31 Ocak 2012 Salı

ETMK İzmir Şubesi 2. Genel Kurulu Yapıldı

ETMK İzmir Şubesi kuruluşunun ardından geçen 300 günde 2. Genel Kurul Toplantısını 28 Ocak 2012 Cumartesi günü saat 15:00'de İzmir Ticaret Odası Eğitim Sağlık Vakfı Binası 4. Kat toplantı salonunda yapıldı. Genel Kurul için tüm hazırlıkların aylar öncesinden yapıldığı ve duyurularının üyelere elektronik posta yolu ile, telefonla, ve yerel gazeteye ilan yolu ile yapıldığı toplantı için yeterli katılım sağlanamadı. 



ETMK İzmir Şubesi 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı, ETMK İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Sekreteri, Şube stajyerleri ve 10 meslektaşın katılımı ile yapıldı. Dernekler yasasına göre yapılan genel kurul toplantısında Hazirun Listesi oluşturuldu ve toplantıya katılan üyeler listeye isimlerini yazıp imzalarını attılar. 28 Ocak tarihli toplantı Hazirun Listesi şu şekilde gerçekleşti; Mahsube Gezer, Nuray Işık, Serpil Sedef Yağcı, Dudu Seren Uzluer, Özlen Tuncer, Ezgi Ezdar, Tolga Benli, Aysun Aytaç, Elif Kocabıyık, Seçil İçke, Nehir Nişancı, Özlem Perşembe, Mine Ovacık Dörtbaş, Oğuz Çoşkun, Fulya Turkelli ve Kayahan Dede. Kurulan Divan Heyeti listenin sayılması ve ETMK İzmir Şubesi Üye Kayıt Defterindeki üye sayısı karşılaştırmasını yaparak toplantı yeter sayısının ulaşılıp ulaşılamadığını belirledi. Divan Heyetinin açıklaması ile ETMK İzmir Şubesinin 47 üyesine karşılık Hazirun Listesinde 16 üyenin bulunmasından ötürü, Genel Kurul Toplantı yeter sayısı sağlanamadığına karar verildi. 

Toplantıya katılan üyelerden söz alan meslektaşlar, genel kurul toplantısına katılabilecek olan üyeleri bir süre daha beklenmesi konusunda görüş belirttiler. Bunun üzerine ETMK İzmir Şubesi Yönetim Kurulu, 300 gün faaliyet sunumunu toplantıya katılan üyelere sunmayı teklif ederek bekleme süresinin değerlendirmesini önerdi. Kabul edilen önerinin ardından sunuma geçildi.



Yönetim Kurulu Başkanı Gözde Göl'ün açılış konuşması ile başlayan sunumda ETMK İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 2 Nisan 2011 tarihinden itibaren 300 gün içerisinde yaptığı faaliyetlerden bahsetti. 2 yıllık bir görev süresi olduğu halde, Dernek yasası gereği Merkez Genel Kurulundan önce şubelerin genel kurul yapma zorunluluğunun, yeni kurulan şubeleri de kapsaması, ETMK İzmir Şubesini kuruluşunun 8. Ayında ikinci kez genel kurul yapma zorunluluğunda bırakması meslektaşlara anlatıldı. Yönetim kurulu olarak söz alan Gözde Göl tulum listeden aday olunmayacağı ve yönetim kuruluna aday olmak isteyen üyeleri göreve çağrıldığını dile getirdi. Ardından sunuma geçildi. Sunumda 300 günde Yönetim Kurulunun yaptığı icraatlar ve şube olarak takip edilen politika ve stratejiler anlatıldı.

Ardından saatlerin 16:30'u göstermesi ile ve toplantıya herhangi bir yeni katılım olmaması nedeni ile divan heyeti toplantıyı sonlandırdı. Divan tutanağı tutularak yönetim kuruluna teslim edildi. Divan Tutanağını ile şöyle bir karar alındı; Dernekler kanununa göre genel kurulda karar alınması için gerekli yeter sayısı olan salt çoğunluk (47 Üyede sadece 16'sının katılımı sonucu) sağlanamadığı için herhangi bir karar alınamadı. Genel Kurul toplantısına katılım sağlanması için saat 15:00'de başlayan toplantı 16:30'a kadar sürdürüldü. Yeni gelen kimsenin olmamasından ötürü toplantıya son verildi. Genel Kurul toplantısı önceden duyurulduğu üzere 4 Şubat 2012 tarihinde aynı yer ve saatte yapılmak üzere bitirildi. Dernekler yasasına göre yeterli katılım sağlanamadığı için ertelenen genel kurul toplantısının tekrarında, toplantı yeter sayısı aranmamaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder