19 Nisan 2012 Perşembe

18 Nisan Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu İzmir Şubesi Yönetim  Kurulu toplantısı uzun bir aradan sonra 18 Nisan Çarşamba Günü İzmir Ticaret Odası Eğitim Sağlık Vakfı Toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya ETMK Yönetim Kurulu Üyelerinden Gözde Göl, Nehir Nişancı, Mine Ovacık Dörtbaş, Seren Uzluer ve Şube Genel Sekreteri Kayahan Dede katıldı. İzmir Şubenin Yönetim Kurulu üyelerinden olan Mahsube Gezer, iş değişikliği nedeni ile İzmir'den taşınması sebebi ile yönetim kuruluna katılamazken, ETMK İzmir Şube Yönetim Kurulu üyeliğini de yine bu sebepten devam ettiremeyeceğini bildirerek yönetim kurulu üyeliğinin düşürülmesi yazılı olarak talep etti. Konu ile ilgili olarak yönetim kurulu üyeleri toplantının ilk görüşme maddesi olarak bu konuyu ele aldı. Yedek Yönetim Kurulu üyelerinden bir kişinin asi yönetim kurulu üyeliğine geçmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Konu ile ilgili çalışmanın yapılması ve karara bağlanılması için bir diğer yönetim kurulu toplantısına kadar konunun değerlendirilmesi benimsendi. Öte yandan 8 Nisan Tarihinde ETMK İstanbul Şubesinin ev sahipliğinde yapılan 12. ETMK Olağan Genel Kurulu ardından oluşan yeni ETMK Genel Merkez Yönetim Kurulu ve yeni yönetim kurulunun vizyonu ve hedefleri üzerinde konuşuldu. Süreç içerisinde ETMK İzmir Şubesi olarak Genel Merkez ile olumlu ilişkilerin nasıl geliştirilerek devam ettirileceği konusunda fikir paylaşımlarında bulunuldu. Toplantının devamında Şube'nin dönemsel olarak ortaya koyduğu ve takip ettiği tutumun güncellenmesi ve ona göre yeniden bir planlanma yapılması gerektiği benimsendi. Yönetim Kurulu üyelerinin daha etkin bir karar alma süreci modellemenin gerektiği ve yönetim kurulu toplantılarının formatının değiştirilmesi kararlaştırıldı. Yakın süreçte yapılacak olan ve ETMK İzmir Şubesinin desteklediği Agrindustrial Design etkinliği için iş planları gözden geçirildi. Öte yandan, ETMK İzmir Şubesi Genel Sekreteri olan Kayahan Dede'nin dernek faaliyetleri dışında ortaya çıkan işlerin yoğunlaşması nedeni ile Genel Sekreterlik görevini yapamama durumuna gelmeye başladığını beyan etmesi ile, yönetim kuruluna sunduğu öneri ile, 9 aylık faaliyet raporunun ardından ilgili pozisyondan ayrılmak istemesi değerlendirildi. Konu ile ilgili, Şube Genel Sekreteri Kayahan Dede'nin hazırlayacağı raporun değerlendirilmesi ardından, önerinin kararlaştırılacağı konusunda görüş birliğine varıldı. Gündem dışı bazı konuların görüşülmesinin ardından 18 Nisan tarihli ETMK İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Toplantısı iyi niyet ve temenniler ile bitirildi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder