31 Ocak 2012 Salı

ETMK İzmir Şubesi 2. Genel Kurulu Yapıldı

ETMK İzmir Şubesi kuruluşunun ardından geçen 300 günde 2. Genel Kurul Toplantısını 28 Ocak 2012 Cumartesi günü saat 15:00'de İzmir Ticaret Odası Eğitim Sağlık Vakfı Binası 4. Kat toplantı salonunda yapıldı. Genel Kurul için tüm hazırlıkların aylar öncesinden yapıldığı ve duyurularının üyelere elektronik posta yolu ile, telefonla, ve yerel gazeteye ilan yolu ile yapıldığı toplantı için yeterli katılım sağlanamadı. ETMK İzmir Şubesi 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı, ETMK İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Sekreteri, Şube stajyerleri ve 10 meslektaşın katılımı ile yapıldı. Dernekler yasasına göre yapılan genel kurul toplantısında Hazirun Listesi oluşturuldu ve toplantıya katılan üyeler listeye isimlerini yazıp imzalarını attılar. 28 Ocak tarihli toplantı Hazirun Listesi şu şekilde gerçekleşti; Mahsube Gezer, Nuray Işık, Serpil Sedef Yağcı, Dudu Seren Uzluer, Özlen Tuncer, Ezgi Ezdar, Tolga Benli, Aysun Aytaç, Elif Kocabıyık, Seçil İçke, Nehir Nişancı, Özlem Perşembe, Mine Ovacık Dörtbaş, Oğuz Çoşkun, Fulya Turkelli ve Kayahan Dede. Kurulan Divan Heyeti listenin sayılması ve ETMK İzmir Şubesi Üye Kayıt Defterindeki üye sayısı karşılaştırmasını yaparak toplantı yeter sayısının ulaşılıp ulaşılamadığını belirledi. Divan Heyetinin açıklaması ile ETMK İzmir Şubesinin 47 üyesine karşılık Hazirun Listesinde 16 üyenin bulunmasından ötürü, Genel Kurul Toplantı yeter sayısı sağlanamadığına karar verildi. 

Toplantıya katılan üyelerden söz alan meslektaşlar, genel kurul toplantısına katılabilecek olan üyeleri bir süre daha beklenmesi konusunda görüş belirttiler. Bunun üzerine ETMK İzmir Şubesi Yönetim Kurulu, 300 gün faaliyet sunumunu toplantıya katılan üyelere sunmayı teklif ederek bekleme süresinin değerlendirmesini önerdi. Kabul edilen önerinin ardından sunuma geçildi.Yönetim Kurulu Başkanı Gözde Göl'ün açılış konuşması ile başlayan sunumda ETMK İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 2 Nisan 2011 tarihinden itibaren 300 gün içerisinde yaptığı faaliyetlerden bahsetti. 2 yıllık bir görev süresi olduğu halde, Dernek yasası gereği Merkez Genel Kurulundan önce şubelerin genel kurul yapma zorunluluğunun, yeni kurulan şubeleri de kapsaması, ETMK İzmir Şubesini kuruluşunun 8. Ayında ikinci kez genel kurul yapma zorunluluğunda bırakması meslektaşlara anlatıldı. Yönetim kurulu olarak söz alan Gözde Göl tulum listeden aday olunmayacağı ve yönetim kuruluna aday olmak isteyen üyeleri göreve çağrıldığını dile getirdi. Ardından sunuma geçildi. Sunumda 300 günde Yönetim Kurulunun yaptığı icraatlar ve şube olarak takip edilen politika ve stratejiler anlatıldı.

Ardından saatlerin 16:30'u göstermesi ile ve toplantıya herhangi bir yeni katılım olmaması nedeni ile divan heyeti toplantıyı sonlandırdı. Divan tutanağı tutularak yönetim kuruluna teslim edildi. Divan Tutanağını ile şöyle bir karar alındı; Dernekler kanununa göre genel kurulda karar alınması için gerekli yeter sayısı olan salt çoğunluk (47 Üyede sadece 16'sının katılımı sonucu) sağlanamadığı için herhangi bir karar alınamadı. Genel Kurul toplantısına katılım sağlanması için saat 15:00'de başlayan toplantı 16:30'a kadar sürdürüldü. Yeni gelen kimsenin olmamasından ötürü toplantıya son verildi. Genel Kurul toplantısı önceden duyurulduğu üzere 4 Şubat 2012 tarihinde aynı yer ve saatte yapılmak üzere bitirildi. Dernekler yasasına göre yeterli katılım sağlanamadığı için ertelenen genel kurul toplantısının tekrarında, toplantı yeter sayısı aranmamaktadır.

29 Ocak 2012 Pazar

ETMK İzmir Şubesi Üyelik Prosedürü

ETMK İzmir Şubesi'nin resmi olarak kurulmasının üzerinden geçen 300 günün ardından, birinci Yönetim Kurulu şubenin işleyişinin ve düzenin sağlanması için gerekli alt yapı çalışmalarını tamamlamış bulunmaktadır. Bunun için ilk olarak bir dernek danışmanı tutulmuştur. Ardından şubenin işleyişinin profesyonelleştirilmesi için bir genel sekreter istihdam edilmiştir. Ayrıca şubenin operasyonel işlerinde yardımcı olunması amacı için 2 stajyer dönüşümlü olarak alınmaktadır. Öte yandan, lokal, düzenli ve geleneksel etkinlikler, etkin ve güncel blog ve facebook sitesi, video kanalı gibi değişik iletişim kanalları da oluşturulmuştur. 300 günlük bu süre zarfında ETMK İzmir Şubesine 47 meslektaş üye olmuş yada üyeliğini transfer etmiştir. Şubenin kuruluş işlemleri için gerekli olan nakit merkezi bütçeden sağlanmış olup, kısa süre içinde merkezi bütçe katkısı sona ereceği bilinmektedir.Yakın gelecek içinde ETMK İzmir Şubesi için düzenli ve sürekli artan üye gelirleri ile öngörülebilir bir mali bütçe yapısına geçmek için çalışmaya başlanmıştır. Bu nedenden ötürü, ETMK İzmir Şubesi Blog sitesi ana sayfasında "Üyelik" adında bir sayfa oluşturularak nasıl üye olunacağını, üyelik transferinin nasıl yapılacağını yada üyelik aidatını nasıl ödeneceğini anlaşılabilir şekilde meslektaşların hizmetine sunmuştur.

Değerli meslektaşlarımızdan, endüstriyel tasarım mesleğini resmi anlamda temsil eden tek kuruluş olana ETMK'ya üye olmalarını, değerli üyelerimizden ise öncelikle meslek kuruluşuna olan üye aidat borçlarını ödemelerini ve/veya gelecek aidatlarını düzenli olarak yatırmalarını rica etmektedir. Şube gelirlerinin küçük fakat önemli bir kalemini oluşturan üye aidatları ile derneğin operasyonel işleri sürdürülmektedir. ETMK İzmir Şubesi tüm yönetim birimleri ve organları ile mesleğin görünürlüğünü ve bilinirliğini arttırmak ve tüzüğünde belirtilen görevleri yapmak için ihtiyacı olan mali güce erişmek için ayrıca gelir getirici faaliyetler de planlamaktadır. Bu faaliyetler ile tek kalemde yüksek miktarda gelir girdisi sağlanması kurgulanmaktadır. Bunlar; tasarım yarışması danışmanlıkları, kalkınma ajansı projeleri, mesleki gelişim eğitimleri faaliyetleridir.
Üyelerimizin ve meslektaşlarımızın desteği ile ETMK İzmir Şubesi planlı ve programlı şekilde faaliyetlerine devam etmektedir. ETMK İzmir Şubesi'nin faaliyetlerindeki etkiyi arttırması için temsil ettiği yapının büyüklüğü de önem arz etmektedir. Bu yüzden siz değerli meslektaşlarımızı ETMK İzmir Şubesi'ne üye olmak ve/veya üye aidatlarınızı yatırmanız için ETMK İzmir Şubesi "Üyelik" Sayfası linkinden prosedürleri takip etmenizi talep etmektedir.
   

20 Ocak 2012 Cuma

ETMK İzmir Şube'sinin Yetki Alanı Belirlendi.


