29 Aralık 2011 Perşembe

Tasarlanmayı Bekleyen Koca Bir Yıl Daha: 2012


1 Ocak tarihinden itibaren, tasarlamayı, tasarlanmayı, tasarlatmayı bekleyen koca bir yıl daha önümüzde duruyor olacak. Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu İzmir Şubesi tüm üyelerinin, 2011 yılında en iyi yaptıkları işi, yani tasarlamayı 2012'de de ellerinden gelen en iyi şekilde yapacaklarından emin. Tüm meslektaşlarımızın başarılı ve mutlu yıllar geçirmesi dileğiyle. Desteklerinizi bu yılda meslek kuruluşunuzdan esirgemeyin.

25 Aralık 2011 Pazar

2011 Yılının Son Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

ETMK İzmir Şubesinin düzenli olarak yaptığı yönetim kurulu toplantılarının sonuncusu, 2011 yılının da son toplantısı olması nedeniyle, Şube Başkanı Gözde Göl'ün teklifiyle farklı bir formatta yapıldı. 24 Aralık 2011 Cumartesi günü Alsancak Tayfa Ocak Başı Restourant'ta yapılan toplantıya, ETMK İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Şube Genel Sekreteri, ve Şube Stajyeri katıldı. 

Önceden belirlenmiş gündem maddeleri  ve süre sınırlanması olmadan yapılan toplantı, yönetim kurulu üyelerinin şube çalışmalarının değerlendirilmesi ve genel anlamda mesleki konuların tartışılmasına ortam yarattı. Toplantıda, ETMK İzmir Şubesinin etkinliklerin bazlı bir şube olmasının, üyelerle ve potansiyel üyelerle daha iyi ilişkiler kurmasının altı çizildi.Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin yoğun iş temposu yüzünden dernek faaliyetlerinin yerine getirmesinde aksaklıklar yaşanabildiğinin, bunun giderilmesi için bazı önlemler alınması gerektiği benimsendi. Bu konuda yönetim kurulunu ve şube faaliyetlerini denetleyen, denetleme kurulu organının aktifleştirilmesi görüşünde birleşildi. Ayrıca İzmir Şubesinin yeni kurulmuş bir yapı olmasından ötürü; 1. Yönetim Kurulunun, kurucu yönetim kurulu olduğu ve bu yüzden rutin ve prosedür faaliyetlere daha fazla zaman ayırmak zorunda kaldığı, bunun yapılmak istenen bazı etkinlik ve faaliyetlerin planlanmasında zorluklar yarattığı belirtildi. Toplantı 2012 yılında yapılması planlanan şube genel kurulunun nasıl olacağı ile ilgili görüşlerin paylaşılmasının ardından iyi dilek ve temenniler ile kapandı.

11 Aralık 2011 Pazar

ETMK İzmir Şubesi Üniversite Sanayi İşbirliğinin Parçası

ETMK İzmir Şubesi, mesleğin görünürlüğünü ve ulaşılabilirliğini arttırmak amacı ile çeşitli faaliyetlerde bulunmakta ve planlamaktadır. Bu kapsamada Şube Genel Sekreterliğince yürütülen çalışmaların bir tanesi olarak, İzmir ili içerisinde bulunan üniversite sanayi işbirliği ağlarına katılmak bulunmaktadır. Değişik tarihlerde, derneğin faaliyetleri hakkında bilgiler verilerek iletişim ağlarına girilen platformlardan artık geri dönüşler alınmaya başlanmaktadır.

Bu geri dönüşlerden bir tanesi olarak sayılabilecek bir etkinlik geçen hafta yapılmış bulunmaktadır. 6 Aralık 2011 tarihinde Üniversite Sanayi Buluşması; Bilişim ve Elektronik Proje - Fikir Pazarı Etkinliği, Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED ve Batı Anadolu Bilişim ve Elektronik Bölgesel İnovasyon Merkezi (Batı-BİNOM) sahipliğinde yapıldı. Etkinlik, Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) işbirliği ile EBİLTEM Binasında 60'a yakın akademisyenler, firmalar, yatırımcılar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin, bir araya gelmesine olanak sağladı.


Etkinliğe ETMK İzmir Şubesi adına Şube Genel Sekreteri Kayahan Dede katıldı. Online ortamda katılımcıların görüşme talepleri eşlenerek planlanan etkinlikte, ETMK İzmir Şubesi adına 4'ü program dahilinde toplam 5 görüşme 3 saat boyunca içerisinde yapıldı. Ağırlıklı olarak firmalara endüstriyel tasarımın genel tanımı ve benzeri konularda bilgi verilirken, yürüttükleri projelerde ve firmalarında endüstriyel tasarım ile nasıl katma değer ve avantaj yaratabilecekleri konusunda görüş verildi. Ardından her ilgiliye ETMK İzmir Şubesi'nin iletişim bilgileri verilerek gerek duymaları halinde ihtiyaç duyacakları insan kaynaklarına ve uzman bilgi birikimine üyelerimiz vasıtası ile rahatlıkla ulaşabilecekleri bildirildi. 

3 Aralık Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Son toplantının ardından yaklaşık bir aylık geçen sürenin sonunda Aralık ayının ilk yönetim kurulu toplantısı 3 Aralık'ta, İzmir Ticaret Odası Ek Hizmet Binası Eğitim Sağlık Vakfı Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıya ETMK İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyelerinin hepsi, Şube Genel Sekreteri ve Şube Stajyerleri katıldı. Toplantının ilk gündem maddesi, ETMK İzmir Şubesinin 1.dönem stajyerlerinden Fulya Turkelli 'nin kendisini yönetim kuruluna tanıtması oldu. İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi olan Fulya Turkelli, dernekte stajyer olma amacını ve daha önce sivil inisiyatiflerde aldığı görevleri paylaştı. Yönetim Kurulu Üyeleri kendisini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Böylece aynı üniversiteden Okan Halis ile birlikte ETMK İzmir Şubesi, 1. dönemde iki stajyeri ile birlikte ilk çalışmalarına başlamış oldu. Ardından, ETMK İzmir Şubesinin kurucu yürütücülüğünde kurulun İzmir Yaratıcı Endüstriler Platformu'nun kurulan blog sitesi Şube Genel Sekreteri Kayahan Dede tarafından sunuldu. Blog sitesi incelenerek gerekli görüşler paylaşıldı ve düzenlemelerin yapılması için Kayahan Dede'ye yetki verildi. Diğer gündem maddesi olarak; ETMK İzmir Şubesi'nin resmi adresi olan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Teknoloji Geliştirme Bölgesinde bulunan Nesne Tasarım Ofisi'nin ziyaret edilmesi ve ofisin girişine ETMK İzmir Şubesinin tabelasının asılması kararlaştırıldı. Konu ile ilgili olarak Nesne Tasarım Ofisi'nin sahibi Endüstriyel Tasarımcı Özlem Perşembe ile görüşülerek bir gün belirlenmesi benimsendi. Şubenin gelir elde etmek için yapacağı faaliyetlerden olan eğitimler ile ilgili olarak, Şube Genel Sekreteri Kayahan Dede'nin hazırladığı taslak plan ve eğitim stratejisi Yönetim Kurulu Üyelerine okundu. Son gündem maddesi olarak, şubenin görünürlüğünü ve ulaşılabilirliğini arttırmak için ETMK İzmir Şubesi Genel Sekreterliğince yürütülen bazı projeler ve yakın dönemde yapılacak bir proje pazarına katılma konusunda Kayahan Dede, Yönetim Kuruluna bilgi verdi. Yönetim Kurulu Toplantısı, toplantı tutanağının üyeler tarafından imzalanmasının ardından sona erdi.