15 Ocak 2013 Salı

3. Olağanüstü Genel Kurul DuyurusuMesleki Örgütlenmede Önemli Gün: ETMK İzmir Şubesi 3.Olağanüstü Genel Kurulu

Değerli meslektaşlarımız,

Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu İzmir Şubesi 3. Olağanüstü Genel Kurulu, 2 Şubat 2013 Cumartesi Günü saat 15:00’de ETMK İzmir Şube Lokali olan Beyaz Cafe üst kat salonunda aşağıdaki gündemle gerçekleşecektir.

Tüm üyelerimizin mesleğe katkı ve Şube’de söz sahibi olabilmeleri için seçim yerinde olmasını diler, ETMK İzmir Şube Yönetim Kuruluna aday olacak üyelerimizin yeni yönetim kurulu için seçim öncesi örgütlenmelerini ve gruplar oluşturmalarını rica ederiz.

Mesleki örgütlenmenin bu önemli gününde sizlerin desteği ile resmi anlamdaki bu mesleki inisiyatifin daha da güçleneceğini tüm yüreğimizle inanıyoruz.   

Genel Kurul Toplantısında yeterli katılım sayısının sağlanamadığı takdirde, 23 Mart 2013 tarihinde saat 14.00’da katılım sayısına bakılmaksızın aynı yerde yapılacaktır.


Not:Toplantı esnasında yeni üyelik kaydı, üyelik transferi ve üyelik aidat/borç ödemelerinizi da yapabilirsiniz.

ETMK İzmir Şubesi 3.Olağanüstü Genel Kurul Gündemi

1) Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması
2) Genel kurul divanı seçimi
3) Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve gelir gider raporunun (sunum) okunması
4) Denetim Kurulu raporunun okunması
5) Yönetim Kurulunun ibrası
6) Denetim Kurulunun ibrası
7) Gelecek dönem tahmini bütçenin ve faaliyetlerinin görüşülmesi (sunum) ve onaylanması
8) Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi
9) Merkez Genel Kurul ve Merkez Yönetim Kurul Üyeliği hakkında görüşüme
10) Merkez Genel Kurulu için delege seçilmesi
11) Dilek ve temenniler
12) Kapanış

http://etmkizmir.blogspot.com/

Genel Kurula Doğru

ETMK İzmir Şubesi Yönetim Kurulu toplantısı 8 Ocak 2013 günü, ETMK İzmir Lokali  Beyaz Kafe’de gerçekleştirildi. Toplantıda ETMK İzmir Şubesinin daha aktif çalışabilmesi için yeni yönetime gitme kararı alındı. Dönemi kapatmak için, İzmir Şube Hesabının, Üyelik Kayıtlarının, Şube evraklarının kontrolüne karar verildi. 3. Olağan üstü Genel Kurulun duyuru metni hazırlandı, yeri, tarihi ve saati saptandı. Yeni yönetime devredilecek evrakların İzmir Şube Dernek Danışmanınca hazırlanması ve genel kurul öncesi işlemlerinin resmi olarak başlatılmasına karar verildi.ETMK İzmir Şubesi İzmir Kültür Ekonomisi Çalıştayı’nda

3 Ocak 2013 Perşembe günü, Hilton Otel’de “İzmir Kültür Ekonomisi Çalıştayı” düzenlendi. İZKA, Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmiş olan bu çalışmanın amacı “İzmir'de kültür ekonomisinin mevcut durumu, sorunları ve sunduğu potansiyelin araştırılması ve gelişme stratejilerinin oluşturulması” olarak vurgulandı.
ETMK İzmir Şubesi üyelerinden Didem Güllü, etkinliğe katılım gösterdi.
Çalıştay raporunda tasarımın önemi ve meslektaşlarımıza düşen görevler aşağıdaki satırlarla vurgulandı.
“Tasarım alanındaki potansiyellerin değerlendirilebilmesi için gereken strateji ve altyapıların geliştirilmesi: “Toplumun kültürel ve ekonomik yapısıyla yakından ilişkili olan tasarım sektörü açısından İzmir’in yeri ve bu yerin geliştirilmesi için izlenmesi gereken yollar üzerine tartışılması çok önemlidir. Ayrıca İzmir kentinin gelişiminde tasarım etkinliklerinin gündemde kapladığı alan bağlamında tasarım alanında etkinlik gösteren eğitim ve kamu kuruluşları ile özel sektördeki temsilcilerin durum değerlendirmeleri ve sorunları ortaya konulmalı ve potansiyellerin gerçekleşmesi için izlenecek stratejiler üretilmelidir. “ Tasarım Kenti” İddiasındaki İzmir’in bu alandaki mevcut konumu, potansiyelleri ve altyapısı değerlendirilmelidir.”

Yönetim Kurulu Toplantısı

Yaz döneminden sonra, yeni döneme giriş ve geçen dönemin değerlendirmesi niteliği taşıyan  yönetim kurulu toplantısı 29.09.2012 tarihinde Yaşar Üniversitesi’nde gerçekleşti. Toplantıya Yönetim Kurulu üyelerinden Nehir Nişancı, Mine Ovacık ve Gözde Göl katıldı. Toplantıda geçen sene icraatları gözden geçirildi, önümüzdeki dönem için görev paylaşımları yapıldı, üyelik ve karar defterleri incelendi

ETMK Başkanı Ayberk Yağız İle Toplantı

ETMK Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Yağız, İzmir Şube Ziyaretini gerçekleştirdi. İzmir Şube Yönetim Kurulu ve üyeleri, İzmir Şube Lokali Beyaz’da bir araya gelerek, Ayberk Yağız’dan yeni dönem icraatları ve ETMK’nın yeni hedefleri ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Başkan ile sohbet tadında gerçekleşen bu toplantıda, ETMK İzmir Şube üyeleri, Ayberk Yağız’ı yakından tanımış oldu. Toplantıda, merkez başkanlık süreci, ETMK’nın odalaşması gerektiği ve Şube – Merkez ilişkilerinin daha verimli hale getirilmesi için neler yapılabileceği ile ilgili konulara değinildi. Ayberk Yağız, İzmirli üyeleri tanımak, İzmir Üniversitelerinin Endüstriyel Tasarım Bölümlerini ziyaret etmek ve İzmir’de tasarımcı bulunduran firmalara ulaşmak istediğini belirtti. Toplantı ETMK İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Gözde Göl ve ETMK İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mine Ovacık’ın konuşmaları ile noktalandı.

Agrindustrial Design Sempozyumu

ETMK İzmir Şubesi’nin de paydaşlarından biri olduğu, "Tarıma Dayalı Sanayilerde Tasarım" Kongre ve Sergisi ( AGRI)  26/27/28 Nisan tarihlerinde, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde gerçekleşti.
Türkiye ve İtalya’dan birçok ünlü tasarımcı panellere ve sergilere ilginç sunumları ve ürünleriyle katılım gösterdi. (Dilek Himam, Argun Tanrıverdi, Şölen Kipöz, Jörn Fröhlich, Gökhan Mura, Şölen Kipöz, Giusi Viola, Anna Maria, Amorello, Mimmo Palmizi, Mariangela Intorre, Agostino di Trapani, Lucia Giuliano, Ruhi Akkuzu, Nazan Turhan, Seyhan D.Reis,, Özlem Perşembe, Nazlıgül Bernat, Deniz Deniz, Işıl E. Çelik, Işıl Kazaz, Nail Özlüsoylu, Aren E. Kurtgözü, Jörn Fröhlich, Şebnem Timur Öğüt, Hümanur Bağlı )
ETMK İzmir Şubesi, etkinlik alanına stand açarak; şube klasiği haline gelen İzmir manzarası önünde anı fotoğrafı çektirme merasimini tüm etkinlik boyunca devam ettirdi. Yeni meslektaşlarımızın üye kayıtları alındı ve etkinliğe yurtiçi ve yurtdışından katılan tasarımcılara  ETMK İzmir anı anahtarlıkları hediye edildi.İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü  öğrencilerinden, aynı zamanda İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Kulübü’nden (Think)  Nimet Dilaver,  Merve Kurt , Egemen Tamcı, Pelin Eker, Damla Başyazıcıoğlu, Zikrullah İnce, Tuğçe Biliç ve Elife Muhlise Fakıoğlu tüm organizasyon boyunca ETMK İzmir Şubenin standında bulundu ve aktif rolleri ile geleceğin endüstriyel tasarımcıları olarak mesleki örgütlülüğe, bütünlülüğü katıda bulundu.