29 Aralık 2011 Perşembe

Tasarlanmayı Bekleyen Koca Bir Yıl Daha: 2012


1 Ocak tarihinden itibaren, tasarlamayı, tasarlanmayı, tasarlatmayı bekleyen koca bir yıl daha önümüzde duruyor olacak. Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu İzmir Şubesi tüm üyelerinin, 2011 yılında en iyi yaptıkları işi, yani tasarlamayı 2012'de de ellerinden gelen en iyi şekilde yapacaklarından emin. Tüm meslektaşlarımızın başarılı ve mutlu yıllar geçirmesi dileğiyle. Desteklerinizi bu yılda meslek kuruluşunuzdan esirgemeyin.

25 Aralık 2011 Pazar

2011 Yılının Son Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

ETMK İzmir Şubesinin düzenli olarak yaptığı yönetim kurulu toplantılarının sonuncusu, 2011 yılının da son toplantısı olması nedeniyle, Şube Başkanı Gözde Göl'ün teklifiyle farklı bir formatta yapıldı. 24 Aralık 2011 Cumartesi günü Alsancak Tayfa Ocak Başı Restourant'ta yapılan toplantıya, ETMK İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Şube Genel Sekreteri, ve Şube Stajyeri katıldı. 

Önceden belirlenmiş gündem maddeleri  ve süre sınırlanması olmadan yapılan toplantı, yönetim kurulu üyelerinin şube çalışmalarının değerlendirilmesi ve genel anlamda mesleki konuların tartışılmasına ortam yarattı. Toplantıda, ETMK İzmir Şubesinin etkinliklerin bazlı bir şube olmasının, üyelerle ve potansiyel üyelerle daha iyi ilişkiler kurmasının altı çizildi.Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin yoğun iş temposu yüzünden dernek faaliyetlerinin yerine getirmesinde aksaklıklar yaşanabildiğinin, bunun giderilmesi için bazı önlemler alınması gerektiği benimsendi. Bu konuda yönetim kurulunu ve şube faaliyetlerini denetleyen, denetleme kurulu organının aktifleştirilmesi görüşünde birleşildi. Ayrıca İzmir Şubesinin yeni kurulmuş bir yapı olmasından ötürü; 1. Yönetim Kurulunun, kurucu yönetim kurulu olduğu ve bu yüzden rutin ve prosedür faaliyetlere daha fazla zaman ayırmak zorunda kaldığı, bunun yapılmak istenen bazı etkinlik ve faaliyetlerin planlanmasında zorluklar yarattığı belirtildi. Toplantı 2012 yılında yapılması planlanan şube genel kurulunun nasıl olacağı ile ilgili görüşlerin paylaşılmasının ardından iyi dilek ve temenniler ile kapandı.

11 Aralık 2011 Pazar

ETMK İzmir Şubesi Üniversite Sanayi İşbirliğinin Parçası

ETMK İzmir Şubesi, mesleğin görünürlüğünü ve ulaşılabilirliğini arttırmak amacı ile çeşitli faaliyetlerde bulunmakta ve planlamaktadır. Bu kapsamada Şube Genel Sekreterliğince yürütülen çalışmaların bir tanesi olarak, İzmir ili içerisinde bulunan üniversite sanayi işbirliği ağlarına katılmak bulunmaktadır. Değişik tarihlerde, derneğin faaliyetleri hakkında bilgiler verilerek iletişim ağlarına girilen platformlardan artık geri dönüşler alınmaya başlanmaktadır.

Bu geri dönüşlerden bir tanesi olarak sayılabilecek bir etkinlik geçen hafta yapılmış bulunmaktadır. 6 Aralık 2011 tarihinde Üniversite Sanayi Buluşması; Bilişim ve Elektronik Proje - Fikir Pazarı Etkinliği, Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED ve Batı Anadolu Bilişim ve Elektronik Bölgesel İnovasyon Merkezi (Batı-BİNOM) sahipliğinde yapıldı. Etkinlik, Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) işbirliği ile EBİLTEM Binasında 60'a yakın akademisyenler, firmalar, yatırımcılar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin, bir araya gelmesine olanak sağladı.


Etkinliğe ETMK İzmir Şubesi adına Şube Genel Sekreteri Kayahan Dede katıldı. Online ortamda katılımcıların görüşme talepleri eşlenerek planlanan etkinlikte, ETMK İzmir Şubesi adına 4'ü program dahilinde toplam 5 görüşme 3 saat boyunca içerisinde yapıldı. Ağırlıklı olarak firmalara endüstriyel tasarımın genel tanımı ve benzeri konularda bilgi verilirken, yürüttükleri projelerde ve firmalarında endüstriyel tasarım ile nasıl katma değer ve avantaj yaratabilecekleri konusunda görüş verildi. Ardından her ilgiliye ETMK İzmir Şubesi'nin iletişim bilgileri verilerek gerek duymaları halinde ihtiyaç duyacakları insan kaynaklarına ve uzman bilgi birikimine üyelerimiz vasıtası ile rahatlıkla ulaşabilecekleri bildirildi. 

3 Aralık Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Son toplantının ardından yaklaşık bir aylık geçen sürenin sonunda Aralık ayının ilk yönetim kurulu toplantısı 3 Aralık'ta, İzmir Ticaret Odası Ek Hizmet Binası Eğitim Sağlık Vakfı Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıya ETMK İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyelerinin hepsi, Şube Genel Sekreteri ve Şube Stajyerleri katıldı. Toplantının ilk gündem maddesi, ETMK İzmir Şubesinin 1.dönem stajyerlerinden Fulya Turkelli 'nin kendisini yönetim kuruluna tanıtması oldu. İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi olan Fulya Turkelli, dernekte stajyer olma amacını ve daha önce sivil inisiyatiflerde aldığı görevleri paylaştı. Yönetim Kurulu Üyeleri kendisini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Böylece aynı üniversiteden Okan Halis ile birlikte ETMK İzmir Şubesi, 1. dönemde iki stajyeri ile birlikte ilk çalışmalarına başlamış oldu. Ardından, ETMK İzmir Şubesinin kurucu yürütücülüğünde kurulun İzmir Yaratıcı Endüstriler Platformu'nun kurulan blog sitesi Şube Genel Sekreteri Kayahan Dede tarafından sunuldu. Blog sitesi incelenerek gerekli görüşler paylaşıldı ve düzenlemelerin yapılması için Kayahan Dede'ye yetki verildi. Diğer gündem maddesi olarak; ETMK İzmir Şubesi'nin resmi adresi olan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Teknoloji Geliştirme Bölgesinde bulunan Nesne Tasarım Ofisi'nin ziyaret edilmesi ve ofisin girişine ETMK İzmir Şubesinin tabelasının asılması kararlaştırıldı. Konu ile ilgili olarak Nesne Tasarım Ofisi'nin sahibi Endüstriyel Tasarımcı Özlem Perşembe ile görüşülerek bir gün belirlenmesi benimsendi. Şubenin gelir elde etmek için yapacağı faaliyetlerden olan eğitimler ile ilgili olarak, Şube Genel Sekreteri Kayahan Dede'nin hazırladığı taslak plan ve eğitim stratejisi Yönetim Kurulu Üyelerine okundu. Son gündem maddesi olarak, şubenin görünürlüğünü ve ulaşılabilirliğini arttırmak için ETMK İzmir Şubesi Genel Sekreterliğince yürütülen bazı projeler ve yakın dönemde yapılacak bir proje pazarına katılma konusunda Kayahan Dede, Yönetim Kuruluna bilgi verdi. Yönetim Kurulu Toplantısı, toplantı tutanağının üyeler tarafından imzalanmasının ardından sona erdi.

