19 Ekim 2010 Salı

ETMK İzmir Kuruluş Partisi Yapıldı.

ETMK Ortak Yönetim Kurulu Kararı ile 24 Haziran 2009 Çarşamba günü İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Can Özcan'ın  ETMK İzmir Temsilcisi seçilmesi ile başlayan ETMK İzmir Şubesi Kuruluş süreci tam 470 gün sonra 08 Ekim 2010 Cuma günü, Gözde Göl, Kayahan Dede ve Yiğit Ulutaş'ın kurucu üye olarak İzmir Valiliği Dernekler Müdürlüğü'ne başvurması ve ETMK İzmir Şubesini resmiyete kavuşturmaları ile sona erdi. Böylece Ege Bölgesinde endüstriyel tasarım adına inisiyatif alabilecek bir sivil örgütlenme ve güncel mesleki problemlere çözüm üretecek resmi bir yapılanmaya ulaşıldı. 470 gün süren şubeleşme serüveninde bu sürece destek olan tüm meslektaşlara, kurumlara ve paydaşlara teşekkür etmek için ETMK İzmir Şubesi, 16 Ekim 2010 Cumartesi Günü saat 20:00'da bir "Kuruluş Partisi" düzenledi.
Kuruluş sürecinin başarı ile sona ermesini ve şubenin resmiyetine kavuşmasını kutlamak ve tüm meslektaşları tekrar teşekkür etmek için  ETMK LOKAL'de yapılan partiye İzmir'li ve İzmir çevresinden gelen meslektaşların yanı sıra, endüstriyel tasarım öğrencileri, yeni mezunlar ve kendini endüstriyel tasarıma yakın hissedenler katıldı. ETMK Nihai Stratejik Plan Değerlendirme Toplantısı için şehir

18 Ekim 2010 Pazartesi

ETMK Stratejik Plan Nihai Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

ETMK'nın kurumsal yapısını geliştirmek, uzun ve kısa vadeli stratejik yol haritaları oluşturmak için Haziran 2006 tarihinde Sivil toplum Geliştirme Merkezi (STGM) ile başlattığı Stratejik Plan Çalıştayları Kasım 2007 tarihinde 4 şehirde, 6 kez, 10,5 gün ve toplam 52 katılımcı üye ile gerçekleştirilerek başarıyla bitirildi. STGM Merkezi başkanı Dr. Levent Korkut ile yapılan toplantılar sonucunda ETMK'nın vizyon ve misyonu, değerleri ve strateji amaçları belirlendi. Ardından yaratılan stratejik plan, rapor halinde, 30 Mart 2008 tarihinde üyelerin bilgisine sunuldu. ETMK Stratejik Plan Özet Dosyasına ulaşmak için tıklayın.
2012 yılına kadar bir vizyonu hedefleyen Stratejik planın yürürlüğe konması ve yol haritaların izlenmesi için yönetim kulları çalışmalara başlamış ve süreç 2 yıl boyunca devam etmişti. Bu bağlamda sürecin takibi, kontrolü ve revize edilmesi için iki kez ara değerlendirme toplantıları yapıldı. 6 Mart 2010 günü Ankara'da yapılan ilk Stratejik Plan Ara Değerlendirme Toplantısının ardından ikincisi 8 Mayıs 2010 da İstanbul'da yapıldı.

Stratejik Planın sonuncu ve nihai değerlendirme toplantısı ise 16 Ekim 2010 tarihinde STGM Başkanı Dr.Levent Korkut yönetiminde ETMK İzmir Şubesince İzmir'de, İzmir Ekonomi Üniversitesinde yapıldı. İzmir'li ve İzmir dışından 25'in üzerinde yeni mezun, profesyonel, akademisyen meslektaşların ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleşen toplantıda stratejik planın nihai değerlendirmesi için çalışıldı.

16 Ekim Cumartesi Günü İzmir Ekonomi Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Yeni Binası B-111 nolu toplantı salonunda Saat 09:30 da başlayan toplantı ETMK İzmir'in kahve ve kahvaltı ikramı ile başladı. Ardından 10:00'da toplantının açılış konuşmasını Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Başkanı Berna Dalaman yaptı.

8 Saat süren toplantıda öğleden önce; ETMK Başkanı Berna Dalaman'ın ETMK'nın geçirdiği stratejik yapılanma sürecini anlatan bir sunumu ve üyelerin görüşleri dinlendi. Ardından söz alan SGTM Başkanı Dr. Levet Korkut söz alarak ETMK'nın dış ilişkileri hakkında sunumu, kurumlar arası ve kurum içi diyalog üzerine sunumlarını ve süreçteki performansı dile getirdi.

13:00'da ara verilen toplantıda, Toplantıya katılan meslektaşlarla birlikte ETMK İzmir Şubesince, Balçova High Way Lounge Bar'da organize edilen öğle yemeğine geçildi.

Öğle yemeğinin ardından ETMK Stratejik Plan Nihai Değerlendirme Toplantısının ikinci aşamasına geçilerek, şuanki ETMK'nin yönetişim modelinin çalışma sorunları hakkında üyelerin ve toplantıya katılanların görüşleri dinlendi. Ardından ETMK Stratejik Planının geleceğe yönelik perspektifi konusunda vizyon yaratmak için beyin fırtınası yapıldı.

18:30'da biten toplantının ardından toplu fotoğraf çektirildi ve Saat 20:00'da ETMK İzmir Şubesince Alsancak ETMK Lokal'inde ETMK İzmir Şubesinin kuruluşu şerefine verilen partiye geçildi.

Toplantının fotoğrafları için tıklayın.

15 Ekim 2010 Cuma

ETMK İzmir Şubesi Kuruluş Partisi Yapılıyor.

24 Haziran 2009 Çarşamba günü Ankara'dan gelen haber ile Can Özcan'ın ETMK İzmir Temsilcisi seçilmesi ile başlayan ETMK İzmir Şubesi Kuruluş süreci tam 470 gün sonra 08 Ekim 2010 Cuma günü, Gözde Göl, Kayahan Dede ve Yiğit Ulutaş'ın kurucu üye olarak İzmir Valiliği Dernekler Müdürlüğü'ne başvurması ve ETMK İzmir Şubesinin resmiyete kavuşturması ile sona erdi.

ETMK İzmir Şubesi'nin kurulması ile Ege Bölgesinde endüstriyel tasarım adına inisiyatif alabilecek, güncel mesleki problemlere çözüm üretecek bir resmi yapıya kavuşulmuş olundu. 470 gün süren bu serüvende bizleri yalnız bırakmayan tüm meslektaşlara, kurumlara ve paydaşlara teşekkür ederiz.

ETMK İzmir Şubesi, kuruluş sürecinin başarı ile sona ermesini ve şubenin resmiyetine kavuşmasını kutlamak ve tüm meslektaşları tekrar teşekkür etmek için 16 Ekim 2010 Cumartesi günü saat 19:00'da bir "Kuruluş Partisi" düzenliyor. ETMK LOKAL'de yapılacak olan partiye tüm meslektaşlar, endüstriyel tasarım öğrencileri ve kendini endüstriyel tasarıma yakın hissedenler gelebilir.

Parti esnasında canlı müzik çalacaktır. Tüm ETMK üyeleri ETMK LOKAL'den %20 indirimli olarak yararlanabilir.

11 Ekim 2010 Pazartesi

Stratejik Plan Nihai Değerlendirme Toplantısı İçin Çağrı

ETMK'nın kurumsal yapısını geliştirmek, uzun ve kısa vadeli stratejik yol haritaları oluşturmak için Haziran 2006 tarihinde Sivil toplum Geliştirme Merkezi (STGM) ile başlattığı Stratejik Plan Çalıştayları Kasım 2007 tarihinde 4 şehirde, 6 kez, 10,5 gün ve toplam 52 katılımcı üye ile gerçekleştirilerek başarıyla bitirildi. STGM Merkezi başkanı Dr. Levent Korkut ile yapılan toplantılar sonucunda ETMK'nın vizyon ve misyonu, değerleri ve strateji amaçları belirlendi. Ardından yaratılan stratejik plan, rapor halinde, 30 Mart 2008 tarihinde üyelerin bilgisine sunuldu. ETMK Stratejik Plan Özet Dosyasına ulaşmak için tıklayın.

2012 yılına kadar bir vizyonu hedefleyen Stratejik planın yürürlüğe konması ve yol haritaların izlenmesi için yönetim kulları çalışmalara başlamış ve süreç 2 yıl boyunca devam etmişti. Bu bağlamda sürecin takibi, kontrolü ve revize edilmesi için iki kez ara değerlendirme toplantıları yapıldı. 6 Mart 2010 günü Ankara'da yapılan ilk Stratejik Plan Ara Değerlendirme Toplantısının ardından ikincisi 8 Mayıs 2010 da İstanbul'da yapıldı.

Stratejik Planın sonuncu ve nihai değerlendirme toplantısı 16 Ekim 2010 tarihinde STGM Başkanı Dr.Levent Korkut yönetiminde İzmir'de, İzmir Ekonomi Üniversitesinde yapılacak.


ETMK İzmir Şubesi olarak İzmir'li ve İzmir dışından tüm meslektaşların bu toplantıya katılmalarını ve Stratejik Planın Nihai değerlendirmesinde bulunmalarını önemle rica ederiz.

İlk stratejik plan çalıştayı-Ankara
16 Ekim Cumartesi Günü Saat 09:30 - 17:00 arası İzmir Ekonomi Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü B-111 nolu toplantı salonunda yapılacak toplantının programı aşağıdaki gibidir.

09:30 – 10:00 Kahve
10:00 – 10:30 Diyalog, dış ilişkiler, paydaşlarla ilişkiler hakkında sunuş
10:30 – 10:45 Ara
10:45 – 12:30 Diyalog, dış ilişkiler, paydaş lişkileri değerlendirilmesi
12:30 – 13:30 Öğle yemeği
14:00 – 15:15 ETMK Yönetişim Modelinin çalışma sorunları
15:15 - 15:30 Ara
15:30 – 17:00 ETMK Stratejik Plan Geleceğe Yönelik Perspektifler

Toplantının ardından Saat 20:00 'da ETMK Lokal'de ETMK İzmir Şubesinin kuruluş partisi başlayacaktır. Tüm üyeler davetlidir.

Toplantı ve parti ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler ETMK İzmir Şube Koordinatörü Gözde Göl ile bağlantıya geçebilirler. gozdegol@etmk.org.tr (555)5632036

10 Ekim 2010 Pazar

ETMK İzmir internet anketi sonuçlandı.

ETMK İzmir Blog sitesinde, şubeleşme sürecinde meslektaşların fikrinin alınması ve alınan kararların çoğulcu olması için internet anketleri düzenleniyor. Ziyaretçilerin geri bildirimleriyle desteklenen şubeleşme çalışmaları, alına kararların sorgulanması ve eleştirilmesine imkan tanıyor. Böylece ETMK İzmir Şubesi için de katılımcı ve üye odaklı bir yapılanmaya fırsat yaratılıyor. Anket bölümünde her ay, kritik sorularla, şubeleşme sürecinde paydaşların görüşleri alınıyor ve yol haritasının şekillenmesinde kullanılıyor. 
ETMK İzmir Blog sitesinde 29 Haziran'da askıya çıkan üçüncü anket sorusu; "ETMK İzmir'in Alsancak'ta bir lokalinin olmasına ne dersiniz?" idi. Ankete toplam 29 kişi katıldı ve katılımcıların %96'si (28 kişi) Evet harika olurdu, %3'ü (1 kişi) Başka bir yer olabilirdi cevabını verdi. Anketteki "Benim için hiç bir şey ifade etmiyor" cevabı ile hiç kimse tarafından işaretlenmedi. 


Anket sonuçları şubeleşme ile ilgili karar alım süreçlerinde kullanılmak üzere arşivlendi. Süreç boyunca 30'ar gün ara ile anket soruları yenilenerek ziyaretçilerden görüşleri alınmaya devam edilecek.