31 Mart 2010 Çarşamba

1'den Şubeye Toplantısı Katılımcı Görüşleri

18 Mart'ta İzmir Ekonomi Üniversitesinde yapılan 1'den Şubeye Toplantısında şubeleşme sürecindeki son stratejilerin belirlenmesi için bir araya gelindi. Toplantıda ETMK İzmir'in stratejileri ve işleyişinin oluşturulması için fikirler ortaya atılmış ve karşılıklı tartışılmıştı. Toplantı esnasında katılımcılara dağıtılan öneri formları ile de kısıtlı zaman nedeni ile tartışılmaya zaman kalmayan fikirlerin toplanılması amaçlandı. Görüşlerini formlara yazarak, toplantı sonunda teslim eden katılımcıların fikirleri dijital ortama geçirildi ve şubeleşme sürecinde strateji ve yol haritalarını kullanılmak üzerek arşivlere kaldırıldı.

Toplantı sırasında formlara yazılan görüşleri aşağıda bulabilirsiniz. • ETMK Genç’i fuar gezileri, workshoplar gibi örneklerle güçlendirebiliriz ve ETMK Genç Temsilcileri Kurulda oy hakkına sahip olabilir.
 • ETMK örgütlenmesinin güç kazanması için bölgesel şubelerin oluşması ve dolayısıyla orada yaşayan endüstriyel tasarımcılara ulaşmak açısından önemli ama tam bu noktadan yola çıkarak, bu olayın bir bölünme halinden uzak durmak gerekir. Bu işi tasarımcılara daha cazip kılmak için bunun bir fanatik topluluk değil de endüstriyel tasarımın başta İzmir’de olmak üzere sanayi tarafından tanınırlığı ve algılanabilirliğini arttırmak üzere organize edilecek bir takım faaliyetler topluluğu haline getirmek.
 • Bir endüstriyel tasarım karakteri yaratmak.
 • İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümüyle karşılıklı birbirini desteklemek.
 • Üyelik 4. Sınıfta başlamalı ve 2.5- 3 yıl ücretsiz olmalı böylece mezun olan her tasarımcının kuruluşa katılması sağlanır ve master yapanlar da düşünülerek meslekten para kazanmadan öğrenci ve yeni mezundan bir para talep edilmemiş olunur.
 • ETMK‘nın İzmir Şubesi her toplantı için Merkezden yönetim kurulu kararı beklememeli.
 • Ticaret odasına endüstriyel tasarım firması düşünülebilir.
 • ODTÜ de uygulanan her mezuna bir öğrenci gibi bir uygulama yapılarak öğrencilerin bilinçlendirilmesi sağlanabilir.
 • Bir lokalimiz olabilir ve bu lokalde bir vitrin oluşturulabilir. Bu vitrinde de belirli periyotlarla ödüllü tasarımlar sergilenebilir.
 • ETMK Girişimci projelere destek sağlamalı, gerekli bağlantılar yapılmalı, ilgili sanayi kuruluşlarına ulaşabileceğimiz bir aracı olmalı.
 • ETMK, insanlara iş veren bir kurum olabilir. Proje sergileri olabilir. Lokal, aynı zamanda projelerin sergilendiği ve satış yapılan bir alana çevrilebilir.
 • Aylık bir dergi çıkartılabilir. Tasarımdan öte, nerede üretilebileceği hakkında bilgi sağlamalı. Tasarım alanında master programları, tasarım yarışmaları hakkında da bilgi verecek bir dergi olabilir.
 • ETMK’nın üstleneceği organizasyon ve işlerde öğrenciler örgütleneli. Üyelik öğrenci ve mezunlara belirli bir süre ücretsiz olmalı.
