19 Ekim 2010 Salı

ETMK İzmir Kuruluş Partisi Yapıldı.

ETMK Ortak Yönetim Kurulu Kararı ile 24 Haziran 2009 Çarşamba günü İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Can Özcan'ın  ETMK İzmir Temsilcisi seçilmesi ile başlayan ETMK İzmir Şubesi Kuruluş süreci tam 470 gün sonra 08 Ekim 2010 Cuma günü, Gözde Göl, Kayahan Dede ve Yiğit Ulutaş'ın kurucu üye olarak İzmir Valiliği Dernekler Müdürlüğü'ne başvurması ve ETMK İzmir Şubesini resmiyete kavuşturmaları ile sona erdi. Böylece Ege Bölgesinde endüstriyel tasarım adına inisiyatif alabilecek bir sivil örgütlenme ve güncel mesleki problemlere çözüm üretecek resmi bir yapılanmaya ulaşıldı. 470 gün süren şubeleşme serüveninde bu sürece destek olan tüm meslektaşlara, kurumlara ve paydaşlara teşekkür etmek için ETMK İzmir Şubesi, 16 Ekim 2010 Cumartesi Günü saat 20:00'da bir "Kuruluş Partisi" düzenledi.
Kuruluş sürecinin başarı ile sona ermesini ve şubenin resmiyetine kavuşmasını kutlamak ve tüm meslektaşları tekrar teşekkür etmek için  ETMK LOKAL'de yapılan partiye İzmir'li ve İzmir çevresinden gelen meslektaşların yanı sıra, endüstriyel tasarım öğrencileri, yeni mezunlar ve kendini endüstriyel tasarıma yakın hissedenler katıldı. ETMK Nihai Stratejik Plan Değerlendirme Toplantısı için şehir

18 Ekim 2010 Pazartesi

ETMK Stratejik Plan Nihai Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

ETMK'nın kurumsal yapısını geliştirmek, uzun ve kısa vadeli stratejik yol haritaları oluşturmak için Haziran 2006 tarihinde Sivil toplum Geliştirme Merkezi (STGM) ile başlattığı Stratejik Plan Çalıştayları Kasım 2007 tarihinde 4 şehirde, 6 kez, 10,5 gün ve toplam 52 katılımcı üye ile gerçekleştirilerek başarıyla bitirildi. STGM Merkezi başkanı Dr. Levent Korkut ile yapılan toplantılar sonucunda ETMK'nın vizyon ve misyonu, değerleri ve strateji amaçları belirlendi. Ardından yaratılan stratejik plan, rapor halinde, 30 Mart 2008 tarihinde üyelerin bilgisine sunuldu. ETMK Stratejik Plan Özet Dosyasına ulaşmak için tıklayın.
2012 yılına kadar bir vizyonu hedefleyen Stratejik planın yürürlüğe konması ve yol haritaların izlenmesi için yönetim kulları çalışmalara başlamış ve süreç 2 yıl boyunca devam etmişti. Bu bağlamda sürecin takibi, kontrolü ve revize edilmesi için iki kez ara değerlendirme toplantıları yapıldı. 6 Mart 2010 günü Ankara'da yapılan ilk Stratejik Plan Ara Değerlendirme Toplantısının ardından ikincisi 8 Mayıs 2010 da İstanbul'da yapıldı.

Stratejik Planın sonuncu ve nihai değerlendirme toplantısı ise 16 Ekim 2010 tarihinde STGM Başkanı Dr.Levent Korkut yönetiminde ETMK İzmir Şubesince İzmir'de, İzmir Ekonomi Üniversitesinde yapıldı. İzmir'li ve İzmir dışından 25'in üzerinde yeni mezun, profesyonel, akademisyen meslektaşların ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleşen toplantıda stratejik planın nihai değerlendirmesi için çalışıldı.

16 Ekim Cumartesi Günü İzmir Ekonomi Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Yeni Binası B-111 nolu toplantı salonunda Saat 09:30 da başlayan toplantı ETMK İzmir'in kahve ve kahvaltı ikramı ile başladı. Ardından 10:00'da toplantının açılış konuşmasını Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Başkanı Berna Dalaman yaptı.

8 Saat süren toplantıda öğleden önce; ETMK Başkanı Berna Dalaman'ın ETMK'nın geçirdiği stratejik yapılanma sürecini anlatan bir sunumu ve üyelerin görüşleri dinlendi. Ardından söz alan SGTM Başkanı Dr. Levet Korkut söz alarak ETMK'nın dış ilişkileri hakkında sunumu, kurumlar arası ve kurum içi diyalog üzerine sunumlarını ve süreçteki performansı dile getirdi.

13:00'da ara verilen toplantıda, Toplantıya katılan meslektaşlarla birlikte ETMK İzmir Şubesince, Balçova High Way Lounge Bar'da organize edilen öğle yemeğine geçildi.

Öğle yemeğinin ardından ETMK Stratejik Plan Nihai Değerlendirme Toplantısının ikinci aşamasına geçilerek, şuanki ETMK'nin yönetişim modelinin çalışma sorunları hakkında üyelerin ve toplantıya katılanların görüşleri dinlendi. Ardından ETMK Stratejik Planının geleceğe yönelik perspektifi konusunda vizyon yaratmak için beyin fırtınası yapıldı.

18:30'da biten toplantının ardından toplu fotoğraf çektirildi ve Saat 20:00'da ETMK İzmir Şubesince Alsancak ETMK Lokal'inde ETMK İzmir Şubesinin kuruluşu şerefine verilen partiye geçildi.

Toplantının fotoğrafları için tıklayın.

15 Ekim 2010 Cuma

ETMK İzmir Şubesi Kuruluş Partisi Yapılıyor.

24 Haziran 2009 Çarşamba günü Ankara'dan gelen haber ile Can Özcan'ın ETMK İzmir Temsilcisi seçilmesi ile başlayan ETMK İzmir Şubesi Kuruluş süreci tam 470 gün sonra 08 Ekim 2010 Cuma günü, Gözde Göl, Kayahan Dede ve Yiğit Ulutaş'ın kurucu üye olarak İzmir Valiliği Dernekler Müdürlüğü'ne başvurması ve ETMK İzmir Şubesinin resmiyete kavuşturması ile sona erdi.

ETMK İzmir Şubesi'nin kurulması ile Ege Bölgesinde endüstriyel tasarım adına inisiyatif alabilecek, güncel mesleki problemlere çözüm üretecek bir resmi yapıya kavuşulmuş olundu. 470 gün süren bu serüvende bizleri yalnız bırakmayan tüm meslektaşlara, kurumlara ve paydaşlara teşekkür ederiz.

ETMK İzmir Şubesi, kuruluş sürecinin başarı ile sona ermesini ve şubenin resmiyetine kavuşmasını kutlamak ve tüm meslektaşları tekrar teşekkür etmek için 16 Ekim 2010 Cumartesi günü saat 19:00'da bir "Kuruluş Partisi" düzenliyor. ETMK LOKAL'de yapılacak olan partiye tüm meslektaşlar, endüstriyel tasarım öğrencileri ve kendini endüstriyel tasarıma yakın hissedenler gelebilir.

Parti esnasında canlı müzik çalacaktır. Tüm ETMK üyeleri ETMK LOKAL'den %20 indirimli olarak yararlanabilir.

11 Ekim 2010 Pazartesi

Stratejik Plan Nihai Değerlendirme Toplantısı İçin Çağrı

ETMK'nın kurumsal yapısını geliştirmek, uzun ve kısa vadeli stratejik yol haritaları oluşturmak için Haziran 2006 tarihinde Sivil toplum Geliştirme Merkezi (STGM) ile başlattığı Stratejik Plan Çalıştayları Kasım 2007 tarihinde 4 şehirde, 6 kez, 10,5 gün ve toplam 52 katılımcı üye ile gerçekleştirilerek başarıyla bitirildi. STGM Merkezi başkanı Dr. Levent Korkut ile yapılan toplantılar sonucunda ETMK'nın vizyon ve misyonu, değerleri ve strateji amaçları belirlendi. Ardından yaratılan stratejik plan, rapor halinde, 30 Mart 2008 tarihinde üyelerin bilgisine sunuldu. ETMK Stratejik Plan Özet Dosyasına ulaşmak için tıklayın.

2012 yılına kadar bir vizyonu hedefleyen Stratejik planın yürürlüğe konması ve yol haritaların izlenmesi için yönetim kulları çalışmalara başlamış ve süreç 2 yıl boyunca devam etmişti. Bu bağlamda sürecin takibi, kontrolü ve revize edilmesi için iki kez ara değerlendirme toplantıları yapıldı. 6 Mart 2010 günü Ankara'da yapılan ilk Stratejik Plan Ara Değerlendirme Toplantısının ardından ikincisi 8 Mayıs 2010 da İstanbul'da yapıldı.

Stratejik Planın sonuncu ve nihai değerlendirme toplantısı 16 Ekim 2010 tarihinde STGM Başkanı Dr.Levent Korkut yönetiminde İzmir'de, İzmir Ekonomi Üniversitesinde yapılacak.


ETMK İzmir Şubesi olarak İzmir'li ve İzmir dışından tüm meslektaşların bu toplantıya katılmalarını ve Stratejik Planın Nihai değerlendirmesinde bulunmalarını önemle rica ederiz.

İlk stratejik plan çalıştayı-Ankara
16 Ekim Cumartesi Günü Saat 09:30 - 17:00 arası İzmir Ekonomi Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü B-111 nolu toplantı salonunda yapılacak toplantının programı aşağıdaki gibidir.

09:30 – 10:00 Kahve
10:00 – 10:30 Diyalog, dış ilişkiler, paydaşlarla ilişkiler hakkında sunuş
10:30 – 10:45 Ara
10:45 – 12:30 Diyalog, dış ilişkiler, paydaş lişkileri değerlendirilmesi
12:30 – 13:30 Öğle yemeği
14:00 – 15:15 ETMK Yönetişim Modelinin çalışma sorunları
15:15 - 15:30 Ara
15:30 – 17:00 ETMK Stratejik Plan Geleceğe Yönelik Perspektifler

Toplantının ardından Saat 20:00 'da ETMK Lokal'de ETMK İzmir Şubesinin kuruluş partisi başlayacaktır. Tüm üyeler davetlidir.

Toplantı ve parti ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler ETMK İzmir Şube Koordinatörü Gözde Göl ile bağlantıya geçebilirler. gozdegol@etmk.org.tr (555)5632036

10 Ekim 2010 Pazar

ETMK İzmir internet anketi sonuçlandı.

ETMK İzmir Blog sitesinde, şubeleşme sürecinde meslektaşların fikrinin alınması ve alınan kararların çoğulcu olması için internet anketleri düzenleniyor. Ziyaretçilerin geri bildirimleriyle desteklenen şubeleşme çalışmaları, alına kararların sorgulanması ve eleştirilmesine imkan tanıyor. Böylece ETMK İzmir Şubesi için de katılımcı ve üye odaklı bir yapılanmaya fırsat yaratılıyor. Anket bölümünde her ay, kritik sorularla, şubeleşme sürecinde paydaşların görüşleri alınıyor ve yol haritasının şekillenmesinde kullanılıyor. 
ETMK İzmir Blog sitesinde 29 Haziran'da askıya çıkan üçüncü anket sorusu; "ETMK İzmir'in Alsancak'ta bir lokalinin olmasına ne dersiniz?" idi. Ankete toplam 29 kişi katıldı ve katılımcıların %96'si (28 kişi) Evet harika olurdu, %3'ü (1 kişi) Başka bir yer olabilirdi cevabını verdi. Anketteki "Benim için hiç bir şey ifade etmiyor" cevabı ile hiç kimse tarafından işaretlenmedi. 


Anket sonuçları şubeleşme ile ilgili karar alım süreçlerinde kullanılmak üzere arşivlendi. Süreç boyunca 30'ar gün ara ile anket soruları yenilenerek ziyaretçilerden görüşleri alınmaya devam edilecek.

2 Ağustos 2010 Pazartesi

Ege Bölgesinin İkinci Endüstriyel Tasarım Bölümü Açıldı

İzmir Yaşar Üniversitesi 2010-2011 akademik yılı için endüstriyel tasarım bölümüne öğrenci almaya başayarak Ege Bölgesi’nde endüstriyel tasarım lisans eğitimi veren ikinci üniversite oldu. Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı 1999 yılında bir üniversite kurma kararı ile 2004 yılında İzmir’de açılan üniversite aynı zamanda bölgenin ve şehrin ikinci vakıf üniversitesi. Üniversitenin Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde kanumlandırılan bölümün 40 kişilik (4 tam burslu, 3 yarım burslu) kontenjanı bulunmakta. İzmir Ekonomi Üniversitesi gibi bir vakıf üniversitesi olan Yaşar Üniversitesi ile birlikte İzmir, endüstriyel tasarım eğitimi verilen şehirler içerisinde ağırlığını arttırmış oldu. Yaşar üniversitesi ile birlikte Türkiye ve KKTC’de endüstriyel tasarım lisans bölümü olan üniversite sayısı 23’e yükseldi. Yeni mezunlar ile meslektaş sayısının artacağı İzmir ve yakın çevresinde ETMK İzmir Şubesi olarak Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğrencilerini mesleki örgütlenmeye sahip çıkmalarını ve akademik hayatlarında başarılar diliyoruz.

28 Temmuz 2010 Çarşamba

ETMK Şubelerinin Logoları Hazır

28 Mart 2010 tarihinde Ankara’da yapılan ETMK 11. Olağan Genel Kurulu toplantısında yeni yönetim kurulu seçiminin yanı sıra bazı tüzük değişiklikleride yapılmıştı. Tüzük’te yer alan ETMK’nın genel merkezliği ve şubelikler hakkındaki maddeler değiştirilmişti. Genel merkez olan Ankara ETMK, şubeye dönüştürülmüş, İstanbul’dan sonra İzmir’e de şubelik statüsü verilmişti. Böylece ETMK’nın yönetim yapısında değişikliğe gidilmiş, genel merkez ve bir şube yerine, üç şubeli ve ortak bir yürütme kurulundan oluşan bir yapıya geçilmiş oldu..

Tüzükte değişen maddelerinden biri İzmir'de bir ETMK şube kurulmasına ilişkin idi. İzmir'de bir ETMK şubesi açılıp açılmaması önerisi genel kurula katılan üyelere soruldu. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile İzmir'de bir ETMK şubesi kurulması kararı alındı.

Genel kurul da alınan kararların akabinde ETMK’nın kurumsal kimliğinin defarmasyona uğramaması ve şubeleri ayırt eden logoların tasarlanması gündeme geldi. Konu hakkında çalışmalar yapılarak Ankara, İstanbul ve İzmir şubelerini tanımlayan yeni logolar oluşturuldu. Logolar geçtiğimiz haftalarda Eray Makal tarafından tasarlanarak yönetim kuruluna sunuldu ve ardından şubelere iletildi. ETMK İzmir’in şubeleşme çalışmalarında yeni şube logosu ilk olarak blog sitesinde ve facebook sayfasında kullanılmaya başlandı
.

17 Temmuz 2010 Cumartesi

ETMK İzmir’in Yeni Anketi Askıda

ETMK İzmir, şubeleşme çalışmalarında, şube kurulduktan sonraki stratejileri geliştirmek ve bölgedeki meslektaşlardan geri bildirimler almak için dönem dönem anket uygulaması yapıyor. ETMK İzmir şubesi kuruluş sürecinin ulaşılabilir ve görünür kılan ETMK İzmir Blog Sitesinde askıya çıkan anketler 30 gün süre oylamaya açık kalıyor. 29 Haziran’da açılan ve 29 Temmuz’da kapanacak yeni anket’te “ETMK İzmir’in Alsancak’ta bir lokalinin olmasına ne dersiniz?” sorusu meslektaşlara yöneltiliyor. Anket sonucuna bakılarak İzmir’de ETMK’ya ait bir lokal açılıp açılmamasına karar verilecek. Üyelerin bu konuda taleplerinin olup olmadığı veya bu çalışmaların gerekli olup olmadığına bakılacak. Katılımcıların verdiği cevaplarla şekillenecek şube çalışmaları ile ETMK İzmir’in üye odaklı bir yapılanmaya ulaşması hedefleniyor.

28 Haziran 2010 Pazartesi

"Bir Araya Gelmek İçin Gün Bugün" 29 Haziran Dünya Endüstriyel Tasarım Günü

"Bir Araya Gelmek İçin Gün Bugün" 29 Haziran Dünya Endüstriyel Tasarım Günü

29 Haziran 2008'de 50 yaşına giren ICSID bu tarihi Dünya Endüstriyel Tasarım Günü olarak lanse etti ve her yıl kutlanması kararı alındı.Böylece endüstriyel tasarımın işlevini ve amacını insanlara anlatılması için uygun bir pozisyon yakalanmış oldu.