7 Kasım 2011 Pazartesi

4 Kasım Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı YapıldıETMK İzmir Şubesi her 2 haftada bir yaptığı yönetim kurulu toplantılarına devam ediyor. Kasım ayının ilk toplantısı 4 Kasım 2011 tarihinde İzmir Ticaret Odası Ek Hizmet Binası Eğitim Sağlık Vakfı Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıda yönetim kurulu üyelerince çeşitli gündem maddeleri görüşüldü ve karara bağlandı.Toplantıya ETMK İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Şube Genel Sekreteri ve ilk kez yeni seçilen ETMK İzmir Şubesi Stajyeri katıldı. Yönetim Kurulunca seçilen iki stajyerden biri olan Harika Cesurlar, kişisel nedenlerinden ötürü toplantıya katılmazken yönetim kurulu kararınca stajyerlik hakkının yeni bir adaya devredilmesi için Şube Genel Sekreteri Kayahan Dede'ye yetki verildi. Buna göre en kısa sürede Şubenin ikinci stajyerinin belirlenmesi sağlanacak ve duyurusu yapılacak. Toplantıda, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım üçüncü sınıf öğrencisi Okan Halis, ETMK İzmir Şubesinin ilk stajyeri olarak kendisini tanıttı. Yönetim kurulu üyeleri sıra ile söz alarak Şube Stajyerini tebrik ederek iyi dileklerde bulundular.


Ardından ETMK İzmir Şubesi'nin 2 Kasım'da "İzmir Tasarım Festivali 2" için yayınladığı kamuoyu bilgilendirme duyurusu ve bu konuda izlenecek diğer stratejilerin görüşülmesine geçildi. Bilgilendirme duyurusunda bahsi geçen İzmir Yaratıcı Endüstriler Platformunun kurulması ve bu platformun amaç ve faydalarının neler olabileceği konusunda Şube Genel Sekreteri Kayahan Dede Yönetim Kurulunu bilgilendirdi. Kurulmakta olan İzmir Yaratıcı Endüstriler Platformunun, ETMK İzmir Şubesi faaliyet alanını kapsayan tüm bölgelerde etkin bir şekilde duyurulması ve tüm tasarımcılara ulaştırılması karalaştırıldı. Ayrıca platformun iletişim kanalı olan Facebook sayfasının yakından takip edilerek, tartışmaların raporlanması kararlaştırıldı. Toplantının diğer gündem maddelerinden olan ETMK İzmir Şubesi Eğitim Çalışmaları kapsam ve içeriklerinin belirlenmesi konusu tartışıldı. Yönetim kurulu üyeleri Şubenin vereceği eğitimlerin öncelikle stratejisinin ve faydasının tanımlanarak buna göre bir eğitim programı yapılması kararlaştırıldı. Buna göre eğitimlerle hangi kitlenin hedef alındığı, eğtimlerle sağlanacak faydanın ne olduğu, Şube Genel Sekreteri Kayahan Dede tarafından belirlenecek ve rapor halinde yönetim kuruluna sunması konusunda görüş birliğine varıldı. ETMK İzmir Şubesi'nin 2012 yılı faaliyet çalışmalarının ana hatlarının belirlenmesi için çalışmalar başladı. Bu kapsamda şube yönetim kurulu, kısıtlı  kaynaklarla en etkin faaliyet çalışmalarının elde edilmesi için öncelikli bazı konu başlıklarının belirlenmesi konusunda hem fikir olundu. Buna göre Şube'nin sahip olduğu çalışma gruplarının yıl sonuna kadar, ETMK İzmir 2012 yılı faaliyet çalıştayları yapması ve raporlarını Şube Genel Sekreterliğe sunması kararlaştırıldı. Yönetim Kurulu Toplantısı, toplantı tutanağının üyeler tarafından imzalanmasının ardından sona erdi.

2 Kasım 2011 Çarşamba

Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu İzmir Şubesi Kamuoyunu Bilgilendirme DuyurusuDeğerli Tasarımcılar,

İzmir’in ilk tasarım festivali olan ve 2010 yılı 13-16 Mayıs tarihleri arasında İzmir Tarihi Havagazı Fabrikasında yapılan İzmir Tasarım Festivali, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu İzmir Şubesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Medyatek, Takı Tasarımcılar Portalı ve Türk Tasarımcılar Portalı’nın destekleri ile 40 kadar tasarımcının katılımıyla gerçekleşmişti.

İzmir’de tasarımın ve tasarımcının görünürlüğünü sağlamak, tasarımın farklı disiplinlerini bir araya getirerek etkileşimi arttırmak için ortak vizyonda toplanmış birkaç gönüllünün girişimleri ile başlatılmış bu etkinliği Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) İzmir Şubesi konudan haberdar olduğu ilk günden, sonuna kadar destek olunmuştur.

İzmir’de tasarımın her branşından değerli tasarımcılar için son derece önemli olan bu etkinliğin geleneksel olması ve devamının gelmesi, tasarımın görünürlüğünü ve bilinirliğini arttırılmasını sağlamak amacı gereği ETMK İzmir Şubesi’nin birincil önceliğidir. İzmir Tasarım Festivali 2’nin yapılabilmesi için ETMK İzmir Şubesi gerekli çalışmaları başlatmış fakat, aşağıda tanımlanan nedenlerden ötürü şartların olgunlaşıncaya kadar bu çalışmalarını askıya almıştır. Bu ETMK İzmir Şubesi'nin İzmir Tasarım Festivali 2’nin yapılmasını istememesinden değil, İstanbul ve Ankara’daki örneklerinde olduğu gibi bu etkinliğin kurumsal bir yapı ile daha etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlayacak alt yapının kurulmasına ön ayak olmak içindir.

Derneğimizin yaptığı çalışmalar ile aşağıdaki nedenlerden ötürü Tasarım Festivali 2’nin bu yıl içinde yapılmasını olanaklı görmemektedir.

1)      Tasarım Festivali, farklı tasarım disiplinlerinin bir arada bulunduğu bir ara yüzdür. Bu ara yüzün oluşturulması sadece tek bir tasarım disiplinin elinde olamaz. ETMK bu konuda sadece bir paydaştır. Tüm tasarımları disiplinlerinin yer alacağı bir etkinliğin tasarlanmasında tüm tasarım branşlarının söz hakkı olmalıdır.  
2)      İzmir’de etkin ve verimli bir tasarım festivalinin yapılması için bu konuda ortak vizyon sağlamış paydaşların olması gerekmektedir. ETMK İzmir Şubesi tüm çabalarına rağmen bu konuda ve diğer ortak çıkarların yaratılması konusunda tasarımın diğer branşlarında örgütlü bir paydaş bulamamıştır.
3)      İzmir’de geleneksel bir tasarım festivali yapmak güçlü bir lobi gücü istemektedir. Henüz bir yıllık geçmişi olan ETMK İzmir Şubesi gerek yerel yönetimler gerekse sponsorlar üzerinde sınırlı lobi etkisi yaratabilmektedir. Etkin ve güçlü bir lobi aktivitesi için doğru paydaşların ve doğru kanalların kurulması gerekmektedir.
4)      İzmir’de geleneksel bir tasarım festivali yapmak, emek yoğun bir iştir. Stratejik olarak planlanması ve yürütülmesi gerekmektedir. ETMK İzmir Şubesi, İzmir, İstanbul ve Ankara’da düzenlenmiş bazı tasarım etkinliklerinde tecrübe kazanmıştır fakat, insan kaynakları konusunda yetersiz kalmaktadır. Böyle bir etkinliğin yürütülmesi ve stratejik kararlarının alınmasında riski ve iş yükünü paylaşacak farklı tasarım branşlarının temsilcilerinden oluşan yürütme kurulunun oluşturulması ve operasyonel iş yükünün de yine tasarım branşları örgütleri üzerinden dağıtılması gerekmektedir.

ETMK İzmir Şubesi, İzmir’de gelenekselleşmiş ve kurumsallaşmış bir tasarım festivalini, İzmir’deki tüm tasarım branşlarının ortak paydasında ve ortak vizyonunda yapmak istemektedir. Bunun için aşağıdaki iletişim grubunu ve blog sitesini kurmuş ve konuyu tartışmaya açmıştır. İzmir’de tasarımın görünürlünü ve bilinirliğini arttırmak için yegane bir arayüz olan İzmir Tasarım Festivali 2 için tüm tasarımcılara ve tasarım örgütlerine görev düşmektedir. Birlikte, ortak akıl ile çok daha iyi bir tasarım festivali yapmak elimizdedir.

Her tasarım branşı ivedilikle resmi yada gayri-resmi örgütlenme yoluna giderek kendi alanında inisiyatif olmalıdırlar. ETMK İzmir Şubesi bu konuda elinden gelen yardımı talep eden tasarımcılara vermeye hazırdır. Böylece ortak kazanımlar için ortak hareket edecek güçlü paydaşlar oluşturabiliriz. Farklılıklarımızı birbirimizi eleştirmek yerine tamamlamak için kullanmalıyız.  

İnancımız yakın gelecekte, ETMK İzmir Şubesi gibi, İzmir’de alanlarında resmi yada gayri resmi inisiyatif olmuş tasarım branşları birbirleri ile entegre çalışarak, İzmir Tasarım Festivali 2’nın yapılmasını sağlayacaklardır. Buradan elde edilecek kazanım ile yaratıcı endüstrilerin temelleri atılarak, üst bir çatıda birleşmek ve daha büyük kazanımlar sağlamak için çalışmalara başlanması uzak bir ihtimal değildir.

ETMK İzmir Şubesi, bu konu hakkında ilk adımı atarak İzmir Yaratıcı Endüstriler Platformu adında resmi olmayan bir tartışma forumu yaratmıştır. Ayrıca yine yakın gelecekte bu platformun katılımcıları ile İzmir Yaratıcı Endüstriler Çalıştayı yapmayı planlamaktadır.

Belirli sürelerde platformda şekillenecek fikirlerin yüz yüze tartışılmasına olanak sağlayacak Çalıştay'da İzmir Tasarım Festivali 2 ve tasarımla ilgili diğer konular ile ilgili sonuç bildirileri hazırlanacak ve bir çalıştay raporu ile kamu oyu, ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır.

Lütfen değerli görüş ve yorumlarınızla bu oluşumu destekleyin.

İletişim platformu için facebook grubunu ve blog sitesini ziyaret edin.  

31 Ekim 2011 Pazartesi

ETMK İzmir Şubesinin İlk Stajyerleri Belli Oldu

ETMK İzmir Şubesi Kasım-Aralık 2011 döneminde Şube Genel Sekreterliği inisiyatifinde çalışacak olan ilk stajyerleri belli oldu. ETMK İzmir Şubesi stajyerlik ilanına başvuran adaylar arasından yapılan değerlendirmeler sonucunda Şube Yönetim Kurulunun ortak kararı neticesinde Okan Halis ve Harika Cesurlar'in iki ay süre ile stajyer olması kararı alındı.

Stajyerlik başvurusunda bulunan diğer adayların hakları saklı tutularak, bir sonraki dönem stajyerlik başvurularında istekleri dahilinde öncelik tanınması yine Yönetim Kurulu ortak kararı neticesinde belirlendi.

30 Ekim 2011 Pazar

21 Ekim Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu İzmir Şubesi, şubenin rutin ve planlı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Şube Etkinlik Takvimi'nde yer alan yönetim kurulu toplantıları yapılıyor. Ekim ayının son toplantısı 21 Ekim 2011 Cuma günü Yönetim Kurulu üyesi Nehir Nişancı'nın ortaklarından olduğu Vardo Tasarım'da yapıldı.


Toplantıya başlamadan Vardo Tasarım Ofisi ve Atölyesi gezildi ve Vardo'nun piyasaya yeni çıkaracağı tasarımlar hakkında konuşuldu. Ardından Yönetim Kurulu Toplantısında şube ile ilgili gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Toplantıda, ETMK İzmir Şubesi, Genel Sekreterliği inisiyatifinde konumlanacak iki stajyer hakkında başvurular ve gelişmeler ile ilgili Şube Genel Sekreteri Kayahan Dede yönetim kuruluna bilgilendirmede bulundu. Bir diğer gündem maddesi olan, ilkinin ETMK İzmir Şubesi Desteği ile yapılan ve İzmir'de ikincisi yapılması planlanan Tasarım Festivali ile ilgili şubenin tavrı ve görüşü hakkında stratejik kararlar alındı. Bu konu ile ilgili kamu oyunu bilgilendirecek ve yönlendirecek bir açıklama en kısa sürede yapılması kararlaştırıldı. Şube Yönetim Kurulu Üyesi Nehir Nişancı'nın proje yürütücülüğünü üstlendiği ve bir çalışma komisyonunca desteklenen şubeye ait bir e-dergi oluşturulması işi hakkında gelinilen son nokta yönetim kuruluna sunuldu. Toplantı gündem maddelerinin sonuncusu olan konu olan bir seyahat firması için verilen tasarım yarışması danışmanlığı hakkında Şube Genel Sekreteri Kayahan Dede tarafından yönetim kurulu bilgilendirildi. Bu danışmanlık sözleşmesi ile şubenin 9000 TL gelir elde etmesi planlanmakta. Yönetim Kurulu Toplantısı, toplantı tutanağının üyeler tarafından imzalanmasının ardından sona erdi.

10 Ekim 2011 Pazartesi

ETMK İzmir Şubesi Stajyerini Arıyor

Değerli Endüstriyel Tasarım Öğrencisi ve Mezunu;

ETMK İzmir Şubesi sizleri mesleki anlamda kolay bulunamayacak bir tecrübeye davet ediyor.

Mesleğin ortak kazanımlarının yaratılması için çaba gösterilen tek mecra olan mesleki örgütlenmede gerekli nitelikli insan gücünü sağlama ve ilgi duyan bireylere bu konuda deneyim kazandırmak için ETMK İzmir Şubesi Yönetim Kurulu kararınca, şubenin Genel Sekreterliği inisiyatifinde konumlanacak 2 stajyer adayı belirlenecektir.

Stajyer adaylarından aşağıdaki şartları sağlanması beklenmektedir;
1) 8 Haftalık kesintisiz staj süresini ve toplamda 120 saat çalışma süresini doldurmak.
2) Şube Genel Sekreterliğince kendisine verilen iş paketlerini zamanında teslim etmek.
3) Stajyer kayıt formunu doğru bir şekilde zamanında doldurmak.

ETMK İzmir Şubesi Stajyerlerine aşağıdaki imkanları sağlamaktadır.
1) ETMK Genç üyesi statüsünde çalışmalarına devam etmesi sağlanır.
2) ETMK Genç çalışma grubunun üyesi olarak grup toplantılarına katılması ve projelere dahil olması sağlanır.
3) ETMK İzmir Şubesi Yönetim Kurulu toplantılarında katılma ve bulunma imkanı sağlanır.
4) etmk.org sitesinde ETMK GENÇ bölümünde seçeceği bir projelerinin yer alması sağlanır.
5) ETMK İzmir Şubesi Yönetim Kurulu üyesi tasarımcıların ofis ve firmalarına teknik gezi ve bulunma imkanı sağlanır.
6) ETMK İzmir Şubesi Yönetim Kurulu tarafından resmi teşekkür yazısı ile onure edilir.
7) Stajyer isteği dahilinde Şube Genel Sekreterliğince referans mektubu yazılması sağlanır.
8) Üniversitelerce istenilen 4 haftalık ofis stajı yerine geçen resmi evrakların onayı verilir.

ETMK İzmir Şubesi "2011 Ekim-Kasım-Aralık" dönemi stajyerlik son başvuru tarihi: 22 Ekim Cumartesi dir.

ETMK İzmir Şubesi Stajyer Kayıt Formuna ulaşmak için tıklayınız.

29 Haziran 2011 Çarşamba

Dünya Endüstriyel Tasarım Günü Kutlu Olsun

ETMK İzmir Şubesi, 29 Haziran Dünya Endüstriyel Tasarım Gününü Kutlar.

Şubeleşme çalışmalarında da kutlanan ve geleneksel olarak ETMK İzmir Şubesince kutlanacak olan 29 Haziran Dünya Endüstriyel Tasarım Günü, tüm meslektaşlarımıza, akademisyenlerimize ve öğrencilerimize kutlu olsun. ETMK İzmir Şubesi bu önemli günde üyeleri ve meslektaşlar ile bir araya gelmek için yine bu güne özel etkinlikler düzenledi. Geçen yıl olduğu gibi, "Bir Araya Gelmek İçin Gün Bugün" sloganı ile düzenlenen yemek ve ilk defa yapılan ve yine geleneksel olması planlanan "29 Haziran Tasarım Yürüyüşü" etkinliği ile günün anlamını tüm tasarımcılar ve toplumla paylaşmak planlanmıştır.

İzmir Şubenin düzenlediği etkinlikler, halkla ilişkiler çalışmalarının bir parçası olarak tüm kanallardan duyurulmaya çalışılmıştır. Yine bu çalışmaların bir parçası olarak Dünya Endüstriyel Tasarım Günü'nün yaratıcısı olan, ICSID (International Council of Societies Industrial Design) tarafından duyurulan Türkiye'deki etkinlikler arasında oldu. Etkinliklerin sonuçları ile ilgili tüm gelişmeleri blog sitemizden takip edebilirsiniz.

22 Haziran 2011 Çarşamba

"Bir Araya Gelmek İçin Gün Bugün" 29 Haziran 2011 Dünya Endüstriyel Tasarım Günü

"Bir Araya Gelmek İçin Gün Bugün" 29 Haziran Dünya Endüstriyel Tasarım Günü

29 Haziran 2008'de 50 yaşına giren ICSID bu tarihi Dünya Endüstriyel Tasarım Günü olarak lanse etti ve her yıl kutlanması kararı alındı.Böylece endüstriyel tasarımın işlevini ve amacını insanlara anlatılması için uygun bir pozisyon yakalanmış oldu.

Bu genel temadan hareketle ETMK İzmir Şubesi ilkini geçen yıl yaptığı Dünya Endüstriyel Tasarım Günü kutlamalarını geleneksel olarak yapmayı ve endüstriyel tasarıma karşı farkındalığı arttıracak etkinlikler yapmayı planlıyor.

29 Haziran 2011 Çarşamba günü İzmir'de ikinci kez düzenlenecek olan Dünya Endüstriyel Tasarım Günü etkinliği geçen yılki ile aynı olarak "Bir Araya Gelmek için Gün Bugün" sloganı ile akşam yemeği olarak yapılıyor. Geleneksel olması planlanan etkinliğin öncelikli amacı meslektaşların bir araya gelmesi ve birbirleri ile tanışmaları sağlaması olarak belirlendi. ETMK İzmir Şubesinin üye odaklı şube çalışmalarının bir parçası olan bu etkinlik geçen yıl olduğu gibi sürpriz gösteriler ile yapılacak.

Alsancak Alin's'de yapılacak olan etkinliğe İzmir ve yakın çevresi tüm öğrenciler, akademisyenler, profesyoneller, mezunlar ve emekliler davetlidir. Tertip komitesince düzenlenen etkinlikte, salata, ara sıcak, ana yemek, meyve ve 2 yerli alkollü/alkolsüz içki ile 35 liralık zengin fix menü, meslektaşlarımıza sunulacaktır.

Etkinlikte ETMK İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Gözde Göl ve ETMK Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Can Özcan kısa birer konuşma yapacak. Ayrıca etkinlikte ünlü illüzyonist - endüstriyel tasarımcı Özlen Tuncer meslektaşlara bir sürpriz gösteri sunacaktır.

Alsancak Alin's Cafe'de yaptırılacak etkinliğe 40 kişilik kısıtlı sayıdaki rezervasyon için lütfen katılıp katılmama durumunuzu kesin olarak şu formdan en geç 28 Haziran saat 12:00'ye kadar belirtiniz. Rezervasyon işlemleri için kesin liste dolduracağınız bu form üzerinden yapılacaktır.

Etkinliğin Facebook sayfasına şu linkten ulaşabilirsiniz. Ayrıca Alsancak Alin's Cafe'nin haritasına ulaşmak için şu linke tıklayın. ETMK İzmir Şubesi Genel Sekreteri Kayahan Dede'ye ulaşmak için ise kayahandede@etmk.org.tr adresini kullanabilirsiniz.

29 Haziran günü, bir araya gelmek için sizleri de bekliyoruz.

29 Haziran'da Endüstriyel Tasarımcılar İzmir'de Yürüyor

ETMK İzmir Şubesi bu yıl 2. kez 29 Haziran Dünya Endüstriyel Tasarım Günü etkinlikleri düzenleniyor. Geçen yıl Alsancak Miko'da meslektaşların katıldığı bir kutlama yemeği olarak yapılan etkinlikte, bu gün hep birlikte kutlanmıştı. Bu yılki Dünya Endüstriyel Tasarım Günü kapsamında ETMK İzmir Şubesi, Endüstriyel Tasarımı ve Endüstriyel Tasarımcıların toplumda farkındalığını arttırmak için geleneksel olması planlanan bir yürüyüş düzenleyecektir. Yürüyüş için gerekli izin yazıları ilgili otoritelerden alındı. ETMK İzmir Şube Başkanı Gözde Göl, kısa bir konuşma yapacak ve geleneksel olması planlanan bu yürüyüşü başlatacaktır. Yürüyüş saat 19:30'da Konak Meydanından başlayıp 20:30 da Alsancak Gündoğdu meydanında bitecek. Yürüyüş güzergahı üzerindeki iki noktada yürüyüşe katılan grup bekleme yapacak ve bu sirkülasyonu yüksek noktalarda, meslektaşların elindeki endüstriyel tasarımla ilgili afiş ve posterleri şehir sakinlerinin görmesini sağlayacaklardır. Bekleme noktalarından ilki olan Konak Pier Alışveriş Merkezi yanında 10 dakika, ikinci bekleme noktası olan Alsancak Cumhuriyet Meydanında 10 dakika beklenecektir. Ayrıca yürüyüş düzenleme komitesince, katılımcılara parlayan çubuklar ve mesleki posterler verilecektir. Ayrıca komite yürüyüşün başını çekerek, ellerinde bez afiş ile katılımcıları ve izleyicileri yönlendirecektir.

Lütfen şu linkten katılım durumunuzu belirtin.

Ayrıntılı Bilgi İçin:

ETMK İzmir Şubesi Genel Sekreteri
Kayahan DEDE
0542 4181320
kayahandede@etmk.org.tr

6 Nisan 2011 Çarşamba

ETMK İzmir 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

"Mesleki Örgütlenmede Tarihi Gün." olarak lanse edilen ETMK İzmir Şubesi 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2 Nisan Cumartesi günü İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde yapıldı. Valilikçe istenilen ve ETMK İzmir'in resmi olarak kurulduğu tarih olan 8 Ekim'den itibaren 6 ay içinde yapılması gereken 1. Olağan Genel Kurul için Geçici Yönetim Kurulu 180 Günlük hummalı bir çalışma yürüttü. Süreç içerisinde şube için gerekli prosedürleri de tamamlayan yürütme kurulu, meslektaşları bilgilendirmek, yeni üye kayıtları yapmak ve üye transferleri gibi çalışmalarda bulunarak, şubeyi bir genel kurul için gerekli tüm şartları sağlayacak konuma tam zamanında getirdi.


İzmir'li ve Ege bölgesindeki meslektaşlara 15 gün öncesinden duyurulmaya başlayan 1.Olağan Genel Kurul için yeni yönetim kurulunun belirlenmesi ve meslektaşların üzerilerine düşen sivil inisiyatifi yerine getirmeleri için gerekli bilgilendirilmeler de bulunuldu.
İzmir Ekonomi Üniversitesinde yapılan birinci olağan genel kurul toplantısına, öğlenden önce ve öğleden sonra toplamda İzmir ve yakın çevreden 37 üye meslektaş katıldı. Öğleden önce ETMK İzmir Şubesi Geçici Yönetim Kurulu üyeleri Gözde Göl, Kayahan Dede ve Yiğit Ulutaş meslektaşlara ETMK İzmir Şubesinin 470 günlük şubeleşme ve 180 günlük şube çalışmalarından oluşan 650 günlük icraatlarını sundu.

Sunumun ardından toplantıya küçük bir ara verilerek meslektaşlar içerisinden ETMK İzmir Şubesine üye olmak yada üyeliğini ETMK İzmir Şubesine transfer ettirmek isteyenlerin işlemleri tamamlandı. 1. Olağan Genel Kurul Toplantısının öğleden önceki ikinci aşamasında ise, toplantıya katılan meslektaşlara, Geçici Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış, bilgilendirme sunumu, taktim edildi. Sunumun başında söz alan Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Gözde Göl, mesleki örgütlenme ve ortak çıkarlar için çalışma üzerine bir konuşma yaptı. Sunumunda, genel kurul katılımcılarına, süreç içerisinde geçen tanım ve kavramların ne olduğu konusunda bilgi verildi.

Ayrıca yine sunumda, geçici yönetim kurulu, ETMK İzmir Şubesinde çalıştıkları 650 gün boyunca yapılan icraatların sonuçlarını özetledi. Kurul üyeleri, genel kurul katılımcılarına, mesleki örgütlenmede çalıştıkları süreç boyunca, yaşadıkları zorlukları, olumsuzlukları ve görüş birliğine vardıkları çıkarımları anlattılar. Mesleki örgütlenmenin ne kadar emek yoğun ve yıpratıcı bir iş olduğu, bu işle ilgilenenler için gönüllükten ötesinin gerektiği vurgulandı. Mesleğin ortak çıkarları için çalışanların, ne yazık ki meslektaşlarca yıpratılabildiği ile ilgili kurul üyelerinin yaşadığı canlı örnekler verildi. Sunumdaki bilgilerin ışığında mesleki örgütlenme sürecinin top yekün bir bilinç ve vizyon ile tüm meslektaşlarca desteğinin samimi bir şekilde alınması ihtiyaç duyulduğu, süreç içerisinde bunun için her meslektaşın taşın altına elini koyması, risk alması ve mesai harcaması gerektiği dile getirildi. Aksi durumda sürecin devam ettirilmesinin hem meslektaşları yıpratabileceği hem de kazanım sağlamayacağı ortada olduğu, genel kurul katılımcılarına anlatıldı. Yine geçici yönetim kurulunca, mesleki örgütlenme sürecinin bu hızla giderse ulaşılması düşünülen 100 şube üyesi için kaç yıl çalışılacağı ve ne kadar etkinlik yapılacağı ile ilgili projeksiyonda bulunuldu.

Sunumun sonunda geçici yönetim kurulu, mesleki örgütlenmede 650 günlük süreçte yaşanılan tecrübenin iyi ve kötü yanlarını samimi bir şekilde genel kurul katılımcılarına sunarak, "Mesleki Örgütlenmede Tarihi Gün" olan ETMK İzmir Şubesi 1. Olağan Genel Kurulun önemi bir kez daha vurguladı. Meslektaşlara bu konuda "Mesleki örgütlenmede, ortak, samimi bir inisiyatif için hazır olup olmadığımızı herkesin kendine sormasını, kişisel olarak cevap bizi tatmin ediyor ise genel kurula devam edilmesi" konusunda görüş bildirdi ve sözü genel kurul katılımcılarına devretti.


Sunumun ardından söz alan genel kurul katılımcıları mesleki örgütlenmenin zor bir süreç olduğu konusunda hem fikir olduklarını fakat ortak vizyon ile samimi bir şekilde çalışılırsa aşılamayacak engel olmadığı konusunda görüş bildirdiler. Sürecin hep birlikte el ele vererek yürünmesi gerektiği, destek vermeyen meslektaşları kazanmak için her şeyin yapılabileceği fakat da zorlamamak gerektiğini dile getirdiler. Katılımcıların görüşlerini bildirmesinin ardından meslektaşlar ile birlikte Balçova High Way Restorant'a geçilerek birlikte öğlen yemeği yenildi.

Öğlen yemeğinin ardından ETMK İzmir Şubesi 1. Olağan Genel Kurul'un 2. aşamasına geçilerek şubenin birinci yönetim kurulunun seçimi işlemine geçildi. Katılımcılar arasından üç kişilik bir divan kurulu oluşturuldu. Seçilen üç kişilik divan kurulu kendi aralarında bir başkan ve iki yazman seçerek, yönetim kurulunun seçimi için adayların belirlenmesini istedi. Beş asil beş yedek yönetim kurulu üyesi, üç asil ve üç yedek denetleme kurulu üyesi için 16 meslektaş aday oldu. Divan kurulu adayların gizli oy ile en çok oy alan aday sıralamasına göre yerleştirilmesi yöntemi seçimi başlattı.

ETMK İzmir Şubesi 1. Olağan Genel Kurulda 31 meslektaş oy kullanarak, ETMK İzmir Şubesi 1. Yönetim Kurulunu belirledi. Yönetim Kurulunu oluşturan meslektaşlar ve görevleri ise şu şekilde belirlendi. ETMK İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Gözde Göl, Başkan Yardımcısı Hasibe Gezer, Sayman Mine Ovacık Dörtbaş, Üye Seren Uzluer ve Üye Nehir Nişancı.

Genel kurulun ardından divan kurulu, oluşturdukları divan kurulu raporunu imzalayarak yeni yönetim kuruluna teslim etti.

1 Nisan 2011 Cuma

1. Olağan Genel Kurul'a Son Çağrı

2 Nisan Cumartesi Günü İzmir Ekonomi Ünversitesi'nde Saat 9:30 da başlayacak olan ETMK İzmir Şubesi 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı için gerekli hazırlıklar yapılmaktadır.
ETMK İzmir Şubesine üye olarak mesleki örgütlenmeye destek olmak için Meslektaşlarımızın üzerilerine düşen sivil inisiyatif yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir.
ETMK İzmir Şubesi'ne üye olmak için 2 yol izlenmektedir.
1) Yeni üyelik prosedürü,
2) Üye transferi prosedürü,
İlgili prosedürlerin ayrıntılarını şuradan öğrenebilirsiniz.
Üyelik işlemlerini başlatmak isteyen meslektaşların,kısıtlı zamanı göz önünde bulundurarak, bugün mesai bitimine kadar şu işlemleri yapmaları 1. olağan genel kurul sürecinde ETMK İzmir Şubesi üyesi olarak görülmelerini sağlayacaktır.

1)Yeni üye olmak isteyenler için; ETMK İzmir Şubesi Üyelik Giriş Ödentisini (50 TL) ETMK İzmir Şubesi İş Bankası Balçova Kipa Şubesi 3487-0222885 no’lu Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği hesabına yatırması ve işlem makbuzunu 1. Olağan Genel Kurul Toplantısında yanında getirmesi. (IBAN no: TR74 0006 4000 0013 4870 2228 85)

2)Üyeliğini transfer ettirmek isteyenler için; bağlı oldukları ETMK birimine yazılmış, ETMK İzmir Şubesine geçmek istediklerini belirten imzalı dilekçeleri, en geç bugün saat 12:30'a kadar dijital ortamdan gozdegol@etmk.org.tr göndermesi.
Her türlü sorularınız için aşağıdaki telefon numaralarından ETMK İzmir Geçici Yönetim Kurulu üyelerine ulaşabilirsiniz.
Gözde Göl 0507 9607507
Kayahan Dede 0542 4181320
Yiğit Ulutaş 0533 6504643
Mesleki Örgütlenme Desteğinizi Bekliyor.

9 Mart 2011 Çarşamba

ETMK İzmir Şubesi Genel Kurula İlk Adım Toplantısı Yapıldı

ETMK İzmir'in şubeleşme işlemlerini tamamlamasının ardından, şube vasfını alarak resmileşmişti. İzmir Valiliğince bir geçici yönetim kurulu oluşturulması ve altı ay içerisinde bir olağan genel kurul yapılması için yazı şube koordinatörü Gözde Göl'e ulaşmasının ardından çalışmalar başlatıldı. 2 Nisan Cumartesi günü yapılacak olan ETMK İzmir Şubesi Birinci Olağan Genel Kurulu'na kadar meslektaşlarımızın ETMK İzmir Şubesi'nin şubeleşme ve şube çalışmalarının anlatılması için ETMK İzmir Şubesi Genel Kurula İlk Adım Toplantısı 9 Mart Çarşamba günü saat 17:45'te İzmir Ekonomi Üniversitesi D Blok'ta Konuk konuşmacı Gamze Güven ile yapıldı.


Toplantıya, 20'ye yakın meslektaş ve öğrenci katıldı.Toplantıda geçici yönetim kurulu üyeleri Gözde Göl, Kayahan Dede ve Yiğit Ulutaş ETMK İzmir ile ilgili bir sunum yaparak, katılımcılara süreç ile ilgili genel bilgilendirmede bulundu. Ayrıca yine toplantıda daha önce ETMK'ya üye olmuş İzmir'li meslektaşların üye transferleri ve ilk kez üye olacak meslektaşlarımızın üye kayıt işlemleri yapıldı. Geçici yönetim kurulunun ETMK İzmir'in genel kurul süreci ve projeleri ilgili sunumunun ardından, ETMK İstanbul Şubesi Başkan Yardımcısı Gamze Güven toplantıda, ETMK İstanbul Şubesi Projeleri ve İSTKA fonları hakkında meslektaşlara bir sunum yaptı. Gamze Güven konuşmasında mesleki örgütlenmenin gerekliliği ve yakın dönemde endüstriyel tasarımın gelişen ekonomik konjonktürde nasıl konumlanması gerekti ile ilgili görüşlerini dile getirdi. İstanbul'da kısa süre önce kurulmaya başlayan ve ETMK'nın da kurucu ortaklarından olan Yaratıcı Endüstriler Platformu ile ilgili ilk elden toplantı katılımcılarına bilgi verdi.

Toplantının ardından, ETMK İzmir Şubesince,  ETMK İstanbul Şubesi Başkan Yardımcısı, Gamze Güven adına verilen akşam yemeğine geçildi. Toplantıya katılan katılımcılar ile birlikte Balçova High Way Restaurant ta yenilen akşam yemeğinde, gündem dışı konular ve endüstriyel tasarımın güncel sorunları hakkında konular konuşuldu.

Toplantı ile ilgili diğer resimleri ETMK İzmir Şubesi Facebook sayfasında görebilirsiniz.
Toplantının videosunu ETMK İzmir Şubesi Vimeo Kanalında bulabilirsiniz.

2 Mart 2011 Çarşamba

ETMK İzmir Şubesi Genel Kurul'a İlk Adım Toplantısı İçin Çağrı

ETMK İzmir Şubesi 2 Nisan 2011 Günü Genel Kurul Çağrısı yapıyor.

Genel Kurula kadar geçecek 26 günlük bu süreçte meslektaşlarımıza, ETMK İzmir şubeleşme çalışmalarının anlatılması, Geçici yönetim kurulunun etkinliklerinin neler olduğu, mesleki örgütlenme faaliyetleri hakkında bilgilendirilme, ETMK Genç ile Endüstriyel tasarım bölümlerinde okuyan öğrencilere ulaşarak genel bilgi verilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlarla grup toplantılarının yapılması, ortak çıkarlar için yapılan projelerin değerlendirilmesi ve daha önce üye olmuş yada ilk kez üye olacakların üye işlemlerinin tamamlanması gibi konularda etkinlikler yapılacak.

Bu sürecin ilk etkinliği olan "ETMK İzmir Şubesi Genel Kurul'a İlk Adım Toplantısı" 9 Mart tarihinde Konuk Konuşmacı Gamze Güven ile yapılacak.

Toplantıda
-ETMK İzmir Şubesi Başkanı Gözde Göl giriş konulması yapacak
-ETMK İzmir Geçici Yönetim Kurulu üyeleri Kayahan Dede ve Yiğit Ulutaş ETMK İzmir'in Şubeleşme Çalışmaları ve Geçici Yönetim kurulu faaliyetleri hakkında sunum yapacak.
-ETMK İzmir Genel Kurulu yapısı ve seçim işlemleri ile ilgili genel bilgilendirme yapılacak.
-ETMK İzmir'in içinde bulunduğu projeler ve paydaş olmayı planladığı projeler hakkında bilgi verilecek.
-İzmir şehrinde tasarım ile ilgili İzmir Büyük Şehir Belediyesi ve diğer kurum kuruluşların projeleri ve ETMK İzmir Şubesinin bunlardaki rolü tartışılacak.
-ETMK İstanbul Şubesi Başkan Yardımcısı Gamze Güven, Yaratıcı endüstriler platformu, ETMK İstanbul Şubesi Projeleri, ve İSTKA fonları hakkında meslektaşlarımıza sunum yapacaktır.

Toplantının planı şöyledir.
17:45-19:30 ETMK İzmir "Genel Kurul'a ilk adım" toplantısı ve Gamze Güven'in sunumu
19:30-20:30 High Way'de ETMK İzmir toplantı kokteyli ve akşam yemeği.
20:30-21:30 İstek olursa, ETMK İzmir Lokal'de gündem dışı konularda meslektaşlarımızla sohbet.

ETMK İzmir Şubesi Genel Kurul'a İlk Adım Toplantısı'na tüm meslektaşlarımız davetlidir.

Toplantı ve parti ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler ETMK İzmir Şubesi Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Gözde Göl ile bağlantıya geçebilirler. gozdegol@etmk.org.tr (555)5632036

1 Mart 2011 Salı

ETMK İzmir’in Yeni Anketi Askıda

ETMK İzmir, resmi anlamda şube olduktan sonra da, aynen şubeleşme sürecindeki gibi yol haritalarını oluşturmak ve stratejilerini belirlemek için meslektaşların görüşlerine başvuruyor. ETMK İzmir şubesinin en görünen yüzü olan ETMK İzmir Blog Sitesinin sağ üst köşesinde askıya çıkan anket soruları ile 15 ve 30 günlük periyotlarda meslektaşların ilgili konular hakkında fikirleri soruluyor. 1 Mart'ta oylamaya açılan ve 23 Mart'ta askıdan indirilecek olan yeni ankette meslektaşlara "ETMK İzmir üye aidatlarını nasıl ödemek istersiniz?" sorusu soruluyor. Anket cevapları ile hareket edecek olan ETMK İzmir Şubesi meslektaşların kendileri için en rahat ve uygun ödeme kanalının oluşturulması sağlanacak. Ankette yer alan seçenekler ise şöyle sıralanmakta, Kredi kartı ile otomatik ödeme yapılarak yılda bir yada aylık taksitler halinde ödeme seçeceği, Mobil ödeme seçeneği ile faturalı cep telefonu hatlarından onay mesajının ardından aylık kesintilerin hatta ait fatura üzerinden ödeme seçeneği, Makbuz karşılığı nakit olarak yıllık yada aylık ödeme seçeneği ve Banka havalesi ile yıllık ödeme seçeneği. Üyelerin bu konuda verdiği cevaplar doğrultusunda üyelik aidatlarının hangi kanal yada kanallar ile ödeneceği konusunda çalışmalar başlatılarak ödeme seçenekleri belirlenecek. Anket sorularına katılımcıların verdiği cevaplarla şekillenecek şube çalışmaları ile ETMK İzmir’in üye odaklı bir yapılanmaya ulaşması hedefleniyor.

ETMK İzmir Şubesi Yakın Dönem İcraatları

24 Haziran 2009'da İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Can Özcan'a verilen ETMK İzmir İl Temsilciliği ile başlayan ETMK İzmir Şubeleşme çalışmaları 8 Ekim 2010 tarihinde İzmir İl Dernekler Müdürlüğü'nden alınan dernek kayıt numarası ile tamamlanmıştır. 8 Ekim tarihinde resmiyete kavuşan ETMK İzmir Şubesi, kuruluş sürecini tamamlamış ve 3 Ocak 2011 tarihinde kurucu üyeler, Gözde Göl, Kayahan Dede ve Yiğit Ulutaş geçici yönetim kurulunu oluşturmuştur.
3 Ocak 2010 tarihinden günümüze kadar geçici yönetim kurulunca aşağıdaki prosedürler yapıldı.

-ETMK İzmir Şubesi dernek danışmanlığı hizmeti satın alındı
-ETMK İzmir Şubesi dernek defterleri, makbuzları ve kaşesi hazırlandı
-ETMK İzmir Şubesi dernek faaliyet belgesi alındı
-ETMK İzmir Şubesi derneği vergi numarası alındı
-ETMK İzmir Şubesi derneği banka hesap numarası alındı
-ETMK İzmir Şubesi derneği valilikçe istenen resmi evraklar tamamlandı
-ETMK İzmir Şubesi yıl sonu beyannamesi hazırlandı

Valilikçe istenen ve derneğin kuruluşundan itibaren 6 ay içinde yapılması gereken genel kurul toplantısı için çalışmalara başlanmıştır. Geçici Yönetim Kurulunca 26 Mart 2011'de yapılması planlanan Genel Kurul toplantısı ile Geçici Yönetim Kurulu yerini ETMK İzmir 1. Yönetim Kurulu'na devredecektir.

28 Şubat 2011 Pazartesi

ETMK İzmir Şubesi Üyelik Prosedürü

8 Ekim 2010 tarihinde resmiyete kavuşan ETMK İzmir Şubesi, kuruluş sürecini tamamlamıştır. 3 Ocak 2011 tarihinde kurucu üyeler, Gözde Göl, Kayahan Dede ve Yiğit Ulutaş geçici yönetim kurulunu oluşturmuştur. 2 Nisan 2011'de yapılacak 1. Olağan Genel Kurul ile Geçici Yönetim Kurulu yerini ETMK İzmir 1. Yönetim Kurulu'na devredecektir.

Meslektaşların hem mesleki örgütlenmeye destek olmak hem de 2 Nisan'da yapılacak Genel Kurul'da oluşturulacak yeni yönetim kuruluna katılmak yada oy kullanmak için ETMK İzmir Şubesi'ne üye olması gerekmektedir.

ETMK İzmir Şubesi'nin resmen kurulması ile beraber, İzmir ve Ege Bölgesi'nde ikamet eden endüstriyel tasarımcı meslektaşların ETMK İzmir Şubesi'ne üyelik başvurularında izleyecekleri prosedür şu şekilde olacaktır:

1) Meslektaşların güncel iletişim bilgilerini güncelleştirmeleri için "ETMK İzmir Üye Bilgi Formu" nu doldurulması. (Daha önce dolduranlar, eğer bilgilerinde güncelleme yapmak isterlerse tekrar doldurabilir.)

2) ETMK'ya daha önce üye olmuş meslektaşların ETMK İzmir Şubesi'ne üye transfer yada dosya bilgilerinin gönderilmesi için dilekçe doldurulması ve aşağıdaki adrese elden yada posta yolu ile teslim etmeleri. (ETMK Genel Merkez üyeliği olanlar için Ankara genel merkez üye bilgi gönderim dilekçe örneğiETMK İstanbul Şubesi üyeliği olanlar ise İstanbul şube üye transfer dilekçe örneğini doldurmalıdır.)

3) ETMK'ya daha önce hiç üye olmamış meslektaşlar ve 4. sınıf öğrencilerinin üyelik formlarını doldurması akabinde aşağıdaki adrese elden yada posta yolu ile teslim etmeleri. (ETMK İzmir Üyelik formu ve ETMK Özgeçmiş Dosyası doldurulmalıdır. Üyelik ile ilgili diğer belgeler; 4 vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği veya fotokopisi, ikametgah belgesi, mesleğinizi tanımlayan resmi belge yada diploma, üyelik aidatı dekontu.)
Belgelerin elden yada posta yolu ile teslim edileceği adres şöyledir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Can Özcan adına;

Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanlığı İzmir Ekonomi Üniversitesi D Blok 5. Kat Sakarya Caddesi No:156 35330 Balçova/İzmir 

17 Şubat 2011 Perşembe

ETMK İzmir Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Şubeleşme sürecini tamamlayarak resmi hale gelen ETMK İzmir Şubesi, şubenin Genel Kurul'a hazırlanması ve gerekli işlemlerin yürütülmesi için bir geçici yönetim kurulunca yönetilmekte. Geçici Yönetim Kurulu üyeleri ETMK İzmir Şubesinde bu süreçte yapılması gereken işlerin neler olduğu ve nasıl yapılacağı gibi konuları tartışmak için 17 Şubat 2011 tarihinde, ETMK İzmir Lokal'de bir yönetim kurulu toplantısı gerçekleşti.
Toplantıya, ETMK İzmir Şubesi Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Gözde Göl, Başkan Yardımcısı Kayahan Dede, Sayman Yiğit Ulutaş, İzmirli Endüstriyel Tasarımcı Oğuz Coşkun ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 4. sınıf öğrencisi Ece Emiralioğlu katıldı.
Toplantıda ETMK İzmir Şubesi'nin İzmir İl Dernekler Müdürlüğü'nce istenen dernek denetleme prosedürleriyle ilgili gerekli işlemler konuşuldu. Ayrıca; ETMK İzmir Şubesi 'nin 2011 yılı içerisinde katılacağı ve destekleyeceği etkinliklerin neler olacağı tartışıldı. Toplantıda, İzmir Tasarım Fesitvali'nin 2010 yılında olduğu gibi, 2011 yılında da ETMK İzmir Şubesince desteklenmesi kararlaştırıldı.
Genel kurula hazırlık süreci için yapılacak etkinlik ve faaliyetlerin planlaması yapılarak iş bölümü oluşturuldu. 18 Şubat 2011 itibariyle başlayacak olan genel kurul süreci için gerekli tüm hazırlıklar yapılmış oldu.

15 Şubat 2011 Salı

ETMK İzmir Şubesi Yakın Dönem Yol Haritası Çizildi

ETMK İzmir Şubesi'nin 28 Aralık 2010 tarihi ile hazır hale getirilen karar defteri ve kaşesi de dahil tüm şubeleşme gereksinimlerinin ardından, 2011 yılının Ocak ayı itibari ile diğer resmi işlemleri olan Şubeye ait bir vergi numarası, banka hesap numarası ve valilikçe istenen diğer resmi prosedürleri yerine getirdi. Oldukça yoğun ve aktif geçen bu süreçte derneğin resmi yapısının gereği tüm bürokratik işlemler hızlı bir şekilde halledildi.
Bu süreçte yapılan işlerin değerlendirmesi ve yakın dönemde ETMK İzmir'in yol haritasının çizilmesi için 14 Şubat 2011 Günü Balçova Peksimet Cafe'de bir toplantı yapıldı. Toplantıya ETMK İzmir Şubesi Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Gözde Göl, Geçici Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kayahan Dede ve İzmir'li Endüstriyel Tasarımcı Oğuz Coşkun katıldı. Toplantıda, resmi evrak ve prosedürlerin tam olup olmadığı kontrol edildi. Süreç hakkında görüşler paylaşıldı. Ardından şubeleşme sürecinde geçici yönetim kurulunun birincil görevi olan ve valilikçe dernek kurulmasından altı ay içerisinde istenen Genel Kurul Toplantısının yapılması için yol haritası çizildi. 
Buna göre, 16 Şubat'ta bir ETMK İzmir Yönetim Kurulu Toplantısı yapılacak, Merkez ve/veya İstanbul Şubeye kayıtlı meslektaşların üye dosyalarının İzmir Şubeye nakli için gerekli prosedürün başlatılması sağlanacak. Ardından 12 Mart'a kadar ETMK'ya hiç üye olmamış meslektaşların üyelik işlemlerinin yapılması için gerekli süreç başlatılacak. 12 Mart ta ETMK İzmir geçici yönetim kurulu, Genel Üye Toplantısı yapacak. Toplantı ile yeni üye olan ve üyeliği transfer edilen meslektaşların bir araya getirilmesi ve bu güne kadarki şubeleşme süreci hakkında bilgi verilecek. Toplantının asıl gündem konusu ise Genel Kurulda Toplantısı çağrısı ve ETMK İzmir Birinci Yönetim Kurulunun oluşturulması hakkında bilgilendirme olacak. 26 Mart'ta yapılacak Genel Kurul Toplantısı'na kadar üyelerden yönetim kuruluna girip girmeyeceklerine dair ön talep toplanacak. Genel Kurul Toplantısı'nda ETMK İzmir Şubesi üyelerince ETMK İzmir Şubesi Yönetim Kuruluna aday olan meslektaşların arasında yapılacak oylama ile ETMK İzmir'in Yönetim Kurulu belirlenecek.  

4 Ocak 2011 Salı

ETMK İzmir Şubesi Dernek Defterleri Hazır

ETMK İzmir Şubesi'nin kuruluş sürecinde gerekli olan resmi prosedürün tamamlanması sürecine devam ediliyor. Bu kapsamda kuruluş sürecinde gerekli olan şubeye ait resmi defter ve ekipmanların temin işlemlerine geçildi. Aynı zamanda ETMK'nın dernek danışmanlığını yapan, Hür Efe Matbaacılık ve Danışmanlık şirketine sipariş edilen ETMK İzmir Şubesi karar defteri, demirbaş defteri, antetli kağıt, makbuz defteri, kaşe mühür, kartvizit'in üretim süreci sona erdi. ETMK İzmir Şubesinin, Karar Defteri ve Kaşesi de dahil tüm şubeleşme gereksinimleri 28 Aralık itibari ile ETMK dernek danışmanı tarafından hazır hale getirildi.

Bundan sonraki süreçte üye kayıtları ve yönetim kurulu seçimi ile ilgili işlemler için 28 Aralık 2010 tarihi ile başlamış bulunmaktadır. ETMK İzmir Şubesi Kurucu üyeleri Gözde Göl, Yiğit Ulutaş ve Kayahan Dede'nin tüzük ve süreç gereği geçici yönetim kurulunu oluşturması ile ilk yönetim kurulu seçimi için gerekli adımlar atılmaya başlanacak.

2 Ocak 2011 Pazar

ETMK İzmir Şubesi Üyelik Prosedürü

ETMK İzmir Şubesinin resmen kurulması ile beraber, İzmir ve Ege Bölgesinde ikamet eden endüstriyel tasarımcı meslektaşların ETMK İzmir Şubesine üyelik başvurularında izleyecekleri prosedür şu şekilde olacaktır.

1) Ekteki üyelik formlarının doldurulması.
(ETMK Üyelik formu ve ETMK Özgeçmiş Dosyası'nın doldurulması gerekmektedir. Üyelik ile ilgili diğer belgeler; 4 vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği veya fotokopisi, ikametgah belgesi, mesleğinizi tanımlayan resmi belge, üyelik aidatı dekontu)

2) Formaların, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümüne elden yada posta yolu ile iletilmesi.
(Üyelik formaları -Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanlığı İzmir Ekonomi Üniversitesi D Blok 5. Kat Sakarya Caddesi No:156 35330 Balçova/İzmir- adresine yollanamalı.)

3) Üyelik formu ETMK İzmir Şubeye ulaşan meslektaşlara "İzmir Şube Üyelik Numarası" verilmesi.

4) "İzmir Şube Üyelik Numarası" nın ETMK Yönetim Kurulunca onaylanması.

5) Üyeliği onaylanan meslektaşlara "ETMK Tam Üye Numarası" ve "Dernek Üyelik Kabulu Yazısı" nın iletilmesi.

Üniversitelerin endüstriyel tasarım bölümlerinde okuyan öğrencilerinde 4.sınıfa geçtikten sonra ETMK'ya üye olabilirler. Öğrenci üyeliğinde giriş ödentisi talep edilmez. Mezuniyetten sonra 1 yıl içerisinde üye olmak isteyenlerden bir defaya mahsus 20 TL alınır, bu iki durum dışında kalan tüm başvurularda 50 TL'lik giriş ödentisi talep edilir. Yıllık aidat ise hem profesyonel hemde öğrenciler için 120 TL'dır. Öğrenciler ve yeni mezunlar aidatlarını her ay 10 TL taksitle ödeyebilmektedir. Aidatların kredi kartı ile 12 eşit taksitte ödenmesi ile ilgili düzenleme şubemizce yapılmaktadır ve en kısa sürede duyurulacaktır.

ETMK'ya üye olmak isteyen fakat üniversitelerin endüstriyel tasarım bölümlerinden mezun olmayanlar için ise standart üyelik prosedürüne ek olarak portfolyolarını, tasarım konusunda aldıkları derslerin veya derecelerin belgelerini ve referans dosyalarını eklemeleri gerekmektedir. Belgeler ETMK'da oluşturulan kurul tarafından incelenip üyelikle ilgili son karar alınır.

Neden ETMK'ya Üye Olmalıyım?

Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği Türkiye'de endüstriyel tasarım mesleğini temsil eden tek resmi kuruluştur.
Endüstriyel tasarım mesleğinin bugün resmi olarak tanınması, 20 yıl öncesinin resmi olmayan kişisel çabaları ve gönüllülerin katkılarıyla sağlanmıştır. Bu katkılar bugünkü anlamıyla mesleki örgütlenmenin temelini oluşturmuştur. Mesleki örgütlerin ana hedefi, meslektaşlarla birlikte mesleğin ilke ve standartlarını oluşturmak ve meslek hakkında genel anlamda farkındalık yaratmaktır. Bir meslek örgütü olarak ETMK, toplumda ve endüstride meslek ile ilgili oluşmuş ya da oluşabilecek çeşitli yanlış anlamaları gidermek ve mesleğin saygınlığını korumak öncelikli hedefleri arasındadır. Endüstriyel tasarım uzmanlık alanına giren konuların saptanması, bu alanlara ilişkin standartların belirlenmesi, standartlar gereği optimum niteliklerin oluşturulması ETMK’nın başlıca görevleri arasındadır. Standartların olmadığı, çerçevelerin belirlenmediği bir ortamda tasarım adı altında gündeme gelebilecek her türlü ürün mesleğe balta vuracaktır. Dolayısıyla meslek doğru bir şekilde tanıtılmalıdır. ETMK’nın üstlendiği diğer bir görev de meslek haklarının korunması ve bu konuda gerekli yaptırımların düzenlenmesinde yol göstermektir. Bireysel olarak edinilemeyecek hakların örgütsel çalışma sonucu elde edilmesi hem daha kolay hem de sadece bireye değil mesleğin geneline fayda sağlar.

Tasarım eğitimini yönlendirmekten, bilimsel araştırmalara, tüketicileri bilgilendirmekten, özgün, iyi tasarımları üretime sokan üreticileri ödüller vererek teşvik etmeye, yarışmalar açmak, sergiler düzenlemekten yayınlar yapmaya kadar birçok kilit rol üstlenen böyle bir kurum Türkiye’de tasarım kültürünün oluşması ve gelişmesine katkı da sağlamaktadır.

Bir tasarımcının böylesine bir oluşumda yer alması, bu mesleği icra etme açısından, mesleğin gelişimi adına önemli katkılarda bulunmasını sağlayacaktır. Mesleğe sağlanan katkı ve dayanışma tasarımcının da gelişimi açısından önemlidir.