 • Türkiye’de endüstriyel tasarım hakkında sade vatandaşın da bir fikri olmalı. Endüstri sahibi insanın bile tasarım hakkında bir bilgisi yok. Kişileri bu konuda bilinçlendirmek ETMK’nın başlıca işlerinden bir tanesi olmalı. ETMK’nın reklam, gazete, TV gibi mecralarla hakla ulaşması gerekli. İnsanların endüstriyel tasarım adına bilgileri olursa, ancak bundan sonra biz tasarımcılar hakkında gerçekten bir şeyler yapılabilir.
 • Tasarım plan yapmaktır, planlı çalışarak tasarım işinden rant sağlayacak onca insan bu durumdan haberdar olursa tasarımın Türkiye’deki tasarımın, İzmir’deki tasarımın kesinlikle önü açılacaktır.
 • Endüstriyel tasarım ihtiyacının farkında lığını arttırmak önemli bir faktör, eğer endüstriyel tasarım bilinci yerleşirse ETMK güçlenir.
 • İnsanların (Endüstriyel tasarımla alakası olmayan) endüstriyel tasarımı ihtiyaç hissetmesi ve tanıması için önce yerel sonra ulusal işler yapmak
 • Meslek tanımının resmi platformlarda bulunması ve tanınması
 • Mesleki icrada yetkinlik tanımları, akademik temel olan ve olmayanların ayrımı, yetki tanımı teşkili
 • Kanun önünde mesleki yetki, hak ve sorumlulukların tanımlanması
 • İcrada tasarımcının özel kişi olarak tanınması
 • Tasarım hizmet satışında vergi indirim ve muafiyet şartlarının oluşturulması, var olanların duyurulması, paylaşılması
 • Yerel (izmir’de) ortak kullanım mekanı yaratılması
 • Mesleki (PR) Nasıl yapılır, ne yapılır insanlar bizi mimar, end.müh.sanmaktan alıkoyulur
 • Yerel tasarım hizmet potansiyelinin indekslenmesi
 • ETMK Genç, ETMK yapısı içinde ciddi bir şekilde ele alınabilir
 • Bölgesel kalkınma, vizyon-misyon doğrultusunda şubelere bırakılmalı
 • ETMK karar yapısı-haklar belirlenmeli
 • İzmir’in dönüşen kimliği olumlu olumsuz değerlendirilmeli
 • Mesleğin tanımının resmi kurumlar nezdinde yeniden yapılanması (tüm resmi kanun ve yönetmeliklerde tasarım eylemi ve mesleğinin, iş tanımı yetki ve yeterlilik belirlenmesi, imza yetkisi vs. konularda açıklık ve etkinlik getirilmesi için önemli gereklerdir.
 • Mesleğin tanımının diğer meslek birliklerinde (ticaret odası, sanayi bakalığı) yeniden tanımlanması ve uygun grup altına alınması veya yeni grup tanımlanması (Ticaret odasında endüstriyel tasarım meslek grup kodu yok. Reklam promosyon işleri altında gruplanıyor) Yapılan işin tanımı farklılaşıyor ve sapıyor.
 • Tasarımcıların, iş yapılan firmaların, ara hizmet ve üretim yapan firmaların –kısaca tasarım-üretim projesi içindeki tüm ana ve ara aktörlerin- envanterinin çıkarılması ilerleyen çalışmalar içinde yapılmalı (bkz. Milan Design System)
 • Öğrenci ve yeni mezunlardan üyelik ücreti alınmamalı
 • ETMK Altında veya başka kurulacak dernekler şu başlıklarla oluşturulabilir. Sanayide Endüstriyel Tasarım, Eğitim alanında Endüstriyel tasarım, Serbest çalışan endüstriyel tasarım..vb. Sanayi Listeleri çıkartılmalı.
 • İzmir’de ETMK Şube kuruldu çünkü tasarım etkinliklerinin merkezi İstanbul’da ve ve İzmir’de ikamet eden tasarımcıların her an İstanbul’a gitmesi mümkün değil. İstanbul etkinliklerini İzmir’e taşımak, tasarım etkinliklerinden haberdar etmek, ETMK'nın amaçlarından olabilir.
