4 Ocak 2011 Salı

ETMK İzmir Şubesi Dernek Defterleri Hazır

ETMK İzmir Şubesi'nin kuruluş sürecinde gerekli olan resmi prosedürün tamamlanması sürecine devam ediliyor. Bu kapsamda kuruluş sürecinde gerekli olan şubeye ait resmi defter ve ekipmanların temin işlemlerine geçildi. Aynı zamanda ETMK'nın dernek danışmanlığını yapan, Hür Efe Matbaacılık ve Danışmanlık şirketine sipariş edilen ETMK İzmir Şubesi karar defteri, demirbaş defteri, antetli kağıt, makbuz defteri, kaşe mühür, kartvizit'in üretim süreci sona erdi. ETMK İzmir Şubesinin, Karar Defteri ve Kaşesi de dahil tüm şubeleşme gereksinimleri 28 Aralık itibari ile ETMK dernek danışmanı tarafından hazır hale getirildi.

Bundan sonraki süreçte üye kayıtları ve yönetim kurulu seçimi ile ilgili işlemler için 28 Aralık 2010 tarihi ile başlamış bulunmaktadır. ETMK İzmir Şubesi Kurucu üyeleri Gözde Göl, Yiğit Ulutaş ve Kayahan Dede'nin tüzük ve süreç gereği geçici yönetim kurulunu oluşturması ile ilk yönetim kurulu seçimi için gerekli adımlar atılmaya başlanacak.

2 Ocak 2011 Pazar

ETMK İzmir Şubesi Üyelik Prosedürü

ETMK İzmir Şubesinin resmen kurulması ile beraber, İzmir ve Ege Bölgesinde ikamet eden endüstriyel tasarımcı meslektaşların ETMK İzmir Şubesine üyelik başvurularında izleyecekleri prosedür şu şekilde olacaktır.

1) Ekteki üyelik formlarının doldurulması.
(ETMK Üyelik formu ve ETMK Özgeçmiş Dosyası'nın doldurulması gerekmektedir. Üyelik ile ilgili diğer belgeler; 4 vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği veya fotokopisi, ikametgah belgesi, mesleğinizi tanımlayan resmi belge, üyelik aidatı dekontu)

2) Formaların, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümüne elden yada posta yolu ile iletilmesi.
(Üyelik formaları -Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanlığı İzmir Ekonomi Üniversitesi D Blok 5. Kat Sakarya Caddesi No:156 35330 Balçova/İzmir- adresine yollanamalı.)

3) Üyelik formu ETMK İzmir Şubeye ulaşan meslektaşlara "İzmir Şube Üyelik Numarası" verilmesi.

4) "İzmir Şube Üyelik Numarası" nın ETMK Yönetim Kurulunca onaylanması.

5) Üyeliği onaylanan meslektaşlara "ETMK Tam Üye Numarası" ve "Dernek Üyelik Kabulu Yazısı" nın iletilmesi.

Üniversitelerin endüstriyel tasarım bölümlerinde okuyan öğrencilerinde 4.sınıfa geçtikten sonra ETMK'ya üye olabilirler. Öğrenci üyeliğinde giriş ödentisi talep edilmez. Mezuniyetten sonra 1 yıl içerisinde üye olmak isteyenlerden bir defaya mahsus 20 TL alınır, bu iki durum dışında kalan tüm başvurularda 50 TL'lik giriş ödentisi talep edilir. Yıllık aidat ise hem profesyonel hemde öğrenciler için 120 TL'dır. Öğrenciler ve yeni mezunlar aidatlarını her ay 10 TL taksitle ödeyebilmektedir. Aidatların kredi kartı ile 12 eşit taksitte ödenmesi ile ilgili düzenleme şubemizce yapılmaktadır ve en kısa sürede duyurulacaktır.

ETMK'ya üye olmak isteyen fakat üniversitelerin endüstriyel tasarım bölümlerinden mezun olmayanlar için ise standart üyelik prosedürüne ek olarak portfolyolarını, tasarım konusunda aldıkları derslerin veya derecelerin belgelerini ve referans dosyalarını eklemeleri gerekmektedir. Belgeler ETMK'da oluşturulan kurul tarafından incelenip üyelikle ilgili son karar alınır.

Neden ETMK'ya Üye Olmalıyım?

Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği Türkiye'de endüstriyel tasarım mesleğini temsil eden tek resmi kuruluştur.
Endüstriyel tasarım mesleğinin bugün resmi olarak tanınması, 20 yıl öncesinin resmi olmayan kişisel çabaları ve gönüllülerin katkılarıyla sağlanmıştır. Bu katkılar bugünkü anlamıyla mesleki örgütlenmenin temelini oluşturmuştur. Mesleki örgütlerin ana hedefi, meslektaşlarla birlikte mesleğin ilke ve standartlarını oluşturmak ve meslek hakkında genel anlamda farkındalık yaratmaktır. Bir meslek örgütü olarak ETMK, toplumda ve endüstride meslek ile ilgili oluşmuş ya da oluşabilecek çeşitli yanlış anlamaları gidermek ve mesleğin saygınlığını korumak öncelikli hedefleri arasındadır. Endüstriyel tasarım uzmanlık alanına giren konuların saptanması, bu alanlara ilişkin standartların belirlenmesi, standartlar gereği optimum niteliklerin oluşturulması ETMK’nın başlıca görevleri arasındadır. Standartların olmadığı, çerçevelerin belirlenmediği bir ortamda tasarım adı altında gündeme gelebilecek her türlü ürün mesleğe balta vuracaktır. Dolayısıyla meslek doğru bir şekilde tanıtılmalıdır. ETMK’nın üstlendiği diğer bir görev de meslek haklarının korunması ve bu konuda gerekli yaptırımların düzenlenmesinde yol göstermektir. Bireysel olarak edinilemeyecek hakların örgütsel çalışma sonucu elde edilmesi hem daha kolay hem de sadece bireye değil mesleğin geneline fayda sağlar.

Tasarım eğitimini yönlendirmekten, bilimsel araştırmalara, tüketicileri bilgilendirmekten, özgün, iyi tasarımları üretime sokan üreticileri ödüller vererek teşvik etmeye, yarışmalar açmak, sergiler düzenlemekten yayınlar yapmaya kadar birçok kilit rol üstlenen böyle bir kurum Türkiye’de tasarım kültürünün oluşması ve gelişmesine katkı da sağlamaktadır.

Bir tasarımcının böylesine bir oluşumda yer alması, bu mesleği icra etme açısından, mesleğin gelişimi adına önemli katkılarda bulunmasını sağlayacaktır. Mesleğe sağlanan katkı ve dayanışma tasarımcının da gelişimi açısından önemlidir.