22 Mart 2010 Pazartesi

ETMK 11. Olağan Genel Kurulu Toplantısı Duyurusu

ETMK 11. kez olağan genel kurulunu yapmak için Ankara'da toplanıyor. Genel kurulda tüzük üzerinde yapılacak önemli değişiklikler oylanacak. Hiç şüphesiz ETMK İzmir şubesi kurulma önerisinin de toplantının önemli konu başlıklarından. Öte yandan ETMK Ankara'nın şubeleşmesi ve yeni bir ETMK Merkez yada yürütme kurulu yapılanmasına gidilmesi de toplantıda görüşülecek ve oylamaya sunulacak. İş bu sebeplerden ötürü ETMK 11. olağan genel kurul toplantısı ETMK tarihindeki önemli toplantıların yanında yerini alacak gibi duruyor.


ETMK Merkez'den gönderilen toplantı duyurusu ve ilgili tüm ayrıntılar aşağıdaki gibidir.  

Değerli ETMK Üyeleri, 

Sizleri 28 Mart 2010 Pazar günü Ankara’da yapılacak olan ETMK 11. Olağan Genel Kuruluna davet ediyoruz. ETMK’nın son iki yılda gerçekleştirdiği faaliyetleri stratejik planının doğrultusunda sizlerle paylaşmak, ETMK’nın geleceğe yönelik hedefleri hakkında görüş ve önerilerinizi almak istiyoruz. Genel Kurula ETMK’nin Merkez ve Istanbul Subesine kayıtlı tüm asil üyeler ve onur üyeleri davetlidir.

Ankara Valiliğinin 16 Mayıs 2008 tarihli yazısına istinaden yapmamız gereken bir dizi tüzük değişikliği bulunmaktadır. Bunlara ilaveten 6 Mart 2010 tarihli Genel Üye toplantısı ve 7 Mart 2010 tarihli Yönetim Kurulları ortak toplantısı sonucunda oluşan görüşler doğrultusunda Yönetim Kurulumuzun 11. Genel Kurulun görüşüne sunmaya karar verdiği tüzük değişiklikleridir.

Stratejik planımızda yer alan bölgesel temsiliyete dayalı örgütlenme altyapısı kurma hedefi doğrultusunda, 7 Mart 2010 tarihli Genel Üye toplantısında İzmir ve Ankara’da şube kurulması önerilerine olumlu bakılmış, bölgesel temsiliyetin güçlendirilmesi amacıyla, Genel Merkezin Yönetim Kurulunun Ankara, İstanbul ve İzmir’den üyelerin temsiliyetiyle oluşturulması ilkesi benimsenmiştir. Yönetim kurulumuz aynı amaç doğrultusunda Genel Kurulun bu üç şehirde dönüşümlü olarak yapılmasına yönelik tüzük değişikliği önerisini 11. Genel Kurulun görüşüne sunacaktır.

11. Genel Kurulda öncelikle İzmir ve Ankara’da şube kurulması konuları görüşülecek, verilecek karar doğrultusunda tüzük değişikliği önerileri tartışmaya açılacak ve daha sonra Dernek yönetim organlarının seçimine geçilecektir.

Dernekler yasasına göre, Genel Merkezin Yönetim Kurulunun Ankara, İstanbul ve İzmir’den üyelerin temsiliyetiyle oluşturulması konusunun tüzükle düzenlenmesi mümkün olmamaktadır. Öte yandan genel üye toplantısında benimsenen bu ilkenin, 11. Genel Kurulda da izlenmesini, dolayısıyla adayların bu ilke çerçevesinde belirlenmesini Genel Kurula öneririz.

ETMK 11. Olağan Genel Kurul programı aşağıdadır.

28 Mart 2010 Pazar
14:00-18:00 ETMK 11. Olağan Genel Kurulu
Yer: ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri Koçumbeli Salonu
428. Sokak 100. Yıl Balgat Ankara.
Kroki için tıklayın.

Gündem

1. Acılış
2. Genel Kurul Başkanı ve Yazmanların seçimi
3. Gündemin okunması
4. 2008-2010 faaliyet raporunun okunması
5. 2008-2010 mali bilanconun okunması
6. Denetleme Kurulu raporunun okunması
7. 2008-2010 dönemi Yönetim Kurulunun aklanmasi için oylama
8. 2010-2012 dönemi tahmini bütçenin görüşülüp oylanması
9. İzmir ve Ankara’da şube kurulması önerilerinin görüşülmesi
10. Ara değerlendirmelerin sonuçları doğrultusunda stratejik planda revizyon yapma yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesinin görüşülmesi
11. Derneğin ismine “Türkiye” ibaresinin eklenmesi için İç işleri Bakanlığına başvuru yapma yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi.
12. Tüzük değişikligi önerilerinin görüşülmesi
13. Dernek yönetim organlarının seçimi
14. Görüş ve öneriler
15. Kapanış

ETMK 11. Olağan Genel Kuruluna katılmanızı dileriz.

Saygılarımızla,
ETMK Yönetim Kurulu

Gülay Hasdoğan
Berna Dalaman
Ece Yalım
Mine Hoşgün Soylu
Seda Tezsezen

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder