17 Mart 2012 Cumartesi

Bugün ve Yarının Endüstriyel Tasarım Eğitimi Paneli Yapıldı

İzmir'de endüstriyel tasarım ile ilgili bir etkinlik daha yapıldı. Türkiye Endüsteriyel Tasarım Öğrencileri Platformu kısa ismiyle TETÖP, 19 Şubat 2012 tarihinde, Bugünün ve Yarının Endüstriyel Tasarım Eğitimi adlı bir panel düzenledi. Konusu itibari ile oldukça ilginç olan etkinlik, İzmir Ekonomi Üniversitesinde yapıldı. Etkinliği Endüstriyel Tasarım alanında İzmir'deki ilk ve tek resmi öğrenci örgütlenmesi olan THINK Endüstriyel Tasarım Öğrencileri Kulübü'de destek verdi. Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu İzmir Şubesi'nin de maddi ve manevi destek verdiği panelde, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Başkanı ve ETMK Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Yrd. Doc. Dr. Can Özcan, aynı üniversitenin Öğretim Görevlileri Yrd. Doc. Dr. Aren Kurtgözü ve Derya Irktaş ile ETMK İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doc. Dr. Mine Ovacık Dörtbaş konuşmacı olarak bulundu. 

ETMK İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Gözde Göl'ün moderatörlüğünü yaptığı panelde; güçlü endüstriyel tasarım eğitimi için güçlü endüstrinin gerekliliği, bir endüstriyel tasarım bölümünün mimarlık fakültesi içinde mi  güzel sanatlar ve tasarım fakültesi içindemi vücüt bulmasının avantajlı olduğu, şirketlerin artık endüstriyel tasarım derslerine gerçek zamanlı konu ve proje olduğu konularında görüşler dile getirildi. 40'ın üzerinde katılımcının izlediği panelin ikinci oturumunda, dinleyiciler panelistlere güncel endüstriyel tasarım eğitiminin sorunları ve gelecekte endüstriyel tasarım eğitiminin nasıl şekilleneceği konularında sorular sordular. Panelistler ve katılımcılar arasında oldukça etkin şekilde gelişen ikinci oturumun ardından, TETÖP'ün yürütücülüğünde THINK ve ETMK İzmir Şubesi desteği ile İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi binasında yapılan panelin sonuna gelindi. Dilek ve temennilerin ardından, toplu fotoğraf çekildi.