28 Temmuz 2010 Çarşamba

ETMK Şubelerinin Logoları Hazır

28 Mart 2010 tarihinde Ankara’da yapılan ETMK 11. Olağan Genel Kurulu toplantısında yeni yönetim kurulu seçiminin yanı sıra bazı tüzük değişiklikleride yapılmıştı. Tüzük’te yer alan ETMK’nın genel merkezliği ve şubelikler hakkındaki maddeler değiştirilmişti. Genel merkez olan Ankara ETMK, şubeye dönüştürülmüş, İstanbul’dan sonra İzmir’e de şubelik statüsü verilmişti. Böylece ETMK’nın yönetim yapısında değişikliğe gidilmiş, genel merkez ve bir şube yerine, üç şubeli ve ortak bir yürütme kurulundan oluşan bir yapıya geçilmiş oldu..

Tüzükte değişen maddelerinden biri İzmir'de bir ETMK şube kurulmasına ilişkin idi. İzmir'de bir ETMK şubesi açılıp açılmaması önerisi genel kurula katılan üyelere soruldu. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile İzmir'de bir ETMK şubesi kurulması kararı alındı.

Genel kurul da alınan kararların akabinde ETMK’nın kurumsal kimliğinin defarmasyona uğramaması ve şubeleri ayırt eden logoların tasarlanması gündeme geldi. Konu hakkında çalışmalar yapılarak Ankara, İstanbul ve İzmir şubelerini tanımlayan yeni logolar oluşturuldu. Logolar geçtiğimiz haftalarda Eray Makal tarafından tasarlanarak yönetim kuruluna sunuldu ve ardından şubelere iletildi. ETMK İzmir’in şubeleşme çalışmalarında yeni şube logosu ilk olarak blog sitesinde ve facebook sayfasında kullanılmaya başlandı
.

17 Temmuz 2010 Cumartesi

ETMK İzmir’in Yeni Anketi Askıda

ETMK İzmir, şubeleşme çalışmalarında, şube kurulduktan sonraki stratejileri geliştirmek ve bölgedeki meslektaşlardan geri bildirimler almak için dönem dönem anket uygulaması yapıyor. ETMK İzmir şubesi kuruluş sürecinin ulaşılabilir ve görünür kılan ETMK İzmir Blog Sitesinde askıya çıkan anketler 30 gün süre oylamaya açık kalıyor. 29 Haziran’da açılan ve 29 Temmuz’da kapanacak yeni anket’te “ETMK İzmir’in Alsancak’ta bir lokalinin olmasına ne dersiniz?” sorusu meslektaşlara yöneltiliyor. Anket sonucuna bakılarak İzmir’de ETMK’ya ait bir lokal açılıp açılmamasına karar verilecek. Üyelerin bu konuda taleplerinin olup olmadığı veya bu çalışmaların gerekli olup olmadığına bakılacak. Katılımcıların verdiği cevaplarla şekillenecek şube çalışmaları ile ETMK İzmir’in üye odaklı bir yapılanmaya ulaşması hedefleniyor.