 • Türkiye’de Ankara, İstanbul, Eskişehir ve İzmir şehirlerinden (ağırlıklı olmak üzere bu şehirlerde) toplam her yıl 1000'in üzerinde tasarımcı adayları vardır. Ama kimse birbirinden haberdar değil. Öğrencilerin, profesyonellerin her adımdaki tecrübelerini paylaşabileceği id sözlük kurulmalı, tecrübelerinin paylaşmak isteyen yazarlar bu foruma katılmalı.
 • Üye olmamam rağmen İstanbul ve veya Ankara’daki toplantılara şimdiye kadar katılmadım. İzmir yapısı içinde daha aktif olabileceğimi umuyorum.
 • MMO İzmir Şb. Salı Toplantıları kapsamında “Endüstriyel Tasarım nedir, önemi vs.” gibi konularda bir sunum yararlı olur, organize edebilirim.
 • Kurumsal üyeliğin olması önemli bir noktadır. İzmir’de yer alan kurumlardan destek almak için, onların üyelikleri ile piyasanın sorunları hakkında kurumsal sorunların dile gelmesi için önemli.
 • Üyelikte ilk bir sene ücret alınmaması üyeliğe teşvik edebilir. 
 • Sosyal aktiviteler ile tasarımcıları bir araya getirmek.
 • Piyasanın Endüstriyel Tasarım’ın ne olduğuna dair bilgilendirmesi ve bize ulaşabilecekleri bir platform.
 • Türkiye’de herkes endüstriyel tasarım yaptığını ve tasarımcı olduğunu sanıyor, ETMK buna belirli kıstaslar koyabilir.
 • Öğrenciler için, öğrencilerin uzmanlara danışabileceği bir platform oluşturulabilir. Böylece genç kuşakla deneyimil eski kuşak arasında bir bağ oluşturulabilir.
 • Türkiye’de yabancı tasarımcı çalıştırılması konusunda ciddi kısıtlamalar getirilebilir.
 • ETMK üyesi olmadan toplantılara katılabilmek faydalı olabilir. Böylece ETMK’nın yapısını görmüş olup para kazandığımız noktada katılıp katılmak istemediğimize karar verebiliriz.
 • ETMK, Turizm, Tarım vb. sanayilerin tasarımla potansiyel ilişkisini güçlendirebilir.
 • İzmir /Ege Bölgesindeki endüstriyel tasarımcıları bir araya getirmek. Kim ne yapıyor? Sorularının yanıtlandığı bilgileri oluşturmak.
 • ETMK İzmir Tabelasını tanıtım amacıyla mezuniyet sergisine dikmek.
 • İzmir ETMK- Yahşibey (ESTV) da workshoplar düzenlemek. Bölgedeki tasarım oluşumları ile etkinlik düzenlemek, iş birliği yapmak.
 • İZTO’nun içinde ETMK birimi oluşturarark kobilere ulaşmak.
 • İzmir Abigemle ilişkiler kurmak
 • İYTE- Teknopark’a ulaşıp tasarım tanıtım hizmeti vermek
 • İlk ve Orta okullara endüstriyel tasarım tanıtımı yapmak için organizasyonlar düzenlemek 
 • ETMK Genç’in kurulumuyla ilgili adımların ETMK ve üniversite temsilcileri arasında iş birliği içinde gerçek hayata geçmesi
 • ETMK üyeliği ve işleyisi konusunda endüstriyel tasarımcıları ve öğrencileri daha net bilgilendirme çalışmaları
 • ETMK İzmir’in diğer şubelerle olan ilişkisinin netleşmesi
 • ETMK’ın mezunlara destek platformu oluşturması
 • ETMK’nın faaliyetlerini arttırması (yarışmalar, bilinçlendirici faaliyetler vb.)
 • Kişisel Markaya destek
 • Yurtdışı modelleri örnek alınabilir.
 • İzmir’e özel olumlu/olumsuz yaşam sitilini belirlemek gerekiyor.
 • Kobiler listelenmeli, birebir iletişime geçilmeli.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder