13 Nisan 2010 Salı

Tasarım Dernek ve Birliklerine Devlet Desteği

Şubeleşme sürecinde maddi kaynak yaratma ve bilinirliği arttıracak projelere fon sağlamak için devlet desteklerinden yararlanılabilir. Kısa süre önce resmileşen bazı tebliğ ve önergeler değişik konularda tasarım derneklerine devlet desteği sağlıyor.

18 Nisan 2008 Tarihli 26851 sayılı Resmi Gazetede bahsi geçen Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (No: 2008/2) İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararının dayanılarak, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca hazırlanmış.

Buna Göre Türkiye'de tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile birlikler, tasarım dernekleri-birliklerinin gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birime ilişkin giderlerinin destekleme ve fiyat istikrar fonundan karşılanması amaçlanıyor.
Bu desteklerden, tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile birlikler, tasarım dernekleri-birlikleri yararlanabiliyor.

Tasarım Dernek-Birliklerinin Desteklenmesi şu şekilde yapılması öngörülmüş.
Birlikler, tasarım dernek-birliklerinin, tasarım kültürünün oluşturulması, yaygınlaştırılması ile Türk tasarımcılarının ve ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda tanıtılması, pazarlanması ve markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri görsel ve yazılı tanıtım giderleri, sergi, bienal, tasarım fuarı, tasarım yarışması katılımları ve organizasyonları ile bu faaliyetlerin tanıtımı, marka-promosyon ajansı, stratejik danışmanlık gibi tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları tutarında desteklenir

ayrıntılar için:
http://www.alomaliye.com/2008/tasarim_destegi_2008_2.htm ve http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/12/20081231M4-46.htm

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder