Üyelik

ETMK İzmir Şubesi'nin resmen kurulması ile beraber, İzmir, Ege ve Akdeniz Bölgelerinde ikamet eden endüstriyel tasarımcı meslektaşların ETMK İzmir Şubesi'ne üyelik başvurularında ve ETMK İzmir Şubesi üyelik aidat ödemelerinde izleyecekleri prosedür şu şekildedir:

Üyelik Transferi


1) Meslektaşların güncel iletişim bilgilerini güncelleştirmeleri için "ETMK İzmir Üye Bilgi Formu" nu doldurulması gerekmektedir.

2) ETMK'ya hali hazırda üyeli bulunan meslektaşlar, Ocak 2012 tarihli Genel Merkez Yönetim Kurulu Kararı Gereği yetki alanları yeniden belirlenmiş şubelerden birine üyeliğini transfer etmek zorundadırlar. Bu kararın ardından yetki alanı belirlenen ETMK İzmir Şubesi; Ege ve Akdeniz'deki 16 şehirde ikamet eden meslektaşlarımızın üyeliklerini kabul etmektedir.

3) Hali hazırda ETMK üyeliği bulunan meslektaşların, Ege ve Akdeniz Bölgelerinde bulunan 16 Şehrin birinde ikamet ediyorsa ETMK İzmir Şubesi'ne üye transfer işlemlerinin başlatılması için dilekçe doldurulması ve aşağıdaki ETMK İzmir Şubesi yazışma adresine elden ya da posta yolu ile teslim etmeleri veya tarayarak beyza.baran@etmk.org.tr ye göndermeleri gerekmektedir.

4) Transfer dilekçe örnekleri şöyledir;

  a) ETMK Genel Merkez üyeliği olanlar için Ankara genel merkez üye bilgi gönderim dilekçe örneği.
  b) ETMK İstanbul Şubesi üyeliği olanlar için İstanbul şube üye transfer dilekçe örneği.

5) Transfer dilekçesinin üye tarafından doldurulup ETMK İzmir Şubesine ulaştırılmasının ardından, transfer işlemleri başlatılacak ve ilgili prosedür dernek tarafından tamamlanarak üyeye telefonla ve e-posta yolu ile ETMK İzmir Şubesi tarafından bildirilecektir.

6) Belgelerin elden yada posta yolu ile teslim edileceği adres şöyledir.
Aysun Aytaç
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mimarlık Fakültesi C Blok Oda: 103
Urla-İZMİR

Yeni Üyelik


1) Meslektaşların güncel iletişim bilgilerini güncelleştirmeleri için "ETMK İzmir Üye Bilgi Formu" nu doldurulması gerekmektedir.

2) ETMK'ya üye olmak için asil üyelik koşullarını sağlaması gerekmektedir.
  a) Türkiye'de endüstri ürünleri tasarımı bölümlerinden veya yabancı ülkelerde bu bölüme eşdeğerliği resmen onaylanmış bölümlerden lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik derecelerini almış olduğunu belgelemek, veya
  b) Türkiye'de endüstri ürünleri tasarımı eğitimi veren bölümlerde en az beş yıl tam zamanlı öğretim elemanı olarak çalışmış olduğunu belgelemek, veya
  c) Türkiye'de endüstri ürünleri tasarımı eğitimi veren bölümlerde lisans programında dördüncü sınıfa kayıtlı öğrenci olmak gerekir.
  d) Yukarıdaki koşulları taşımayan başvuru sahiplerinin ürün tasarımlarını içeren bir portfolyo, yapılan işlerin tarihleriyle listelendiği referans dosyası ve varsa tasarım konusunda alınan derslerin veya derecelerin belgelerini yönetim kuruluna ibraz etmeleri ve yönetim kurulunun ibraz tarihinden itibaren 30 gün içinde yapacağı mülakatta üyeliğe uygun bulunmaları gerekir.

3) ETMK'ya üye olmak isteyen meslektaşlar ve 4. sınıf öğrencilerinin üyelik formlarını doldurarak aşağıdaki ETMK İzmir Şubesi yazışma adresine elden yada posta yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir.

4) ETMK İzmir Şubesine üye olmak isteyen meslektaşlarımız için doldurulması gereken evraklar şöyledir; 
  a) ETMK İzmir Üyelik formu
  b) ETMK Özgeçmiş Dosyası

5) ETMK Üyelik prosedürü için istenilen diğer belgeler ise şu şekildedir; 
  a) Yeni çekilmiş 4 vesikalık fotoğraf, 
  b) Nüfus cüzdanı örneği veya fotokopisi, 
  c) İkametgah belgesi, 
  d) Mesleğinizi tanımlayan resmi belge yada diploma, 
  c) Banka dekontu.

6) ETMK İzmir Şubesine üye olmak için üyelik aidatı ve giriş ödentisi yatırılması gerekmektedir. Ne yazık ki banka kaynaklı problemler yüzünden üye aidatları ve giriş ödentileri kredi kartı üzerinden yapılamamaktadır.  Meslektaşlarımızın, ETMK İzmir Şubesi Üyelik Formunda belirtilen giriş ödentisi ve yıllık aidat miktarını; ETMK İzmir  Şubesi İş Bankası Balçova Kipa Şubesi  3487-0222885 no’lu hesabına yatırması ve banka makbuzu/dekontunu başvuru belgelerinize eklemesi gerekmektedir. 
(IBAN no: TR74 0006 4000 0013 4870 2228 85)

7) Belgelerin elden ya da posta yolu ile teslim edileceği adres şöyledir:
Aysun Aytaç
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mimarlık Fakültesi C Blok Oda: 103
Urla-İZMİR


Üyelik Aidatının Ödenmesi


1) ETMK İzmir Şubesi üyesi meslektaşlarca her yıl düzenli olarak yıllık üyelik aidatı olan 120 TL'nın ödenmesi gerekmektedir. Banka kaynaklı problemler yüzünden yıllık üye aidatları kredi kartı üzerinden yapılamamaktadır.

2) ETMK İzmir Şubesi yıllık üyelik aidatının yatıralacağı banka hesap numarası şu şekildedir; İş Bankası Balçova Kipa Şubesi  3487-0222885 no’lu ETMK İzmir  Şubesi hesabı (IBAN no: TR74 0006 4000 0013 4870 2228 85).

3) Meslektaşlarımız ETMK İzmir Şubesi yıllık üyelik aidatını yatırmak için, havale veya EFT yapabilirler. Bu işlemler için Banka şubeleri, bankamatikler, İnternet Şubeleri, ve İş bankası İşcep kullanılabilir.

4) Havale veya EFT yapılırken açıklama bölümüne meslektaşımızın "adını soyadını ve yıllık üyelik aidatı" şeklinde yazması gerekmektedir.