ETMK İzmir Şubesi ve ardından ETMK Ankara Şube'sinin kurulması ardından, mesleki örgütlenmede şubelerin ulusal iş yükünün paylaşılması ve bunların koordineli olarak yapılması zorunluluğu doğdu. Bu kapsamda bir süredir ETMK Genel Merkez'in çalışmaları sonucunda şubelerin yetki alanlarının belirlenmesi çalışması sona erdi. 2012 Ocak ayında ETMK Genel Merkez Yönetim Kurulu Toplantısında, aşağıdaki gibi bir karar alındı.

ETMK Dernek Tüzüğü Madde 28 doğrultusunda, dernek şubelerinin yetki alanları şu şekilde kararlaştırılmıştır:
1. İstanbul Şubesi: Marmara ve Karadeniz Bölgesi
2. İzmir Şubesi: Ege ve Akdeniz Bölgesi
3. Ankara Şubesi: İç Anadolu, Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi
Yurt dışında ikamet eden üyelerimiz Genel Merkeze bağlı üye olarak kalacaklardır.

Bu kapsamda, ETMK İzmir Şubesi, Ege ve Akdeniz Bölgesinde, toplamda 16 şehirdeki meslektaşlara hizmet vermekle yetkilendirildi. Bu şehirler bölgelere göre şöyle sıralanmakta, Ege Bölgesi; Aydın, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak, Afyon. Akdeniz Bölgesi, Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye.

ETMK İzmir Şubesi'nin yetki alanının resmileşmesinin ardından, 2009 yılında Şubemiz üyelerinden Ezgi Ezdar'ın Antalya'da başlattığı ETMK Antalya Temsilciliği ve Şubeleşme Çalışmaları, ETMK İzmir Şubesi yetki alanına girmiş ve çalışmaların koordineli bir hale gelmesi planlanma aşamasına gelinmiştir. ETMK İzmir Şubesi Antalya'da veya yetki alanındaki şehirlerde bir şube açılması için elindeki bilgi birikimini meslektaşlar ile paylaşmaya hazır bulunmaktadır.


10 Ocak 2012 Salı

Mesleki Örgütlenmede Önemli Gün: ETMK İzmir Şubesi Genel Kurulu

Değerli meslektaşlarımız,

Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu İzmir Şubesi 2. Genel Kurulu, 28 Ocak 2012 Cumartesi Günü saat 15:00’de İzmir Ticaret Odası Eğitim Sağlık Vakfı salonunda aşağıdaki gündemle gerçekleşecektir.

Tüm üyelerimizi, Şube çalışmalarımızın geliştirilmesine yönelik görüş ve önerilerini dile getirmek ve yeni dönem yönetim kurulunu seçmek üzere Şube Genel Kurulu’na ve Seçimlerine katkı ve katılımda bulunmaya davet ediyoruz. Mesleki örgütlenmenin bu önemli gününde sizlerin desteği ile resmi anlamdaki bu mesleki inisiyatifin daha da güçleneceğini tüm yüreğimizle inanıyoruz.   

Genel Kurul Toplantısında yeterli katılım sayısının sağlanamadığı takdirde, 4 Şubat 2012 tarihinde katılım sayısına bakılmaksızın aynı yerde yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısının ardından saat 18:30’da toplantı salonuna yürüme mesafesindeki yemekli bir mekanda meslektaşlarla sohbet etkinliği planlanmıştır. Katılımın zorunlu olmadığı bu etkinliğe tüm meslektaşlarımız davetlidir.

Not1: Dernekler yasasına gereği Genel Kurullarda vekâlet ile oy kullanılamamaktadır. Bu nedenle toplantıda bizzat bulunmanız ve oy kullanmanız gerekmektedir.
Not2:Toplantı esnasında yeni üyelik kaydı, üyelik transferi ve üyelik aidat/borç ödemelerinizi da yapabilirsiniz.

ETMK İzmir Şubesi Olağan Genel Kurul Gündemi

1) Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması
2) Genel kurul divanı seçimi
3) Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve gelir gider raporunun (sunum) okunması
4) Denetim Kurulu raporunun okunması
5) Yönetim Kurulunun ibrası
6) Denetim Kurulunun ibrası
7) Gelecek dönem tahmini bütçenin ve faaliyetlerinin görüşülmesi (sunum) ve onaylanması
8) Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi
9) Merkez Genel Kurul ve Merkez Yönetim Kurul Üyeliği hakkında görüşüme
10) Merkez Genel Kurulu için delege seçilmesi
11) Dilek ve temenniler
12) Kapanış

Adres;Cumhuriyet Bul. No:120 Kat: 4 Pasaport-İZMİR TÜRKİYE

8 Ocak 2012 Pazar

7 Ocak Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı


2012 yılının ilk ETMK İzmir Toplantısı 7 Ocak Cumartesi günü Beyaz Kafe Alsancak'ta saat 15:00 ile 17:30 arasında yapıldı. Toplantıya ETMK İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şube Genel Sekreteri katıldı. Şube stajyerleri akademik takvimdeki yoğunluktan ötürü mazeret bildirerek katılmadılar. Yönetim kurulu toplantısında önceden belirlenen iki gündem maddesi ile açıldı. İlk gündem maddesi olan Şube Genel Kurulu'nun planlanması için, Şube Genel Sekreteri Kayahan Dede, konu ile ilgili yönetim kurulu üyelerini, uyulacak resmi ve zorunlu prosedür hakkında bilgilendirdi. Ardından hazırlamış olduğu şube genel kurulu taslak duyuru metnini ve etkinlik planını üyelerle paylaştı. Sırayla söz alan yönetim kurulu üyeleri, konu hakkında görüşlerini bildirdi. Öncelikle, genel kurulun nerede, saat kaçta yapılacağı ile ilgili görüşler bildirildi. Ardından yapılacak Genel Kurul'da tekrar aday olunup olunmayacağı, olunacak ise liste halinde mi, bireysel olarak mı girileceği hakkında görüşler beyan edildi. Genel Kurul'un ardında bir meslektaşların birbirleri ile sohbet edebilecekleri farklı bir mekana geçilmesi konusunda bir program yapılması konusunda görüş birliğine varıldı. Toplantının ikinci gündem maddesi olan; İzmir Tasarım Festivali'nin planlanması için, Yönetim Kurulunun yapıldığı gün ile aynı gün olan yani 7 Ocak'ta İzmir Tarihi Hava Gazı Fabrikasında yapılan İzmir Tasarım Forumu çalışma toplantısına katılan Derneğin Yönetim Kurulu Üyelerinden Gözde Göl ve Mine Ovacık Dörtbaş ve Genel Sekreter Kayahan Dede, toplantı hakkında diğer yönetim kurulu üyelerine konu hakkında bilgi verdi. Derneğin kurucu yürütücülüğünü üstlendiği, İzmir Yaratıcı Endüstriler Platformu için, yapılan lobi faaliyetleri ve bu konunun İzmir Tasarım Festivali olan ilişkisi belirtildi. Yapılan lobi çalışmaları ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir Tasarım Festivali ile ilgili tam desteğinin alındığı bu konu hakkında ilgili mercilere bir proje raporunun hazırlanarak verilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı. Toplantı gündem dışı konuşmaların ardından, iyi dilek ve temenniler ile kapandı.

7 Ocak 2012 Cumartesi

ETMK İzmir Şubesi 2. Olağan Genel Kurul Hazırlıkları Başladı

ETMK İzmir Şubesi 2. olağan genel kurul yapmak için hazırlıklarına başladı. Şubenin Ocak ayı sonunda yapmayı planladığı genel kurul ile ilgili genel bilgi ise şöyle. Genel merkezin genel kurul kurallarına göre yapılacak olan şube genel kurulu, dernekler kanuna göre genel merkezden en az 2 ay önce yapılmak zorunda. Bu kapsamda, 7 Ocak 2012 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında konu görüşülmüş ve genel kurul toplantısının yeri ve zamanı konusunda çeşitli olasılıklar üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır. Şubemiz, henüz belli olmamakla birlikte, ikinci olağan genel kurulunu Ocak ayının son haftasında yapmayı planlamaktadır. Bu konu ile ilgili kesin duyuru, 11 Ocak Çarşamba günü siz değerli meslektaşlarımıza ve bir üst yazı ile genel merkez sekreteryasına duyurulacaktır.