Bu genel temadan hareketle ETMK İzmir Şubesi bundan sonra her yıl Dünya Endüstriyel Tasarım Günü'nü kutlamayı ve endüstriyel tasarıma karşı farkındalığı arttıracak etkinlikler yapmayı planlıyor.

29 Haziran 2010 da İzmir'de ilk kez düzenlenecek olan Dünya Endüstriyel Tasarım Günü etkinliği "bir araya gelmek için gün bugün" sloganı ile yapılıyor. Bu yıl yapılan etkinliğin ilk kez yapılıyor olmasından ötürü öncelik meslektaşların bir araya gelmesine ve birbirleri ile tanışmaları sağlamasına verilmiştir. ETMK İzmir Şubesinin üye odaklı şubeleşme çalışmalarının bir parçası olan bu etkinlik ile süreçte gelinen son nokta ve şubeleşme için gereken resmi prosedürün tamamlanması için izlenecek yol haritası üzerinde konuşulacak.

26 Haziran 2010 Cumartesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden Endüstriyel Tasarıma Taze Kan.

Ege bölgesindeki ilk vakıf üniversitesi olan ve İzmir Ticaret Odası Eğitim Sağlık vakfınca kurulan İzmir Ekonomi Üniversitesi 1 Temmuz'da, 2010 yılı mezunlarını veriyor. 2001 yılında kurulan üniversitede bugün 5 Fakülte ve 17 ayrı programda lisans eğitimi verilmekte.
Üniversitenin İzmir ve Ege bölgesinin tek endüstriyel tasarım bölümüne sahip üniversitesi olması açısından oldukça önemli bir yapıya sahip. Öte yandan yine Türkiye'de sadece İzmir Ekonomi Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümünde olan Tasarım Yönetimi Opsiyonu öğrencilere bir ayrıcalık olarak sunulmakta. Buna göre endüstriyel tasarım bölümü öğrencileri 2. sınıfta ürün tasarımı ve tasarım yönetimi opsiyonlarından bir tanesini seçerek uzmanlık alanını belirliyor. Üniversite bu sayede endüstriyel tasarım sektöründe uzmanlaşma adına bir adım atarak geleceğin ürün tasarımcıları ve tasarım yöneticilerini yetiştiriyor.

27 Mayıs 2010 Perşembe

İzmir, Endüstriyel Tasarımın Kalesi Olma Yolunda

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri Akademik Konseyi (ETAK) toplantısı İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 15 Mayıs 2010 tarihinde yapıldı. Devlet ve vakıf üniversitelerinin katılımıyla 8'incisi gerçekleştirilen konsey toplantısına toplam 16 üniversite katıldı.

Türkiye ve KKTC'deki üniversitelerin Endüstri Ürünleri Tasarımı bölüm başkanlarından oluşan ve kurulduğu 2006 yılından beri yılda en az iki kere bir araya gelen platformda mesleğin yeterlilikleri, ulusal yükseköğretim sistemindeki konumu, doçentlik kriterleri ve yeni açılan bölümlerin durumları gibi konular tartışıldı. Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Başkanı ve ETMK Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. A. Can Özcan'ın yönettiği konsey toplantısına, Türkiye Endüstriyel Tasarım Öğrencileri Platformu "TETÖP" de katılarak endüstriyel tasarım öğrencileri ile ilgili saptama ve taleplerini çalıştay raporu ile bölüm başkanlarına toplu olarak iletti.

19 Mayıs 2010 Çarşamba

Sergi Fotoğrafları Yayında

ETMK İzmir Şubesi, İzmir ve yakın coğrafyasındaki tüm meslektaşlarımız, mesleki örgütlenmenin son yirmi yılını gözler önüne seren Türk Tasarımına İnanmak; ETMK'nın 20 Yılı sergisini görmeye davet etti. Serginin kokteyli 15 Mayıs Cumartesi günü saat 18:30 da yapıldı. Kokteyle yaklaşık 170 kişi katıldı. Kokteyl ve sergiyi ziyaret eden ziyaretçilerin fotoğraflarını aşağıdaki slayt gösterisinden bakabilir veya indirebilirsiniz.

Sergiyi ziyaret eden herkese ETMK İzmir Şubesi adına teşekkür ederiz.

14 Mayıs 2010 Cuma

ETMK'nın 20 Yılı Bir Sergide.

İzmir''in ilk tasarım festivali, İzmir Tarihi Hava Gazı Fabrikası'nda 13 Mayıs perşembe günü başladı.
Festival kapsamında Türk Tasarımına İnanmak; ETMK'nın 20 yılı sergisi de aynı gün kapılarını ziyaretçilerine açtı.
İzmir Alsancak Limanı arkasındaki bulunan Tarihi Hava Gazı Fabrikasında sergi 13 Mayıs Perşembe gününden 16 Mayıs Pazar gününe kadar saat 11:00 ile 19:00 arasında ziyaret edilebilir.

ETMK İzmir Şubesi İzmir ve yakın coğrafyasındaki tüm meslektaşlara, mesleki örgütlenmenin son yirmi yılını gözler önüne seren bu sergiyi görmeye davet ediyor.

5 Mayıs 2010 Çarşamba

ETMK İzmir'in İkinci Üyesi Adnan Serbest

Şubeleşme çalışmalarında İzmir ve Ege Bölgesindeki tasarımcılara ulaşmaya çalışan ve üye odaklı bir yapılanma stratejisini benimseyen ETMK İzmir Şubesi, çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Modeko Fuarında stand açan ve fuar süresince mobilya sektöründen tasarımcılarla bir araya gelen şube ekibi oldukça ilgi gördü.

7-11 Nisan tarihleri arasında fuar kapsamında, katılımcı olarak İzmir'e gelen Adnan Serbest'in, ürünlerini sergilediği ve fuarlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi olduğu MOBSAD'in standına, fuarın ilk günü ETMK İzmir Şubesi olarak ziyaret edildi. Ertesi gün ETMK İzmir Şube Stand'ına iadeyi ziyarette bulunan Serbest, şube çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi aldı. İzmir'deki sinerjiden ve şubeleşme stratejilerinden çok etkilendiğini dile getiren Serbest, bu yeni oluşumu desteklemek için elinden geleni yapabileceğini ekledi. İzmir'li olmasa da şubenin ikinci üyesi olmak istediğini ve şubeleşme çalışmalarını İstanbul'dan destekleyebileceğini söyleyen Adnan Serbest bu konu hakkında ciddiyetini dile getirdi.

29 Nisan 2010 Perşembe

ETMK İzmir Şubesi MODEKO daydı.

ETMK İzmir Şubesi şubeleşme stratejilerinde alınan kararlar doğrultusunda ilgili her fuara imkanlar ölçüsünde bir ETMK standı açmayı ve önce tasarımcıların kendileri olmak üzere diğer tüm paydaşları ulaşmayı planlıyor. İş bu nedenden ötürü şube ilk fuar deneyimini Nisan ayının başında yaşadı. Türkiye'nin en önemli sektörel fuarları arasında yer alan 21.MODEKO Mobilya Fuarı 7 Nisan 2010 tarihinde İzmir Fuar Alanında yapıldı.

İzmir Mobilyacılar Odasınca düzenlenen fuara bu yıl 178 firma katıldı.
İzmir Ekonomi Üniversite'si de bir stantla endüstriyel tasarım ve iç mimarlık öğrencilerinin tasarladıkları mobilyalar ile oradaydı. İzmir Ekonomi Üniversitesinin ve İzmir Ticaret Odasının desteği ile üniversitenin standında şubeye de bir alan ayrılarak sektörde çalışan tasarımcılara ve diğer paydaşlara ulaşmak için bir fırsat yaratılmış olundu.

Stantta ETMK İzmir Şube Koordinatörü Gözde Göl, İEU öğrencileri Ezgi Ezdar ve Kayahan Dede görev aldı. Fuar boyunca ETMK ile ilgili kitapçıklar ve yine İzmir Şube tarafından hazırlanmış broşürler sergilendi. Ayrıca fuara katılan firmalara yönelik "Endüstriyel Tasarım Sizi Rekabetçi Kılar" el ilanları dağıtılarak mesleki bilinirlik ve bilinç oluşturma çalışmaları yapıldı.

23 Nisan 2010 Cuma

"ETMK'nın 20 Yılı" Sergisi İzmir'de


Daha önce İstanbul ve Ankara'da düzenlenen ve ETMK'nın 20 yıllık serüvenini anlatan "Türk Tasarımına İnanmak: ETMK'nın 20 Yılı" sergisi 13-16 Mayıs tarihlerinde İzmir Tarihi Havagazı Fabrikasında düzenlecek olan 1. İzmir Tasarım Festivali bünyesinde yer alacak.
ETMK İzmir Şubesinin kuruluş çalışmaları ile aynı döneme gelen İzmir'in ilk tasarım festivali, şube tarafından kurumsal olarak desteklenecek ve ETMK İzmir Şubesinin kokteyl partisine de ev sahipliği yapacak.  
İzmir ve Ege bölgesinde ETMK'ya kayıtlı ve\veya kayıt olmayı düşünen endüstriyel tasarımcıların isimlerinin bulunduğu bir pano liste de bu sergide yer alacak. Hali hazırda 70'in üzeride İzmir ve yakın çevresinden profesyonel tasarımcıya ulaşmış şube bu sayede hem bölgedeki diğer profesyonellere ulaşmayı hemde birbirleri ile bağlantısını kaybetmiş meslektaşları bir araya getirmeyi hedefliyor.18 Nisan 2010 Pazar

ETMK İzmir internet anketi sonuçlandı.

ETMK İzmir şubesi kurulum sürecini ulaşılabilir ve görünür hale getirmek için açılan ETMK İzmir Blog sitesi şubeleşme ile ilgili haberlerin yanında siteyi ziyaret edenlerin görüşlerini de alıyor. Bu amaçla sitede bir anket bölümüne yer verildi. Anket bölümünde her ay, kritik sorularla, şubeleşme sürecinde paydaşların görüşleri alınıyor ve yol haritasının şekillenmesinde kullanılıyor. Ziyaretçilerin geri bildirimleriyle desteklenen şubeleşme çalışmaları, ETMK İzmir için katılımcı ve üye odaklı bir yapılanma için de fırsat yaratıyor.

ETMK İzmir Blog sitesinde 15.03.2009 tarihinde bir ay boyunca askıda kalan ikinci anket sorusu; "ETMK İzmir şubeleşme çalışmalarında aktif rol almak isterim." idi. Ankete tam olarak 23 kişi katıldı ve katılımcıların %82'si (19 kişi) Evet, %17'si (4 kişi) cevabı verdi.

Anket sonuçları şubeleşme ile ilgili karar alım süreçlerinde kullanılmak üzere arşivlendi. Süreç boyunca 15'er gün ara ile anket soruları yenilenerek ziyaretçilerden görüşleri alınmaya devam edilecek.

ETMK Başkanı İlk Ziyareti İzmir Şubeye Yaptı

28 Mart'ta Ankara'da düzenlenen 11. Olağan Genel Kurulu toplantısında başkanlığı devralan Berna Dalaman bir dersin konuğu olarak 6 Nisan'da İzmir Ekonomi Üniversitesinde öğrencilerle buluştu. Üniversitedeki programının ardından ETMK İzmir şubesini ziyaret eden Dalaman, ETMK İzmir Temsilcisi ve aynı zamanda ETMK Başkan Yardımcısı olan Can Özcan ile görüştü.

Görüşmeden sonra İzmir Ticaret Odası, Eğitim Sağlık Vakfı toplantı salonunda ETMK İzmir şubesi tarafından organize edilen küçük bir toplantı yapıldı. Toplantıda 11. Olağan Genel Kurulda alınan kararlar, şubeleşme stratejileri ve yakın gelecekte yapılacak ETMK etkinlikleri hakkında görüşüldü.

17 Nisan 2010 Cumartesi

ETMK İzmir'in İlk Üyesi Ayşe Birsel

Ünlü tasarımcı Ayşe Birsel, 31 Mart ve 1-2 Nisan tarihlerinde, seminer vermek ve sonrasında bir atölye çalışması yapmak için İzmir Ekonomi Üniversitesine geldi. Yaptığı tasarımlar dünyanın en önemli müzelerinde kalıcı koleksiyonlarda sergilenen ve Renault, Toyota, Herman Miller, Hewlett Packard gibi önemli markalara tasarımlar yapan Birsen, Amerika'da "birsel + seck" adlı bir tasarım ofisinin sahibi.

Aslen İzmirli olan Ayşe Birsel, uzun sürenin ardından tekrar İzmir'de olmaktan ve şehirdeki endüstriyel tasarım alanındaki gelişmelerden çok mutlu olduğunu dile getirdi. ETMK İzmir'in şubeleşme çalışmaları hakkında da bilgiler alana Birsel bu konuyla yakında ilgilendi.

13 Nisan 2010 Salı

Tasarım Dernek ve Birliklerine Devlet Desteği

Şubeleşme sürecinde maddi kaynak yaratma ve bilinirliği arttıracak projelere fon sağlamak için devlet desteklerinden yararlanılabilir. Kısa süre önce resmileşen bazı tebliğ ve önergeler değişik konularda tasarım derneklerine devlet desteği sağlıyor.

18 Nisan 2008 Tarihli 26851 sayılı Resmi Gazetede bahsi geçen Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (No: 2008/2) İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararının dayanılarak, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca hazırlanmış.

Buna Göre Türkiye'de tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile birlikler, tasarım dernekleri-birliklerinin gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birime ilişkin giderlerinin destekleme ve fiyat istikrar fonundan karşılanması amaçlanıyor.
Bu desteklerden, tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile birlikler, tasarım dernekleri-birlikleri yararlanabiliyor.

Tasarım Dernek-Birliklerinin Desteklenmesi şu şekilde yapılması öngörülmüş.

31 Mart 2010 Çarşamba

1'den Şubeye Toplantısı Katılımcı Görüşleri

18 Mart'ta İzmir Ekonomi Üniversitesinde yapılan 1'den Şubeye Toplantısında şubeleşme sürecindeki son stratejilerin belirlenmesi için bir araya gelindi. Toplantıda ETMK İzmir'in stratejileri ve işleyişinin oluşturulması için fikirler ortaya atılmış ve karşılıklı tartışılmıştı. Toplantı esnasında katılımcılara dağıtılan öneri formları ile de kısıtlı zaman nedeni ile tartışılmaya zaman kalmayan fikirlerin toplanılması amaçlandı. Görüşlerini formlara yazarak, toplantı sonunda teslim eden katılımcıların fikirleri dijital ortama geçirildi ve şubeleşme sürecinde strateji ve yol haritalarını kullanılmak üzerek arşivlere kaldırıldı.

Toplantı sırasında formlara yazılan görüşleri aşağıda bulabilirsiniz.

ETMK 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

28 Mart 2010 tarihinde ETMK 11. Olağan Genel Kurulu toplantısı Ankara'da yapıldı. Tüzük değişlikleri ve yeni yönetim kurulu seçimi oylandı. Toplantısının önemli gündem maddelerinden biri İzmir'de bir ETMK şube kurulmasına ilişkin idi. İzmir'de bir ETMK şubesi açılıp açılmaması önerisi genel kurula katılan üyelere soruldu. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile İzmir'de bir ETMK şubesi kurulması kararı alındı. Buna göre şubeleşme sürecinin tamamlanması ve şubenin açılması için gerekli prosedürlerin yasalarca belirtilmiş süre içerisinde gerçekleştirilmesi gerekiyor. 
Gerekli hazırlıkların yapılmasından sonra ETMK İzmir'de bir şube genel kurulu toplantısı yapılması ile şube yönetim kurulunun ve organlarının oluşturulması sağlanacak. İlgili gelişmeleri buradan ve diğer ETMK İzmir iletişim kanallarından takip edebilirsiniz.

11. Olağan Genel Kurulda seçilerek ETMK yönetim kurulu başkan yardımcısı olan ETMK İzmir Temsilcisi Can Özcan'ı tebrik ederiz.  

Konu ile ilgili olarak ETMK Merkez'den geçilen mesaj aşağıdaki gibidir.


23 Mart 2010 Salı

1'den Şubeye Toplantı Videosu

ETMK İzmir Şubeleşme çalışmalarında yapılan toplantıları kaçıranlar veya İzmir dışında bulunanlar için tüm toplantılar video ile kayıt altına alınıyor. Videolar aynı zamanda bir belge niteliği taşıdığından dolayı arşivlenerek şubeleşme çalışmalarının hafızalarını oluşturması için depolanıyor.
18 Mart'ta yapılan 1'den Şubeye Toplantısının video kaydı yayında, daha önceki videolara ulaşmak için ETMK İzmir'in video kanalı nı ziyaret edebilirsiniz. http://vimeo.com/channels/etmkizmir 


1'den Şubeye Toplantısı from kayahandede on Vimeo.

22 Mart 2010 Pazartesi

ETMK 11. Olağan Genel Kurulu Toplantısı Duyurusu

ETMK 11. kez olağan genel kurulunu yapmak için Ankara'da toplanıyor. Genel kurulda tüzük üzerinde yapılacak önemli değişiklikler oylanacak. Hiç şüphesiz ETMK İzmir şubesi kurulma önerisinin de toplantının önemli konu başlıklarından. Öte yandan ETMK Ankara'nın şubeleşmesi ve yeni bir ETMK Merkez yada yürütme kurulu yapılanmasına gidilmesi de toplantıda görüşülecek ve oylamaya sunulacak. İş bu sebeplerden ötürü ETMK 11. olağan genel kurul toplantısı ETMK tarihindeki önemli toplantıların yanında yerini alacak gibi duruyor.


ETMK Merkez'den gönderilen toplantı duyurusu ve ilgili tüm ayrıntılar aşağıdaki gibidir.  

21 Mart 2010 Pazar

1'den Şubeye Toplantısı Yapıldı.

18 Mart Perşembe günü, İzmir Ekonomi Üniversitesinde yapılan 1'den Şubeye Toplantısı, İzmir ve yakın çevreden gelen endüstriyel tasarım profesyonel, akademisyen, yüksek lisans ve lisans öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. 50'ye yakın katılımcı ile yapılan toplantıda şubeleşme sürecinde yapılan çalışmalar ve şubeştikten sonra yapılacaklar konuşuldu. Resmi bir toplantıdan ziyade bir sohbet havasında geçen toplantıda katılmcıların görüşlerini almak için birer form dağıtıldı ve görüşlerini yazmaları istendi. Böylece üyelerden gelen görüş ve önerilerle şube politikaları ve stratejilerinin çerçevesi oluşturulacak. 


14 Mart 2010 Pazar

ETMK İzmir Toplantı Duyurusu


Şubeleşme sürecindeki son toplantı 18 Mart 2010 Perşembe günü yapılıyor. İzmir ve yakın çevresinin endüstriyel tasarım mesleği örgütlenmesini sağlayacak olan şube kuruluşu tamamlanıyor.18 Mart'taki toplantı ETMK Genel Kurul Toplantısına gitmeden önce önemli konuların konuşmasına olanak sağlayacağı için ayrı bir önemli. Toplantının genel içeriği şu şekilde kurgulandı;

1-Tanışma
2-ETMK Stratejik Planı ve Yapısı
3-İzmir Şube Süreci ve Hedeflenenler
4-ETMK Genel Kurul ve Olası Sonuçları
5-Katılımcı Görüşleri ve Tanışma

İzmir Ekonomi Üniversitesi, M01 nolu salonda saat 19:00-21:00 arası yapılacak olan toplantıya ilgili tüm akademisyen, profesyonel ve öğrenciler katılabilir.

12 Mart 2010 Cuma

ETMK İzmir Video Kanalı Açıldı.

ETMK İzmir şubeleşme çalışmalarında kapsama alanını arttırmak ve katılımcılara etkin bir şekilde ulaşmak için yeni bir mecraya daha kavuştu. Bundan sonra ETMK İzmir ve Endüstriyel Tasarımla ilgili videoları ETMK İzmir Video Kanalından takip edebilirsiniz.

Video kanalına ulaşmak için aşağıdaki linki takip edin.
http://vimeo.com/channels/etmkizmir

2 Mart 2010 Salı

ETMK İzmir için ETMK İzmir'de Toplantısı Yapıldı.

24 Şubat Çarşamba günü, ETMK Merkez Başkanı Gülay Hasdoğan ve ETMK İstanbul Şube Eski Yönetim Kurulu üyesi Sertaç Ersayın'ın konuşmacı olarak katıldığı "ETMK İzmir İçin ETMK İzmir'de" toplantısı İzmir ve yakın çevreden katılan akademisyen, profesyonel ve öğrenciler ile yapıldı. Katılımın yoğun olduğu toplantıda, İzmir'in şubeleşme çalışmaları, şubeleşmenin gerekliliği, güncek mesleki problemler ve çeşitli

25 Şubat 2010 Perşembe

ETMK İzmir Facebook sayfası açıldı.

ETMK İzmir şubesi kuruluş sürecinde etkin bir şekilde iletişimi sağlamak için sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta bir iletişim gurubu oluşturulmuştur.

ETMK İzmir ile ilgili duyuruları ve güncel haberleri Facebook üzerinden takip etmek için aşağıdaki linki takip edin.

http://www.facebook.com/group.php?gid=330684271259&ref=ts

20 Şubat 2010 Cumartesi

ETMK İzmir Toplantı Duyurusu

24 Şubat Çarşamba günü, ETMK İzmir şubesinin kuruş çalışmalarının tartışılacağı ve ETMK Başkanı Gülay Hasdoğan ve ETMK İstanbul eski yönetim kurulu üyelerinden Sertaç Ersayın'ın konuşmacı olarak katılacakları bir toplantı yapılacaktır. İzmir Ekonomi Üniversitesi, A blok A1 nolu salonda saat 17:30 - 18:30 arası yapılacak olan toplantıya ilgili tüm akademisyen, profosyonel ve öğrenciler katılabilir.

16 Şubat 2010 Salı

ETMK İzmir mail grubu oluşturuldu.

ETMK İzmir şubesi kuruluş sürecinde ve ilerleyen dönemlerde ilgilililerin birbirleri ile daha etkin bir biçimde iletişim kurmasını sağlamak için bir mail grubu oluşturulmuştur.

Mail grubuna üye olmak için aşağıdaki linki takip edin.

http://groups.google.com/group/etmkizmir

28 Ocak 2010 Perşembe

ETMK İzmir "BizBize" Toplantısı'ndan Katılımcı Görüşleri

ETMK İzmir şubeleşme sürecinde bilinirliği arttırmak ve taban desteği sağlamak amacı ile İzmirli endüstriyel tasarım bölümü öğrencileri ve yeni mezunlarla, 8 Ocak 2010 Cuma günü, İzmir Alsancak Alin's te, yapılan ETMK İzmir "BizBize" Toplantısı'nda katılımcılardan önceden hazırlanmış formlara ETMK ve ETMK İzmir için görüşleri yazmaları istenmişti.


40'a yakın kişinin katıldığı toplantıda 20'nin üzerinde kişi formları doldurarak görüşlerini ve önerilerini bildirdi. Toplantının ardından toplanan formlar şubeleşme sürecine yön vermesi ve meslek kuruluşunun üye odaklı bir yapıya kavuşmasına yardımcı olması adına arşivlenmek üzere dijital ortama geçirildi.


Katılımcılardan gelen görüş ve önerilerin bazıları şöyledir;


27 Ocak 2010 Çarşamba

ETMK İzmir internet anketi sonuçlandı.

ETMK İzmir şubesi kurulum sürecini ulaşılabilir ve görünür hale getirmek için açılan ETMK İzmir Blog sitesi şubeleşme ile ilgili haberlerin yanında siteyi ziyaret edenlerin görüşlerini de alıyor. Bu amaçla sitede bir anket bölümüne yer verildi. Anket bölümünde her ay, kritik sorularla, şubeleşme sürecinde paydaşların görüşleri alınıyor ve yol haritasının şekillenmesinde kullanılıyor. Ziyaretçilerin geri bildirimleriyle desteklenen şubeleşme çalışmaları, ETMK İzmir için katılımcı ve üye odaklı bir yapılanma için de fırsat yaratıyor.


ETMK İzmir Blog sitesinde 23.12.2009 tarihinde bir ay süreli olarak askıda kalan ilk anket sorusu; "İzmir'de bir ETMK şubesi açılması nasıl olur?" idi. Ankete tam olarak 62 kişi katıldı ve katılımcıların %90'ı (56 kişi) Çok iyi olur, %4'u (3 kişi) Olur, %3'u (2 kişi) Olmasa da olur, %1'i (1 kişi) Olmasın, cevabı verdi.


Anket sonuçları şubeleşme ile ilgili karar alım süreçlerinde kullanılmak üzere arşivlendi. Süreç boyunca 15'er gün ara ile anket soruları yenilenerek ziyaretçilerden görüşleri alınmaya devam edilecek.

9 Ocak 2010 Cumartesi

ETMK İzmir "BizBize" Toplantısı Yapıldı.ETMK İzmir'in kurulma sürecinde bilinirliği arttırmak ve destek sağlamak amacı ile İzmirli endüstriyel tasarım bölümü öğrencileri ve yeni mezunlarla 8 Ocak 2010 Cuma günü İzmir Alsancak Alin's te bir toplantı yapıldı.

40'a yakın kişinin katıldığı toplantıda, ETMK hakkında genel bir bilgilendirmenin ardından, ETMK İzmir'in niçin kurulması gerektiğini ve nasıl kurulabileceği hakkında görüşler paylaşıldı.

Katılımcılara bir bilgilendirme formu ve ETMK İzmir için kişisel önerilerinin yazılacağı ayrı bir form daha dağıtıldı. Toplantı sonunda görüş ve önerilerin yazılı olduğu formlar şubeleşme sürecinde değerlendirilmek üzere kayıtlara geçirilmek için toplandı.

Kısa Dönem Yol Haritası Oluşturuluyor.


ETMK İzmir Şubeleşme çalışmalarını planlamak ve kısa dönem yol haritasını çıkarmak için 5 Ocak 2010 salı günü İzmir Balçova Peksimet Cafe de bir toplantı yapıldı.

Toplantıya; ETMK İzmir Profosyonel Tasarımcılar ve İlgili şirketler iletişim sorumlusu Gözde Göl, Öğrenciler ve Yeni Mezunlar iletişim sorumlusu Kayahan Dede, İzmir Ekonomi Üniversitesi THINK Endüstriyel Tasarım Öğrencileri Kulübü Başkan Yardımcısı Ezgi Ezdar, İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım 3. sınıf öğrencisi Ece Emiralioğlu ve 4. sınıf öğrencisi Yiğit Ulutaş katıldı.

ETMK İzmir in bilinirlik çalışmaları, kurulma sürecinin desteklenmesi için öğrenci ve yeni mezunlara ulaşmak, şirketlerle olan ilişkilerde izlenilecek yollar ve şubeleşmede taban desteğinin kazanılması gibi konular tartışıldı.

Sonuç olarak ETMK İzmir'in yeni mezunlar ve öğrencilere anlatılmak ve desteklerinin alınmasını sağlamak amacı ile ivedilikle bir toplantı yapılmasına karar verildi.