20 Ocak 2012 Cuma

ETMK İzmir Şube'sinin Yetki Alanı Belirlendi.


ETMK İzmir Şubesi ve ardından ETMK Ankara Şube'sinin kurulması ardından, mesleki örgütlenmede şubelerin ulusal iş yükünün paylaşılması ve bunların koordineli olarak yapılması zorunluluğu doğdu. Bu kapsamda bir süredir ETMK Genel Merkez'in çalışmaları sonucunda şubelerin yetki alanlarının belirlenmesi çalışması sona erdi. 2012 Ocak ayında ETMK Genel Merkez Yönetim Kurulu Toplantısında, aşağıdaki gibi bir karar alındı.

ETMK Dernek Tüzüğü Madde 28 doğrultusunda, dernek şubelerinin yetki alanları şu şekilde kararlaştırılmıştır:
1. İstanbul Şubesi: Marmara ve Karadeniz Bölgesi
2. İzmir Şubesi: Ege ve Akdeniz Bölgesi
3. Ankara Şubesi: İç Anadolu, Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi
Yurt dışında ikamet eden üyelerimiz Genel Merkeze bağlı üye olarak kalacaklardır.

Bu kapsamda, ETMK İzmir Şubesi, Ege ve Akdeniz Bölgesinde, toplamda 16 şehirdeki meslektaşlara hizmet vermekle yetkilendirildi. Bu şehirler bölgelere göre şöyle sıralanmakta, Ege Bölgesi; Aydın, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak, Afyon. Akdeniz Bölgesi, Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye.

ETMK İzmir Şubesi'nin yetki alanının resmileşmesinin ardından, 2009 yılında Şubemiz üyelerinden Ezgi Ezdar'ın Antalya'da başlattığı ETMK Antalya Temsilciliği ve Şubeleşme Çalışmaları, ETMK İzmir Şubesi yetki alanına girmiş ve çalışmaların koordineli bir hale gelmesi planlanma aşamasına gelinmiştir. ETMK İzmir Şubesi Antalya'da veya yetki alanındaki şehirlerde bir şube açılması için elindeki bilgi birikimini meslektaşlar ile paylaşmaya hazır bulunmaktadır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder