25 Haziran 2013 Salı

29 Haziran Dünya Endüstriyel Tasarım Günü Afişleri
Değerli meslektaşlarımız,

29 Haziran Dünya Endüstriyel Tasarım Günü sebebi ile, gündelik hayatımızda endüstriyel tasarımın önemini hatırlatmak amaçlı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Akdeniz Akademisi ile bir afiş çalışması gerçekleştirdik. Grafik tasarımcı Aslı Aypak Şentürk ile birlikte tasarlanan afişleri kentimizdeki otobüs duraklarında, üniversitelerde ve uygun ilan panolarında görebilirsiniz.

Not: Çalışmalar, içeriği değiştirilmemek kaydıyla istenilen mecralarda paylaşılabilir.

ETMK İzmir Yönetim Kurulu

24 Haziran 2013 Pazartesi


DAVET: Yaşar Üniversitesi Dünya Endüstriyel Tasarım Günü Kutlaması


Herkese Merhaba,

Yaşar Üniversitesi - Endüstriyel Tasarım Bölümü, “29 Haziran Dünya Endüstriyel Tasarım Günü” nü, Vestel – Elektronik Eşya Tasarım Departmanı ile birlikte üniversitemizde kutluyor. Vestel’in, değiştirilebilir çerçeveli Televizyon modelinin öğrenciler tarafından tasarlanmış hali kutlama sırasında sergilenecektir. Çalışma ile ilgili detaylı bilgiye ekteki bültenden ulaşılabilir. (BakınızTürkiye’deki kutlama etkinlikleri >>> http://www.icsid.org/projects/world_industrial_design_day/articles1694.htm )

Katılmanız dileğiyle…
Saygılarımızla,

26 Haziran 2013 Çarşamba,
Saat: 14.00
Galeri / Fuaye, Rektörlük Binası giriş katı

Dear All,

Yaşar University-Department of Industrial Design is celebrating the World Industrial Design Day with VESTEL- Design Team at the Yaşar University Bornova Campus. Vestel TV, the model with a changeable frame designed by students will be exhibited  as a result of a design event held in collaboration between Vestel and the Department. ( For the details,  please see the events in Turkey by rolling down the page from this link: http://www.icsid.org/projects/world_industrial_design_day/articles1694.htm )

You are all kindly invited to this celebration.

Regards,

Date: June 26th 2013, Wednesday
Time: At 14.00
Place: Gallery / Entrance Floor Rectorship Building

Yrd. Doç. Dr. Mine Ovacık Dörtbaş
Bölüm Başkanı


19 Haziran 2013 Çarşamba

ETMK İzmir - Yönetim Kurulu Toplantısı - 5

19.06.2013

 

29 Haziran Dünya Endüstriyel Tasarım Günü sebebi ile, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Akdeniz Akademisiortaklığında gerçekleşecek olan afiş çalışmasının taslağı üzerinden tartışıldı ve son hali verildi. 

5 Haziran 2013 Çarşamba

ETMK BASIN DUYURUSU - 05.06.2013


Türkiye’de endüstriyel tasarımcıların mesleki örgütü olan Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) Merkez, Ankara, İstanbul ve İzmir Şubeleri Yönetim Kurullları son günlerde ülkemizde meydana gelen olaylarla ilgili olarak aşağıdaki görüşleri kamuoyuyla paylaşır: 

1) Demokratik ülkelerde, her ölçekte ve düzeyde tasarım proje kararlarında bilimsel ve mesleki ilkelerin gözetilmesi, karar verme süreçlerinde demokratik bir yol izlenmesi, ilgili tarafların görüş ve taleplerinin dikkate alınması ve hukuki süreçlere saygı gösterilmesi gerekir. 

2) Türkiye’de yaşam kalitesinin yükselmesi ve Türk sanayiinin katma değeri yüksek ürünler üretebilmesi için hayati öneme sahip olan tasarım faaliyeti ancak özgür ve demokratik bir ortamda gerçekleştirilebilir. Özgür ve demokratik bir ortam yaratıcılığın yeşermesi ve gelişmesi için de elzemdir. Tüm ilgili kurumların ve yetkili bireylerin böyle bir ortamın sağlanması konusunda duyarlı olması ve üzerlerine düşen görevleri yerine getirmesi gerekmektedir. 

3) Ülkemizde son günlerde yaşanan olaylar karşısında, ETMK üyesi endüstriyel tasarımcılar, ülke sorunları ile ilgili olarak talep ve endişelerini demokratik yolla dile getiren yurttaşlara saygı gösterilmesini talep etmekte, kolluk kuvvetlerinin demokratik protesto haklarını kullanan kişilere karşı orantısız ve aşırı şiddet uygulamasını doğru bulmamaktadır. Protestoların nedenlerini anlamak üzere ilgili taraflarla sağlıklı bir diyaloğun ve demokratik bir ortamda sorunlara çözüm arayışının başlatılmasının en doğru yöntem olduğuna inanıyoruz. ETMK üyeleri, bu yöndeki çabalara ellerinden gelen desteği vereceklerini ilan eder. 

ETMK Merkez, İstanbul, İzmir ve Ankara Şubeleri Yönetim Kurullları