2 Ocak 2011 Pazar

Neden ETMK'ya Üye Olmalıyım?

Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği Türkiye'de endüstriyel tasarım mesleğini temsil eden tek resmi kuruluştur.
Endüstriyel tasarım mesleğinin bugün resmi olarak tanınması, 20 yıl öncesinin resmi olmayan kişisel çabaları ve gönüllülerin katkılarıyla sağlanmıştır. Bu katkılar bugünkü anlamıyla mesleki örgütlenmenin temelini oluşturmuştur. Mesleki örgütlerin ana hedefi, meslektaşlarla birlikte mesleğin ilke ve standartlarını oluşturmak ve meslek hakkında genel anlamda farkındalık yaratmaktır. Bir meslek örgütü olarak ETMK, toplumda ve endüstride meslek ile ilgili oluşmuş ya da oluşabilecek çeşitli yanlış anlamaları gidermek ve mesleğin saygınlığını korumak öncelikli hedefleri arasındadır. Endüstriyel tasarım uzmanlık alanına giren konuların saptanması, bu alanlara ilişkin standartların belirlenmesi, standartlar gereği optimum niteliklerin oluşturulması ETMK’nın başlıca görevleri arasındadır. Standartların olmadığı, çerçevelerin belirlenmediği bir ortamda tasarım adı altında gündeme gelebilecek her türlü ürün mesleğe balta vuracaktır. Dolayısıyla meslek doğru bir şekilde tanıtılmalıdır. ETMK’nın üstlendiği diğer bir görev de meslek haklarının korunması ve bu konuda gerekli yaptırımların düzenlenmesinde yol göstermektir. Bireysel olarak edinilemeyecek hakların örgütsel çalışma sonucu elde edilmesi hem daha kolay hem de sadece bireye değil mesleğin geneline fayda sağlar.

Tasarım eğitimini yönlendirmekten, bilimsel araştırmalara, tüketicileri bilgilendirmekten, özgün, iyi tasarımları üretime sokan üreticileri ödüller vererek teşvik etmeye, yarışmalar açmak, sergiler düzenlemekten yayınlar yapmaya kadar birçok kilit rol üstlenen böyle bir kurum Türkiye’de tasarım kültürünün oluşması ve gelişmesine katkı da sağlamaktadır.

Bir tasarımcının böylesine bir oluşumda yer alması, bu mesleği icra etme açısından, mesleğin gelişimi adına önemli katkılarda bulunmasını sağlayacaktır. Mesleğe sağlanan katkı ve dayanışma tasarımcının da gelişimi açısından önemlidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder