7 Kasım 2011 Pazartesi

4 Kasım Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı YapıldıETMK İzmir Şubesi her 2 haftada bir yaptığı yönetim kurulu toplantılarına devam ediyor. Kasım ayının ilk toplantısı 4 Kasım 2011 tarihinde İzmir Ticaret Odası Ek Hizmet Binası Eğitim Sağlık Vakfı Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıda yönetim kurulu üyelerince çeşitli gündem maddeleri görüşüldü ve karara bağlandı.Toplantıya ETMK İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Şube Genel Sekreteri ve ilk kez yeni seçilen ETMK İzmir Şubesi Stajyeri katıldı. Yönetim Kurulunca seçilen iki stajyerden biri olan Harika Cesurlar, kişisel nedenlerinden ötürü toplantıya katılmazken yönetim kurulu kararınca stajyerlik hakkının yeni bir adaya devredilmesi için Şube Genel Sekreteri Kayahan Dede'ye yetki verildi. Buna göre en kısa sürede Şubenin ikinci stajyerinin belirlenmesi sağlanacak ve duyurusu yapılacak. Toplantıda, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım üçüncü sınıf öğrencisi Okan Halis, ETMK İzmir Şubesinin ilk stajyeri olarak kendisini tanıttı. Yönetim kurulu üyeleri sıra ile söz alarak Şube Stajyerini tebrik ederek iyi dileklerde bulundular.


Ardından ETMK İzmir Şubesi'nin 2 Kasım'da "İzmir Tasarım Festivali 2" için yayınladığı kamuoyu bilgilendirme duyurusu ve bu konuda izlenecek diğer stratejilerin görüşülmesine geçildi. Bilgilendirme duyurusunda bahsi geçen İzmir Yaratıcı Endüstriler Platformunun kurulması ve bu platformun amaç ve faydalarının neler olabileceği konusunda Şube Genel Sekreteri Kayahan Dede Yönetim Kurulunu bilgilendirdi. Kurulmakta olan İzmir Yaratıcı Endüstriler Platformunun, ETMK İzmir Şubesi faaliyet alanını kapsayan tüm bölgelerde etkin bir şekilde duyurulması ve tüm tasarımcılara ulaştırılması karalaştırıldı. Ayrıca platformun iletişim kanalı olan Facebook sayfasının yakından takip edilerek, tartışmaların raporlanması kararlaştırıldı. Toplantının diğer gündem maddelerinden olan ETMK İzmir Şubesi Eğitim Çalışmaları kapsam ve içeriklerinin belirlenmesi konusu tartışıldı. Yönetim kurulu üyeleri Şubenin vereceği eğitimlerin öncelikle stratejisinin ve faydasının tanımlanarak buna göre bir eğitim programı yapılması kararlaştırıldı. Buna göre eğitimlerle hangi kitlenin hedef alındığı, eğtimlerle sağlanacak faydanın ne olduğu, Şube Genel Sekreteri Kayahan Dede tarafından belirlenecek ve rapor halinde yönetim kuruluna sunması konusunda görüş birliğine varıldı. ETMK İzmir Şubesi'nin 2012 yılı faaliyet çalışmalarının ana hatlarının belirlenmesi için çalışmalar başladı. Bu kapsamda şube yönetim kurulu, kısıtlı  kaynaklarla en etkin faaliyet çalışmalarının elde edilmesi için öncelikli bazı konu başlıklarının belirlenmesi konusunda hem fikir olundu. Buna göre Şube'nin sahip olduğu çalışma gruplarının yıl sonuna kadar, ETMK İzmir 2012 yılı faaliyet çalıştayları yapması ve raporlarını Şube Genel Sekreterliğe sunması kararlaştırıldı. Yönetim Kurulu Toplantısı, toplantı tutanağının üyeler tarafından imzalanmasının ardından sona erdi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder