7 Kasım 2011 Pazartesi

4 Kasım Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı YapıldıETMK İzmir Şubesi her 2 haftada bir yaptığı yönetim kurulu toplantılarına devam ediyor. Kasım ayının ilk toplantısı 4 Kasım 2011 tarihinde İzmir Ticaret Odası Ek Hizmet Binası Eğitim Sağlık Vakfı Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıda yönetim kurulu üyelerince çeşitli gündem maddeleri görüşüldü ve karara bağlandı.Toplantıya ETMK İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Şube Genel Sekreteri ve ilk kez yeni seçilen ETMK İzmir Şubesi Stajyeri katıldı. Yönetim Kurulunca seçilen iki stajyerden biri olan Harika Cesurlar, kişisel nedenlerinden ötürü toplantıya katılmazken yönetim kurulu kararınca stajyerlik hakkının yeni bir adaya devredilmesi için Şube Genel Sekreteri Kayahan Dede'ye yetki verildi. Buna göre en kısa sürede Şubenin ikinci stajyerinin belirlenmesi sağlanacak ve duyurusu yapılacak. Toplantıda, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım üçüncü sınıf öğrencisi Okan Halis, ETMK İzmir Şubesinin ilk stajyeri olarak kendisini tanıttı. Yönetim kurulu üyeleri sıra ile söz alarak Şube Stajyerini tebrik ederek iyi dileklerde bulundular.


Ardından ETMK İzmir Şubesi'nin 2 Kasım'da "İzmir Tasarım Festivali 2" için yayınladığı kamuoyu bilgilendirme duyurusu ve bu konuda izlenecek diğer stratejilerin görüşülmesine geçildi. Bilgilendirme duyurusunda bahsi geçen İzmir Yaratıcı Endüstriler Platformunun kurulması ve bu platformun amaç ve faydalarının neler olabileceği konusunda Şube Genel Sekreteri Kayahan Dede Yönetim Kurulunu bilgilendirdi. Kurulmakta olan İzmir Yaratıcı Endüstriler Platformunun, ETMK İzmir Şubesi faaliyet alanını kapsayan tüm bölgelerde etkin bir şekilde duyurulması ve tüm tasarımcılara ulaştırılması karalaştırıldı. Ayrıca platformun iletişim kanalı olan Facebook sayfasının yakından takip edilerek, tartışmaların raporlanması kararlaştırıldı. Toplantının diğer gündem maddelerinden olan ETMK İzmir Şubesi Eğitim Çalışmaları kapsam ve içeriklerinin belirlenmesi konusu tartışıldı. Yönetim kurulu üyeleri Şubenin vereceği eğitimlerin öncelikle stratejisinin ve faydasının tanımlanarak buna göre bir eğitim programı yapılması kararlaştırıldı. Buna göre eğitimlerle hangi kitlenin hedef alındığı, eğtimlerle sağlanacak faydanın ne olduğu, Şube Genel Sekreteri Kayahan Dede tarafından belirlenecek ve rapor halinde yönetim kuruluna sunması konusunda görüş birliğine varıldı. ETMK İzmir Şubesi'nin 2012 yılı faaliyet çalışmalarının ana hatlarının belirlenmesi için çalışmalar başladı. Bu kapsamda şube yönetim kurulu, kısıtlı  kaynaklarla en etkin faaliyet çalışmalarının elde edilmesi için öncelikli bazı konu başlıklarının belirlenmesi konusunda hem fikir olundu. Buna göre Şube'nin sahip olduğu çalışma gruplarının yıl sonuna kadar, ETMK İzmir 2012 yılı faaliyet çalıştayları yapması ve raporlarını Şube Genel Sekreterliğe sunması kararlaştırıldı. Yönetim Kurulu Toplantısı, toplantı tutanağının üyeler tarafından imzalanmasının ardından sona erdi.

2 Kasım 2011 Çarşamba

Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu İzmir Şubesi Kamuoyunu Bilgilendirme DuyurusuDeğerli Tasarımcılar,

İzmir’in ilk tasarım festivali olan ve 2010 yılı 13-16 Mayıs tarihleri arasında İzmir Tarihi Havagazı Fabrikasında yapılan İzmir Tasarım Festivali, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu İzmir Şubesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Medyatek, Takı Tasarımcılar Portalı ve Türk Tasarımcılar Portalı’nın destekleri ile 40 kadar tasarımcının katılımıyla gerçekleşmişti.

İzmir’de tasarımın ve tasarımcının görünürlüğünü sağlamak, tasarımın farklı disiplinlerini bir araya getirerek etkileşimi arttırmak için ortak vizyonda toplanmış birkaç gönüllünün girişimleri ile başlatılmış bu etkinliği Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) İzmir Şubesi konudan haberdar olduğu ilk günden, sonuna kadar destek olunmuştur.

İzmir’de tasarımın her branşından değerli tasarımcılar için son derece önemli olan bu etkinliğin geleneksel olması ve devamının gelmesi, tasarımın görünürlüğünü ve bilinirliğini arttırılmasını sağlamak amacı gereği ETMK İzmir Şubesi’nin birincil önceliğidir. İzmir Tasarım Festivali 2’nin yapılabilmesi için ETMK İzmir Şubesi gerekli çalışmaları başlatmış fakat, aşağıda tanımlanan nedenlerden ötürü şartların olgunlaşıncaya kadar bu çalışmalarını askıya almıştır. Bu ETMK İzmir Şubesi'nin İzmir Tasarım Festivali 2’nin yapılmasını istememesinden değil, İstanbul ve Ankara’daki örneklerinde olduğu gibi bu etkinliğin kurumsal bir yapı ile daha etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlayacak alt yapının kurulmasına ön ayak olmak içindir.

Derneğimizin yaptığı çalışmalar ile aşağıdaki nedenlerden ötürü Tasarım Festivali 2’nin bu yıl içinde yapılmasını olanaklı görmemektedir.

1)      Tasarım Festivali, farklı tasarım disiplinlerinin bir arada bulunduğu bir ara yüzdür. Bu ara yüzün oluşturulması sadece tek bir tasarım disiplinin elinde olamaz. ETMK bu konuda sadece bir paydaştır. Tüm tasarımları disiplinlerinin yer alacağı bir etkinliğin tasarlanmasında tüm tasarım branşlarının söz hakkı olmalıdır.  
2)      İzmir’de etkin ve verimli bir tasarım festivalinin yapılması için bu konuda ortak vizyon sağlamış paydaşların olması gerekmektedir. ETMK İzmir Şubesi tüm çabalarına rağmen bu konuda ve diğer ortak çıkarların yaratılması konusunda tasarımın diğer branşlarında örgütlü bir paydaş bulamamıştır.
3)      İzmir’de geleneksel bir tasarım festivali yapmak güçlü bir lobi gücü istemektedir. Henüz bir yıllık geçmişi olan ETMK İzmir Şubesi gerek yerel yönetimler gerekse sponsorlar üzerinde sınırlı lobi etkisi yaratabilmektedir. Etkin ve güçlü bir lobi aktivitesi için doğru paydaşların ve doğru kanalların kurulması gerekmektedir.
4)      İzmir’de geleneksel bir tasarım festivali yapmak, emek yoğun bir iştir. Stratejik olarak planlanması ve yürütülmesi gerekmektedir. ETMK İzmir Şubesi, İzmir, İstanbul ve Ankara’da düzenlenmiş bazı tasarım etkinliklerinde tecrübe kazanmıştır fakat, insan kaynakları konusunda yetersiz kalmaktadır. Böyle bir etkinliğin yürütülmesi ve stratejik kararlarının alınmasında riski ve iş yükünü paylaşacak farklı tasarım branşlarının temsilcilerinden oluşan yürütme kurulunun oluşturulması ve operasyonel iş yükünün de yine tasarım branşları örgütleri üzerinden dağıtılması gerekmektedir.

ETMK İzmir Şubesi, İzmir’de gelenekselleşmiş ve kurumsallaşmış bir tasarım festivalini, İzmir’deki tüm tasarım branşlarının ortak paydasında ve ortak vizyonunda yapmak istemektedir. Bunun için aşağıdaki iletişim grubunu ve blog sitesini kurmuş ve konuyu tartışmaya açmıştır. İzmir’de tasarımın görünürlünü ve bilinirliğini arttırmak için yegane bir arayüz olan İzmir Tasarım Festivali 2 için tüm tasarımcılara ve tasarım örgütlerine görev düşmektedir. Birlikte, ortak akıl ile çok daha iyi bir tasarım festivali yapmak elimizdedir.

Her tasarım branşı ivedilikle resmi yada gayri-resmi örgütlenme yoluna giderek kendi alanında inisiyatif olmalıdırlar. ETMK İzmir Şubesi bu konuda elinden gelen yardımı talep eden tasarımcılara vermeye hazırdır. Böylece ortak kazanımlar için ortak hareket edecek güçlü paydaşlar oluşturabiliriz. Farklılıklarımızı birbirimizi eleştirmek yerine tamamlamak için kullanmalıyız.  

İnancımız yakın gelecekte, ETMK İzmir Şubesi gibi, İzmir’de alanlarında resmi yada gayri resmi inisiyatif olmuş tasarım branşları birbirleri ile entegre çalışarak, İzmir Tasarım Festivali 2’nın yapılmasını sağlayacaklardır. Buradan elde edilecek kazanım ile yaratıcı endüstrilerin temelleri atılarak, üst bir çatıda birleşmek ve daha büyük kazanımlar sağlamak için çalışmalara başlanması uzak bir ihtimal değildir.

ETMK İzmir Şubesi, bu konu hakkında ilk adımı atarak İzmir Yaratıcı Endüstriler Platformu adında resmi olmayan bir tartışma forumu yaratmıştır. Ayrıca yine yakın gelecekte bu platformun katılımcıları ile İzmir Yaratıcı Endüstriler Çalıştayı yapmayı planlamaktadır.

Belirli sürelerde platformda şekillenecek fikirlerin yüz yüze tartışılmasına olanak sağlayacak Çalıştay'da İzmir Tasarım Festivali 2 ve tasarımla ilgili diğer konular ile ilgili sonuç bildirileri hazırlanacak ve bir çalıştay raporu ile kamu oyu, ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır.

Lütfen değerli görüş ve yorumlarınızla bu oluşumu destekleyin.

İletişim platformu için facebook grubunu ve blog sitesini ziyaret edin.